Chcete skrachovať?  Zverte svoje peniaze VÚB!

    Ľudia, ktorí zverujú svoje peniaze VÚB nemajú ani len tušenie o nebezpečí, ktoré im hrozí zo strany VÚB. Cieľom tejto webovej stránky je urobiť osvetu medzi klientmi a varovať ich pred touto bankou. Vo VÚB môže prísť klient o všetky  svoje peniaze, VÚB ho môže dokonca zadĺžiť a zničiť jeho obchodné meno, čo je vlastne útok na jeho existenciu. 

Autor týchto riadkov bol pred otvorením účtu vo VÚB živnostníkom, teraz je bezdomovcom!

    Na tejto webovej stránke sú naskenované stovky originálnych dokumentov, z ktorých jasne vyplýva  bezmocnosť klienta voči banke v prípade, že ho banka okradne, poškodí, alebo jednoducho zničí.

    Klient si musí v prvom rade uvedomiť, že banka je vyňatá  spod kontroly SOI, NKÚ, organizácií na ochranu spotrebiteľa, z dokumentov jasne vyplýva, že zákonnosť podnikania VÚB nekontroluje ani MF SR a dokonca ani NBS. Nepomôžu ani orgány činné v trestnom konaní, písať sťažnosti je úplná strata času, Vaše sťažnosti budú prešetrovať tí, na ktorých je sťažnosť napísaná. Nech by bola akokoľvek opodstatnená, bude vždy  zamietnutá ako neopodstatnená, VÚB má dokonca možnosť sťažovateľa finančne potrestať.

    Jedinou akou takou možnosťou vymáhania náhrady škody, ktoré Vám vzniknú neodborným a často zlomyseľným konaním pracovníkov VÚB, je obrátiť sa na príslušný súd. No je potrebné, aby ste si uvedomili, že naše súdnictvo sa nachádza v smutnom stave a že môže  trvať aj desiatky rokov, kým dosiahnete nápravu. Bude Vás to stáť mnoho peňazí a nervov, pričom výsledok je viac ako neistý!

    Okrem toho je potrebné si pamätať, že spravodlivosť je triedna. Ak Vás VUB zničí, nebudete mať peniaze na súdne poplatky, právneho zástupcu a súdnych znalcov. Budete musieť, podobne ako ja, predať strechu nad hlavou, aby ste s týmto molochom vôbec mohli bojovať o svoje práva. Inak o svojej pravde budete môcť hovoriť až na poslednom súde, ale ak aj tam sú súdne a advokátske poplatky, tak ani tam nie.

    Jedinou skutočne účinnou obranou voči VÚB je okamžitý výber svojich peňazí a súčasné zrušenie účtu.

    Z originálnych  dokumentov jasne vyplýva  neodbornosť pracovníkov VÚB, ich arogantnosť, zlomyseľnosť, nadutosť a krajná neochota  riešiť problémy, ktoré spôsobili  klientovi vlastnou neschopnosťou. Dokumenty ďalej ukazujú, ako je možno klienta okrádať, klamať, poškodzovať, dokonca klamať verejnosť, rabovať mu konto, ničiť jeho obchodné meno. Sú tu prehľadne uvedené tie najpodlejšie a najšpinavšie triky, ktoré  banka bežne používa voči svojim klientom.

    Z originálnych dokumentov sú vyčiarknuté len mená sudcov, mojich obchodných partnerov  a ich firiem ako aj mená všetkých nevinných ľudí, pretože dávať ich do súvislosti s touto škandálnou bankou by bolo nespravodlivé. Po mojich skúsenostiach je mi jasné, že byť v akomkoľvek vzťahu s touto bankou je veľkou hanbou.

    Pretože  VÚB ignoruje zákony platné v SR, poškodzuje tým nielen vlastných klientov ale aj konkurenčné banky, ktoré tieto zákony striktne dodržiavajú, čím sú automaticky znevýhodnené. 

Môj email: dtomko@post.sk

Na túto adresu môžu mailovať aj iní klienti VÚB, ktorí majú podobné skúsenosti ako ja!

Po zdokladovaní budú uverejnené.