Čo robiť?

    Pretože sa objavujú stále nové a nové správy o rôznych podvodoch, rabovaniach účtov, porušovaniach zmlúv, arogancii, nekompetentnosti, fušerstve a sprostosti v rôznych bankách Slovenska a tiež preto, že som sa ani doterajším zverejnením nepohol ani len kúsok dopredu /nedostal som napríklad žiadnu odpoveď z MF SR, NBS, VÚB, Daňového riaditeľstva na moje oznámenia o porušovaní daňových zákonov vo VÚB a pod./, rozhodol som sa napísať tento článok s už klasickým názvom :  Čo robiť? Chcel by som sa v ňom dotknúť hneď dvoch otázok:

a/ Čo robiť, keď nás okradli /poškodili, oklamali, ošklbali/ v banke?

b/ Čo budem robiť osobne ja, keďže moje doterajšie /dobre mienené/ úsilie neprinieslo žiaden hmatateľný výsledok?

Najskôr úvod :

    Na úvod musím povedať, že síce nepoznám pána, ktorý v Knihe návštev debatuje pod menom Insider, no musím uznať, že tento človek  hovorí svätú pravdu. /Slovenské/ banky tu  naozaj nie sú na to, aby plnili želania klientov, ale aby boli tunelované a z týchto peňazí platené politické klany, ktoré sú práve vo vláde, či v parlamente. Pomocou tzv. "zlých úverov" , ktoré sú  v skutočnosti veľmi dobrými úvermi, pretože peniaze skončili vždy v konkrétnom vrecku, politické prasce spolu s prezidentmi bánk rozkradli a rozfúkali stá miliardy korún. Len  málo zlodejov bude potrestaných a peniaze budú samozrejme nedobytné. Všetci výpalníci, lupiči, zlodeji, zbojníci  a vydierači sú oproti týmto krysám len amatéri - príštipkári.

    Aby sa toto mohlo diať, dosiahla bankárska mafia najprv vyňatie bánk spod kontroly NKÚ, SOI a organizácii na ochranu spotrebiteľa, pretože tieto organizácie majú zväčša oznamovaciu povinnosť. Nebolo to nijak ťažké, pretože bankárska mafia si s politickými prascami báječne rozumie. Stačí si len spomenúť na  objatie SDĽ s Devín bankou. Devín banka toto "nežné" objatie neprežila. Alebo napr. VÚB s HZDS. Bolo potrebné vybrať zo štátnej pokladne viac ako 64 miliárd Sk, aby VÚB neskrachovala /a predajú ju za 22 miliárd Sk, to už hej!/.

    Mnohí debatujúci v Knihe návštev tvrdia, že keď odišli z VÚB do inej banky, že sú spokojnejší. Aj ja som odišiel do ČSOB a je to omnoho lepšie, to však nepokladám za žiaden div, pretože každá banka na tomto božom svete je lepšia ako VÚB. No ani v iných bankách to nie je až také ideálne a za príčinu toho pokladám práve neexistenciu nejakého vonkajšieho nezávislého a pri tom dôverihodného orgánu, ako je napr. SOI alebo NKÚ. Klient je úplne bezmocný, ak s ním v banke jednajú hrubo, sprosto, ak ho klamú, či dokonca okrádajú. Neexistencia vonkajšej nezávislej kontroly samozrejme vyhovuje všetkým bankám. Vedia, že na súd sa obráti len málo poškodených klientov. Že je to tak, dokazuje aj môj e-mail z 22.08.2001, ktorý som zaslal 21 najväčším slovenským bankám, no nedostal som žiadnu odpoveď, čo je veľmi čudné, pretože existencia  na bankovom trhu takej banky ako je VÚB poškodzuje dôveru ľudí vo všetky bankové inštitúcie vôbec.  Ľudia zverujú svoje peniaze rôznym nebankovým inštitúciám, alebo ich dávajú do zahraničných bánk, čím naše banky prichádzajú o klientov. No zdá sa, že ich z toho hlava nebolí. Ako mi povedal jeden vysoký hodnostár NBS : "Na Slovensku je na bankovom trhu bordel, no ale veď v bordeli sa žije príjemne". Nuž komu ako! 

    Chcel by som poprosiť čitateľov tejto stránky o radu: Čo je potrebné urobiť, aby sa banky dostali opäť pod kontrolu SOI alebo NKÚ? Možno niekto pozná odpoveď. Možno by  sa bolo treba obrátiť priamo na SOI alebo NKÚ, bolo by zaujímavé  vedieť, ako to vidia oni? Bankárska mafia by musela viac dodržiavať zákony, klienti by mali viac práv a viac možnosti brániť sa. VÚB by napríklad nemohla ťahať so mnou súdne spory do nekonečna. Doklad z NKÚ alebo SOI by spôsobil, že banka by prehrala súd už pri prvom pojednávaní. Ak nie je  možné zriadiť vonkajšiu kontrolu, potom by mali banky v každej pobočke zriadiť kútik, kde by si poškodený klient mohol slobodne poplakať, podobne ako je to v Jeruzaleme pri múre nárekov.

a/ Čo robiť, keď nás okradli /poškodili, oklamali, ošklbali/ v banke?

    Už som o tom síce písal v Knihe návštev, ale rozhodol som sa, že to s malými doplnkami zopakujem.

    Slováci sú holubičím národom a to až do takej miery, že málo kto z nich chce bojovať dokonca o svoje vlastné práva. Ako zvykne hovoriť s úsmevom môj právnik, takto dobre vychovaný Slováčik radšej svoju zlosť "prechodí". Načo by sa mal ťahať po súdoch a kade tade len preto, že ho okradli. Je robotný, ukradnuté peniaze si radšej znovu zarobí a hotovo. S touto národnou črtou priam majstrovsky kalkulujú zlodeji vo VÚB /ale aj v iných bankách/. Som ohromený, koľko ľudí sa sťažuje, že ich v banke poškodili, keď ich však poprosím o bližšie informácie, viac sa neozvú. Pritom nemusia ísť na súd, ak nechcú, len som chcel zdokumentovať a zverejniť ich zážitky, aby takto boli varovaní pred zlodejmi aj iní. Táto črta sa ešte prehlbuje, väčšina poškodených radšej mlčí, len si preboha nič nezačínať so súdmi. Napriek údajnej slobode vzniká typ trpiaceho a pritom mlčiaceho, čiže dobre vycvičeného Slováka.

    U mnohých vyvoláva akúsi zakorenenú predstavu, že banky sú silné a že sa s nimi nedá vyhrať, vzniká pocit bezmocnosti.

   

Ak Vám vyrabovali účet odporúčam :

a/ nestratiť hlavu, neupadnúť do paniky, neklesnúť na duchu,

b/ zhromaždiť celú dokumentáciu,

c/ zavolať na tel. č. 055/622 89 44.

    Meno JUDr. Staško vyvoláva už vo VÚB panickú hrôzu, to preto, že za roky súdnych sporov pozná väčšinu špinavých trikov VÚB. Zvlášť kvôli nemu najali komerčnú právničku JUDr. Šulejovú, hoci VÚB zamestnáva možno stovky dobre platených právnikov. 

    Situáciu ešte možno zachrániť! No stále platí, že najjednoduchším spôsobom, ako predísť stratám a nešťastiu je zrušiť účet vo VÚB!

b/ Čo budem robiť osobne ja, keďže moje doterajšie /dobre mienené/ úsilie nedonieslo žiaden výsledok?

1/ V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí mi vyslovujú morálnu podporu a pomáhajú mi tým, že túto stránku ďalej rozširujú.

2/ Vo VEČERe z 30.8.2001.som sa dočítal, že škandálna VÚB na mňa podala trestné oznámenia. Mal som sa dopustiť trestného činu ohovárania a vydierania. /podobne píšu aj v SME z 31.08.2001 a v Novom čase z  31.08.2001/. Kvôli tomu budem musieť odložiť zamýšľanú demonštráciu, prípadne hladovku pred budovou VÚB, aby som sa mohol pripraviť na obranu. Po tom, čo sa darebák Vaškovič neúspešne pokúsil umlčať ma a zlikvidovať túto webovú stránku 20.07.200114.08.2001 súdne, rozhodol sa, že ma pošle do väzenia. Zjavne takto chce riešiť môj bytový problém po tom, čo ma VÚB pripravila o strechu nad hlavou. Jeho zhovädilosť nemá konca kraja!  Vážení čitatelia, prosím, aby ste mi pomohli oboznámiť s  touto stránkou čo najviac ľudí. Myslel som si, že na špinavosti  z VÚB som si už zvykol, no toto je niečo, čo presahuje moje chápanie! Požiadal som Generálnu prokuratúru o bližšie informácie. Ako náhle dostanem odpoveď, dokumenty budú naskenované.

3/ Zhromaždím na tejto webovej stránke všetky dokumenty, ktoré boli zverejnené  v iných médiách. Ide o miliardové tunelovania VÚB, rabovania účtov a pod.

4/ V prípadoch, kde ma bude VÚB žalovať, vopred budem oznamovať pomocou internetu a tlačoviek termíny a miesta súdnych pojednávaní, aby aj verejnosť sa mohla oboznámiť s tým, čo dokáže VÚB. Pojednávania sú obyčajne verejné, každý kto chce vidieť neobyčajných darebákov má možnosť sa zúčastniť na pojednávaní. Srdečne Vás týmto pozývam, o nezabudnuteľnú zábavu sa postará právne oddelenie VÚB! Vstup zadarmo!

5/ Keďže som nedostal žiadnu rozumnú odpoveď, z MF SR, NBS, VÚB, Daňového riaditeľstva /všetci dodržiavajú zákon omerty!/, týkajúcu sa porušovania daňových zákonov vo VÚB, podal som /dňa 4.9.2001/ podnet na prokuratúru, aby preskúmala zákonnosť /ne/vydávania daňových dokladov vo VÚB. Výsledok šetrenia zverejním, akonáhle mi bude doručený.  Som zvedavý, či sa mi podarí prerušiť záhadné mlčanie mafiánov. V prípade, že prokuratúra zisti porušovanie zákonov vo VÚB, potom si čitatelia tejto stránky môžu urobiť predstavu o rozsahu slovenskej mafie. Dokonca ani ministerka financií neváha kryť porušovanie daňových zákonov vo VÚB! Tá istá, ktorá odmieta zníženie daní!

    Neuveriteľný škandál. Ak prokuratúra dospeje k záveru, že daňové zákony VÚB neporušuje tým, že nevydáva daňové doklady, potom nadpozemsky krásna ministerka financií neuvidí  v štátnej pokladni ani desať halierov z daní, no zato bude môcť čítať celé tony "elektronicky vyhotovených dokladov bez pečiatky a podpisu"!. Slovensko čaká jeden veľký škandál: ak niečo môže robiť jeden podnikateľský subjekt /VÚB/, potom to isté môžu robiť všetky! Krásavica by už nemala ďalej mlčať, záležitosť smrdí!