Porušovanie daňových zákonov vo VÚB.

21.10.1997 mi VÚB „zrazila“ z účtu  1.275,- SK, čiže 37,50 USD za finančnú operáciu, ktorú nikdy nevykonala!

04.11.1997 mi VÚB „zrazila“ z účtu   30,- USD ako „výlohy zahraničnej banky“!

18.11.1997 mi  VÚB „zrazila“ z účtu   100,- SK ako „výlohy spojené s prešetrovaním mojej reklamácie z 29.10.1997

Vážení klienti VÚB!

Prosím, presvečte sa na originálnych "dokumentoch", že sú :

A/ bez pečiatky

B/ bez podpisu

C/ "vyhotovené elektronicky"

    Nejde ani o právoplatné rozsudky, exekučné tituly  a ani o faktúry. Na základe čoho mi vlastne VÚB "zráža", čiže rabuje konto? Je jasné, že o faktúry nejde, finančná operácia sa nikdy nevykonala, neexistuje žiadna informácia, o ktorú "zahraničnú banku" ide, ani o aké "výlohy  zahraničnej banky" ide, moju reklamáciu z 29.10.1997 Ing. Lešo prešetroval tak, že doklady nechal poležať  10 dní, pričom mi zatajil správu z Aval Banky z Kyjeva, o aké "náklady spojené s prešetrovaním reklamácie" ide?

    Ak by sa jednalo o faktúry, odmietol by som ich preplatiť a ak banka má voči mne nejaké nároky, nech sa obráti na príslušný súd. Vtip je v tom, že VÚB nevydáva žiadne daňové doklady, čo jej umožňuje rabovať kontá  svojich klientov. Nie sú potrebné žiadne podklady, stačí len vnútorné presvedčenie nejakého činovníčka z banky, že z toho a toho účtu treba "zraziť" toľko a toľko a peniaze sú fuč! Názor klienta je nezaujímavý, klient nemá čo do toho hovoriť. Ak chcem vidieť svoje peniaze, nie banka musí behať po súdoch, ale ja. Časť peňazí som šťastne vyhral späť, no bez úrokov a príplatku za infláciu, ale hlavne bez daňových dokumentov. Najbližšia  daňová  kontrola sa môže so mnou pohrať, ako len bude chcieť!

    Možno to znie neuveriteľne, ale Ing. Lešovi a jeho "odborníčkam" by som mal vlastne ruky aj nohy bozkávať! Čo by som mohol asi urobiť, keby mi napríklad ako výlohy zahraničnej banky chceli (mne neznámej s neznámymi výlohami)  zraziť nie 30 USD, ale napr. 30 tisíc alebo 30 miliónov USD?

    V tejto súvislosti chcem apelovať na ministra spravodlivosti, pána Čarnogurského, aby ľudia, ktorí sú stíhaní za porušovanie daňových zákonov, boli okamžite prepustení na slobodu a patrične odškodnení. Ak v dnešnej dobe si niekto nevie vyhotoviť daňový doklad "bez pečiatky, podpisu a ešte k tomu elektronicky", ide podľa môjho názoru o človeka postihnutého ťažkou debilitou.  Pokladám za nehumánne stíhať duševne chorých ľudí.

    Zároveň chcem apelovať aj na nesmierne peknú ministerku financií, pani Schmognerovú, ktorá nechala vyhodiť 1,8 milióna korún na kreslený komiks o platení daní. Nech radšej skúsi vysvetliť "elektronicky vyhotovené dokumenty" vo VÚB a.s. Bude to zadarmo a ľudia sa budú smiať oveľa viac.

    O to viac by som chcel vedieť, ako prebieha daňová kontrola vo VÚB! Dňa 06.04.2001 som požiadal VÚB o daňové doklady k týmto platbám. 20.04.2001 mi VÚB odpovedá, že ak chcem kópie /"elektronicky vyhotovených"/ dokumentov, musím prísť do banky osobne a zaplatiť poplatok za kópie. 09.05.2001 píšem do banky list, že mi nejde o kópie, /elektronicky vyhotovených nezmyslov/ ale o hodnoverné daňové doklady.

    10.05.2001 dostávam z VÚB kópie elektronicky vyhotovených nezmyslov bez akéhokoľvek poplatku, ani nemusím ísť do VÚB osobne! 06.04.2001  žiadam o vnútorný predpis VÚB pod označením:

Kniha pracovných postupov

Zahraničný platobný styk

AIS - IMEX časť 6

Hladké platby - dovoz

Č.produktu AIS : 1.3.1

ktorý údajne hovorí, že banka nevydáva žiadne daňové dokumenty. 10.04.2001 mi VÚB  oznamuje, že požadovaný predpis mi nedá.

    21.06.2001 žiada môj právny zástupca ústredie Daňového úradu v Banskej Bystrici, aby sa k elektronicky vyhotoveným  "dokumentom" vyjadril. Daňový úrad doteraz hrdinský mlčí!

    Ak zmrzlinár predá zákazníkovi malú zmrzlinu a nedá mu daňový doklad, môže ho údajne Daňový úrad potrestať až pokutou 100.000,- SK.  Hľa, už Švejk povedal, že na "chudej lid se musí přísne"! Inak je to samozrejme u VÚB, hľa, spravodlivosť je triedna!

Vážení klienti VÚB, pozor!

    Skutočnosť, že VÚB nedáva daňové dokumenty, jej umožňuje, aby peniaze svojich klientov pokladala za svoje vlastné peniaze, umožňuje jej to "zrážať" peniaze z Vášho účtu, pričom Váš názor nemusí brať do úvahy! Jedinou účinnou obranou je vybrať svoje peniaze z účtu skôr, ako Vám ich  "zrazia" zamestnanci VÚB!