Bankárska mafia

    Bankárskej mafii sa na Slovensku podaril husársky kúsok - pomocou lokajov v parlamente a vo vláde dosiahla vyňatie bánk spod právomoci SOI a NKÚ! Tým dosiahla, že neexistuje na Slovensku nezávislý orgán, ktorý by mohol jej vyčíňanie skontrolovať, prípadne zaraziť. To jej umožňuje okrem sprostého správania sa ku klientom aj veselé rabovanie ich účtov. Najobľúbenejším spôsobom rabovania účtov je nevydávanie daňových dokladov. Banky jednoducho "zrazia" požadovanú sumu z účtu klienta a je to! Klient má možnosť dostať len Výpis z účtu a Debetné avízo. Výpis z účtu nie je daňovým dokladom v zmysle zákona 563/1992 Zb. Je to doklad, ktorým sa pri daňovej kontrole preukazuje len pohyb na účte, nie právny dôvod platby! Debetné avízo je elektronicky vyhotovené lajno bez pečiatky a podpisu, ktoré z právneho hľadiska nemá žiadnu cenu. Ním len darebáci z banky bezočivo oznamujú klientovi o koľko ho okradli.

    Bankárska mafia však v ošiali moci zabudla na to, že každá platba bez daňových dokladov je platbou bez právneho dôvodu! Jedna sa teda jednoznačne o bezdôvodné obohatenie sa banky, ktoré je súdne žalovateľné! Otázkou je, prečo by obyčajný človek mal banku žalovať, chodiť po súdoch, platiť súdne a advokátske poplatky? Krotký Slovák si položí otázku, prečo by som sa mal brániť? Len preto, že ma okrádajú?! Túto otázku si musí vyriešiť každý sám. Ja uvádzam iba dôvody:

- ak banka nevydá daňové doklady, klient nemá čo platiť.
- ak banka vydá daňové doklady, ale klient s poskytnutou službou nie je spokojný, nemusí tieto daňové doklady akceptovať, banka má možnosť si uplatniť svoje pohľadávky na príslušnom súde.
- tým, že banka nevydá daňové doklady, klient nemá, čo akceptovať, čím sa porušujú jeho občianske práva, čo banky okamžite zneužívajú. VÚB napríklad "zráža" z účtov svojich klientov aj "poplatky" za služby:
- a, ktoré nikdy nevykonala,
   b, vykonala, no nekvalitne, klient by za ne nikdy nezaplatil,
   c, vykonala, no klient ich nikdy nepožadoval,
   d, za službu mal zaplatiť niekto iný,
   e, za službu zákon priamo zakazuje vyberať poplatky
   f, v mnoho ďalších prípadoch.

- tým, že banka nevydá klientovi daňové doklady, sú porušené aj jeho ľudské práva. Listina ľudských práv mu zaručuje právo vlastniť majetok a slobodne s ním nakladať.
Banka takto klienta bezdôvodne vyvlastňuje, čo je aj v rozpore s Ústavou SR.

    Okrem toho, že klient je takto okradnutý, hrozí mu, že zo strany daňového úradu dostane pokutu za chýbajúce daňové doklady až vo výške 1 000 000,-Sk podľa § 37 zákona 563/1992!

    Z tohto dôvodu podávam na VÚB a.s., Bratislava verejnú žalobu, jednak aby som chránil svoje vlastné práva a jednak, aby som ukázal aj iným postihnutým vzor, ako sa brániť proti bankárskej mafii!

    Verejná žaloba je napísaná jednoduchou formou, tak aby aj laik sa mohol zorientovať. V tejto žalobe ide len o malé sumy, podávam ju hlavne preto, aby som predišiel plateniu pokuty zo strany daňového úradu za chýbajúce daňové doklady. V iných žalobách však môže ísť o veľké sumy a podanie takejto žaloby sa žalobcovi oplatí. Zákon pripúšťa vymáhanie až 10 rokov dozadu a v prípade bezprizornej VÚB až s 25% úrokom! Na tejto stránke budem zverejňovať aj termíny zasadania súdov, aby aj verejnosť mohla sledovať, ako sa predstavitelia VÚB správajú na verejnosti.