Po nás potopa

    Účelom tohoto článku je poukázať na jednoznačne zločinecké zameranie terajšieho vedenia VÚB a.s. Jeho cieľom je okrádať tak štát, ako aj klientov VÚB a to v masovom merítku. Mnohí klienti si myslia, že ak im vo VÚB vyrabujú účet, že štát im škodu uhradí. To samozrejme nie je pravda, štát uhradí škody, len ak skrachuje banka, nie ak zločinnou manipuláciou  VÚB s peniazmi klienta skrachuje klient! Čitatelia si myslia, že vinníci budú niekedy spravodlivo potrestaní, práve tu dokazujem, že to nie je pravda! Za zlodejami z VÚB stoja vplyvné osoby z vlády, orgánov činných v trestnom konaní, politické strany. Sú schopní zastaviť akékoľvek vyšetrovanie, či trestné stíhanie, dosiahnu poľahky požadovaný rozsudok, či aspoň pribrzdia súdne konanie, súdne konanie do stratena, vyšetrovanie do stratena a pod...

    Ako príklad uvádzam odpoveď z Generálnej prokuratúry, ktorá údajne nemôže skontrolovať VÚB (05.10.2001), ako aj odpoveď z prokuratúry Košice I., ktorá údajne tiež nemôže skontrolovať  VÚB (odpoveď bude naskenovaná neskôr). Roztomilá odpoveď 11.10.2001 mi prišla aj z Daňového riaditeľstva SR: Ing. Uhrínová oznamuje, že daňové doklady, ktoré vydala VÚB a.s. sú pre daňovú kontrolu nedostatočné. Po tomto posúdení mi oznamuje, že "Daňové riaditeľstvo nemá právo posudzovať daňové dokumenty VÚB" ! Pretože nikto nemá právo skontrolovať VÚB, pokladám za nevyhnutné podať podnet na Ústavný súd SR. Občan nemá žiadne právo.

 

Jedinou skutočnou obranou voči škandálnej VÚB je okamžité zrušenie účtu!

 

    Článok obsahuje aj správy uverejnené v televízii Markíza a to v Paľbe a v Televíznych novinách. Žiaľ, doteraz sa mi nepodarilo nájsť odborníka, ktorý by ich dokázal oddeliť od ostatných správ, ich prezeranie je dosť zdĺhavé, preto aj touto cestou  sa obraciam na čitateľov, možno sa nájde odborník, ktorý by mi pomohol.

    Bývalý prezident VÚB Gabriel, terajší prezident Vaškovič a terajší podpredseda Sikhart kupovali akcie VÚB pre seba za peniaze VÚB! Škody pre VÚB – niekoľko miliárd korún! Zaplatia ich daňoví poplatníci, čiže my, všetci! Okresná prokuratúra Bratislava 1 zastavila vyšetrovanie. N. Lazar, ktorý je vo VÚB platený za klamanie verejnosti, tvrdí, že pôžičky pre vedúcich boli štandartné. Slovo „štandartné“ si treba zapamätať, byrokrati vo VÚB ho používajú vždy, keď dôjde k nejakému svinstvu. Poslanec Tatár tvrdí, že bankový dohľad nad VÚB úplne zlyhal. Vaškovič sa k obvineniam v Markíze nemohol vyjadriť, pretože bol údajne v zahraničí, čo mi je veľmi ľúto, vyjadrenie by bolo určite zaujímavé! Pretože sa už zo zahraničia vrátil a nemá chudák možnosť, kde sa vyjadriť, ponukám mu možnosť na tejto stránke, môže sa vyjadrovať aj pod menom Karkuľka. 

    V telefónnom hovore pre Markízu bol Gabriel oveľa sprostejší: VÚB tuneloval preto, aby „zabránil vstupu zlého investora do banky“. Zverejnenie škandálu pokladá za „účelovú kampaň, ktorá má znížiť cenu banky pred jej predajom“! Treba uznať, že Gabriel v HZDS /je podpredsedom/ má oveľa lepšieho učiteľa v klamaní ako Vaškovič vo VÚB.

  

Článok v Plus 7 dní

            Parádna ukážka toho, čo si môžu darebáci vo VÚB dovoľovať. Okrem miliardového tunelovania ide aj o „bagateľ“ – 97 miliárd Sk, ktoré sa vyparili ako tzv. „zlé úvery“! V skutočnosti išlo o veľmi dobré úvery, pretože korunky skončili vždy v konkrétnom vrecku!

    V súvislosti s týmto, podala Slovenská konsolidačná a.s. 50 podnetov na trestné stíhanie. Som zvedavý, či sa medzi nimi nachádza aj podanie na Gabriela a Vaškoviča, alebo či ide len o malé ryby? Do dnešného dňa nebola zverejnená ani jedna súdna žaloba, ktorá by dokazovala aspoň čiastočne úspešnosť  trestného stíhania!

 

 Jedinou skutočnou obranou voči VÚB je okamžité zrušenie účtu!

 

            Dohľad nad všetkými bankami /nielen nad VÚB/ má zo zákona MF SR a NBS. Ak tento dohľad nevykonávajú, sú tieto inštitúcie úplne zbytočné na čele s ministerkou Schmognerovou a guvernérom Juskom. Na otázku redaktora, či sa cítia vinní za krach Devín banky   obaja odpovedajú, že sa necítia vinní. Sú to úplné neviniatka. Na moje upozorňovanie o porušovaní zákonov vo VÚB /Porušovanie zákonov vo VÚB pri prešetrovaní sťažností./ odpovedajú buď nezmyselne, alebo neodpovedajú vôbec. /21.08.2001/ Nezaujíma ich okrádanie klientov, porušovanie daňových zákonov, porušovanie zákonov pri prešetrovaní sťažností, ani porušovanie tlačových zákonov. Nad VÚB nemá dohľad nikto, je to úplne bezprízorná banka!

    Napriek tomu, že mi odpovedajú nezmyselne, alebo vôbec mi neodpovedajú, nenechám ich na pokoji, posielam im ďalšiu sťažnosť. Sťažujem si, že MF SR chce zaviesť registračné pokladne a pečiatky dokonca aj pre pouličné prostitútky, ale porušovanie daňových zákonov vo VÚB ho nezaujíma! /06.11.2001/ Ich odpoveď zverejním!

    Každý, kto sa verejne ozve je prenasledovaný. Ak poukazujem verejne na praktiky tejto sprostej bankárskej mafie a varujem klientov pred touto bankou podáva na mňa Vaškovič trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru. Požiadal som Generálnu prokuratúru, aby mi poskytla bližšie informácie. 21.09.2001 mi  GP oznamuje, že take informacie neposkytuje /akonáhle sa k tomu oznámeniu dostanem, okamžite ho zverejním na tejto stránke/! Predpokladám, že toto oznámenie prokurátor zmietol zo stola. Čiže nie sprostí zlodeji, ktorí rozkradli miliardy majú byť vypočutí, ale ja, ktorý na tieto zlodejstva verejne poukazujem! Nie zlodej má ísť do väzenia, ale okradnutý! Nad týmto všetkým nesmierna krásavica Schmognerová a fešák Jusko privierajú oči!  Zrejme vedia prečo, aj im sa niečo ujde! Aby zhovädilosť bola dokonalá, dal  Vaškovič spolu so svojou zlodejskou bandou podnet na Okresný súd Košice II, aby mi zakázal zverejňovať pravdu o VÚB, nesmiem sa stretávať s redaktormi médií, dávať im čítať doklady, písať tretím osobám atď./20.07.2001/ a v ďalšom podaní /14.08.2001/ žiada súd, aby mi zakázal zverejňovať pravdu aj na internete. Súd túto zhovädilosť odmieta, odvolávajúc sa na Ústavu SR (16.08.2001). No zlodeji z VÚB, ktorý si už dávno zvykli, že pre nich žiadne zákony neplatia, podávajú proti rozhodnutiu súdu odvolanie/28.08.2001/a naďalej tvrdo požadujú od súdu moje umlčanie. Čo už pre nich znamená Ústava SR.

    V IRB dostal okamžitú výpoveď Ondrej Polák, pretože si dovolil zverejniť špinavé okolnosti pri vypisovaní tendra. Wiliam Vaškovič /brat Ladislava Vaškoviča z VÚB ?!/ tvrdí, že tento škandál zvýši /!/ cenu IRB ! Zatiaľ, čo Gabriel s Vaškovičom si myslia, že škandál okolo tunelovania VÚB zníži predajnú cenu banky! To je vedenie čo! Čo všetko dokážu títo naničhodníci s klientom banky ukazuje nasledujúca neuveriteľná správa:

Jedinou skutočnou obranou voči VÚB je okamžité zrušenie účtu!

 

    Pánovi Šturdíkovi z Levíc zmizlo z účtu vo VÚB 7OO.OOO,- Sk. Námestník pobočky prikázal, aby šokovanému klientovi podvodný výber peňazí z jeho účtu zapísali do vkladnej knižky a je to!

    Samozrejme, že klient s takým riešením nesúhlasil, načo námestník prehlásil, že takého klienta vo VÚB nepotrebujú! Vážení čitatelia, zdá sa Vám to neuveriteľné? Napriek tomu je to pravda! Vo VÚB sa môže uplatniť len sprostý hňup. Čím sprostejší, tým vyššie postavenie! Vedenie VÚB prehlásilo, že o tomto škandálnom prípade bude verejnosť bližšie informovaná na budúci týždeň. Nebola. VÚB zrejme nemá kde sa vyjadriť, preto im ponúkam možnosť na tejto stránke! Rád umiestnim ich vysvetlenie k tomu prípadu.

 

Jedinou skutočnou obranou voči VÚB je okamžité zrušenie účtu!

 

    Neoprávnená osoba vyrabovala účet vo VÚB v Brezne urbariátu z Mýta pod Ďumbierom.

    Nejaký pán Šarík, ktorý nemal potrebné doklady, a preto ani oprávnenie, a napriek tomu  vybral z účtu 1,5 milióna korún! Polícia údajne nemôže zasiahnuť, niet dôvod! Hovorca banky povedal, že banka postupovala „korektne“, údajne  na vybratie peňazí z účtu nie sú potrebné uvedené doklady! Redaktor zistil v inej pobočke VÚB, že tieto doklady sú potrebné! Čiže priamo prichytil hovorcu pri klamstve! Hovorca VÚB /ale aj vedenie VÚB/ pokladá za normálne klamať verejnosť! Toto nie je pre mňa žiadna novinka: V mojom prípade klamal verejnosť priamo riaditeľ pobočky VÚB v Košiciach Ing. Lešo! Čitateľom košického Večera tvrdil, že banky, uvedené v zozname korešpondenčných bánk, ktorý som predložil VÚB, nie sú určené pre Slovensko, pričom Deutsche Bank, ktorá v zozname bola na prvom mieste, bola a aj je korešpondenčnou bankou VÚB!/Môj vlastný príbeh (vonkoncom nie ojedinelý)./ Žiadny problém pracovníkom VÚB nerobí ani klamanie pred súdom: Svedkyne Ing. Žilinská a Čornáková tvrdili pred súdom, že VÚB ma časovo neobmedzenú dobu /!/ na doručenie peňazí! To isté tvrdili aj právni zástupcovia banky! Alebo trápna lož Gabriela a Vaškoviča, že tunelovali VÚB, aby „zabránili vstupu zlého investora do VÚB“, akoby okrem tunelárov mohlo byť pre banku  ešte niečo horšie! V príkladoch by som mohol ešte dlho pokračovať. Skrátka, aby niekto mohol urobiť kariéru vo VÚB musí byť nielen  chrapúňom, akého ešte boh nevidel, ale musí byť aj notorickým klamárom, musí vedieť odtajiť nos medzi očami!

Čím lepší klamár a chrapúň, tým istejšia kariéra. 

Jedinou skutočnou obranou voči VÚB je okamžité zrušenie účtu!