Špinavé triky VÚB na súdoch.

    V tejto časti sú uvedené niektoré špinavé triky, ktoré VÚB používa na súde. Ak dôjde k poškodeniu klienta a ten sa domáha  náhrady škody, musí počítať s týmito podlosťami. Pokiaľ je súd objektívny, VÚB nemá ani tú najmenšiu šancu, že spor vyhrá, ale o to jej ani nejde. Pomocou týchto špinavosti môže viesť súdny spor nekonečné dlho. Náklady a škody spôsobené pracovníkmi banky nehrajú žiadnu rolu. Banka je štátna, škodu nahradí zväčša štátna pokladňa. A okrem toho je účelom nekonečného sporu likvidácia žalobcu. Pretože spravodlivosť je triedna, právnici VÚB brutálne počítajú s tým, že žalobca nebude mať na ďalšie súdy peniaze, jednoducho ho usúdia na smrť. Žiaľ, nemôžem uviesť všetky triky, pretože by to bolo veľmi rozsiahle dielo, ale predpokladám, že na varovanie klientov VÚB to bude dostačujúce.

    Najjednoduchšími trikmi na prieťahy sú:  Nezasielanie úplných podkladov pre súdne konania, nechodenie na súd, /neúčasť zástupcov banky na pojednávaniach 09.07. a 29.07.1998/ predkladanie  dokumentov v cudzom jazyku /dokument z  31.10.1997/, bezdôvodne tvrdenie, že klient bol vopred na riziko finančnej operácie upozornený , a že si je preto sám vinný a pod... 

    Už zložitejšími  trikmi sú  podávanie zmätočných odporov /05.02.1998, 23.05.200028.03.2001/ a vymýšľanie si obchodných zvyklostí, ktoré údajne majú prednosť pred ustanoveniami Obchodného zákonníka /05.02.1998/. Tu je treba poznamenať, že tieto obchodné zvyklosti neexistujú nikde inde okrem VÚB, ktorá sa takto snaží vyhnúť právnej zodpovednosti.

    Vysokú školu predstavuje predkladanie  pravidiel, ktoré sú v príkrom rozpore nielen  s platnými zákonmi SR, ale aj s vlastnými Obchodnými podmienkami VÚB a.s., ako sú  "Jednotné pravidlá pre inkasá".

    Priam vedeckú hodnotu dosahujú nepravdivé výpovede právnych zástupcov a svedkýň VÚB, ktoré tvrdili, že banka má časovo neobmedzenú dobu na dopravenie peňazí do inej banky /čiže večnosť/,a že VÚB nenesie zodpovednosť za poskytované  služby. Ing. Žilinská pred súdom nevedela, čo znamená číslo 947 – 33 56 v platobnom príkaze, hoci platobný príkaz sama vypisovala. Taktiež nevedela prečítať zoznam korešpondenčných bánk /20.10.1997/, pretože je údajne v azbuke /stačí kliknúť na dátum, všetky dôležité údaje sú písané latinkou a v anglickom jazyku – medzinárodnom jazyku bankárov/.