Zločinecká organizácia VÚB by chcela sto miliónov.

    Táto webová stránka nesmierne prekáža vedeniu škandálnej VÚB. Aby ma umlčali podnikli doteraz tieto kroky:

   Podali na mňa trestné oznámenie, že VÚB ohováram a vydieram (VÚB-ka žiada prešetriť ohováranie, aj keď verejnú inštitúciu ohovárať nie je možné, Korzár 27.02.2002). Vyšetrovateľ polície vec založil, pretože šetrením zistil, že o vydieranie nejde, nakoľko p. Tomko sa domáha svojich práv zákonnými prostriedkami. Nejde ani o ohováranie, nakoľko inštitúciu ani ohovárať nie je možné, neexistuje na to nejaký zákon. Okrem toho šetrením zistil, že nejde o ohováranie, nakoľko p. Tomko každé svoje tvrdenie dokladuje originálnymi dokladmi. 

    Podali na mňa súdnu žalobu, v ktorej sa domáhajú predbežného opatrenia v ktorom okrem iného žiadajú aj zrušenie tejto webovej stránky . Okresný súd v Košiciach túto žalobu zamietol. (16.08.2001)

    Proti rozhodnutiu Okresného súdu sa VÚB odvolala na Krajský súd. Tento vec vrátil Okresnému súdu. (18.03.2002)

    Proti rozhodnutiu Krajského súdu v Košiciach podali dovolanie na Najvyšší súd. Najvyšší súd SR dovolanie zamietol. (16.10.2002)

    Opätovne podali podnet na Okresný súd v Košiciach na predbežné opatrenie, cieľ - zrušenie tejto webovej stránky. Pretože som bezdomovec práve „vďaka“ VÚB a trvalo sa zdržujem v Čechách, kde pracujem, súd mi nemohol doručiť žalobu. K žalobe som sa nemohol vyjadriť, čo sa pravdepodobne odzrkadlilo aj na uznesení súdu: súd mi prikázal zrušiť túto stránku. (01.07.2003)

    Proti tomuto rozhodnutiu Okresného súdu som sa odvolal 21.07.2003. Som pevne presvedčený, že Krajský súd toto rozhodnutie zruší a predbežné opatrenie zamietne.

    Pretože som bezdomovec, súd mi nemohol doručiť ani ďalšiu žalobu. (08.08.2001) V tejto žalobe VÚB žaluje mňa a môjho právneho zástupcu JUDr. Staška. Odo mňa požaduje, ako už tradične, zrušenie tejto webovej stránky. Od JUDr. Staška požaduje bagateľ : STO MILIÓNOV Sk a písomné ospravedlnenie sa bývalému prezidentovi VÚB Vaškovičovi za to, že si dovolil napísať tri listy prezidentovi IntessaBci Linovi Benasimu do Talianska. (IntessaBci je terajším väčšinovým akcionárom VÚB). Všetky listy zverejňujem a pridávam aj svoj list, aby čitatelia tejto stránky sa mohli presvedčiť, že ide v celku o neškodné a nezávadné listy. (30.05.2001, 09.07.2001, 28.11.2001 a 10.09.2002) JUDr. Staško v nich len nabáda prezidenta Benasiho, aby uvážil, či vo VÚB sú všetci ľudia na správnom mieste. Ja upozorňujem okrem porušovania zákonov vo VÚB aj na správy v médiach o tunelovaní VÚB vtedajším vedením. Ťažko povedať, čo bude pre JUDr. Staška krutejším trestom: zaplatiť sto miliónov korún, alebo písomne poprosiť Vaškoviča o prepáčenie. Podľa článku v Pravde z (13.05.2003) práve Vaškoviča a niekoľko jeho kolegov stíha vyšetrovateľ za miliardové podvody, ktorých sa mali dopustiť, keď bol Vaškovič ešte prezidentom VÚB! Žalobu podpísal s Ing. Vaškovičom aj Ing. Bohuslav Šolta, ktorý je podľa informácii v Pravdy z 12.12.2003 takisto stíhaný za údajnú trestnú činnosť vo VÚB, a ktorý už sa kôli tomu stíhaniu vzdal členstva v predstavenstve VÚB!

    POZOR! VÚB je zločineckou organizáciou, ktorá porušuje daňové zákony, občianske, ľudské a ústavné práva svojich klientov, aby ich mohla okrádať! Jedinou skutočnou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu!

    V prvom momente, keď som sa dozvedel o sto miliónovej žalobe, som si myslel, že ide o nejaký hlúpy vtip, no v súdnom spise som našiel doklad, že VÚB skutočne zaplatila 202.000,- Sk súdny poplatok! Myslia to teda vážne! Túto neuveriteľnú žalobu zosmolila JUDr. Šulejová, komerčná právnička, pričom podľa vtedy platných advokátskych taríf jej za dva právne úkony s ohľadom na ohromujúcu sumu patri podľa môjho názoru odmena cca 204.000,- Sk! Túto sumu je možno chápať ako minimálnu, podľa okolnosti skutočná suma môže predstavovať aj niekoľko miliónov Sk! Skutočnú sumu sa asi nikdy nedozviem a pravdepodobne ani to, prečo bolo potrebné najať na zostavenie žaloby komerčnú právničku, keď samotná VÚB zamestnáva stovky veľmi dobre platených právnikov?! Takúto žalobu by mohla kľudne zmastiť aj napríklad vedúca (proti)právneho oddelenia VÚB! Bol vyhlásený nejaký konkurz na komerčnú právničku alebo nejaký iný zákonný a pritom priehľadný postup?! Na súdne vymáhanie ospravedlnenia pre Vaškoviča boli použité Vaškovičové peniaze, peniaze VÚB alebo dokonca štátne peniaze?! Tieto sladké tajomstva sa asi nikdy nedozviem.

    Je zaujímavé, ako sa k trestnému stíhaniu Vaškoviča a spol. postavilo terajšie vedenie VÚB: „Všetky potrebné informácie sme už poskytli vyšetrovateľom. Ide o vec bývalého manažmentu. Úlohou súčasného vedenia nie je hodnotiť minulosť, ale zamerať sa na prítomnosť a budúcnosť.“ Je pre mňa pochopiteľné, že nechcú hodnotiť minulosť. Kto už by sa chcel babrať v minulosti, keď podľa článku v Plus 7 dní bolo pod vedením Gabriela a práve Vaškoviča vytunelovaných z VÚB 97 miliárd korún! Kto už by sa chcel hrabať v tejto špine!? Súčasné vedenie VÚB pozerá pevne do predu, no napriek tomu dokáže škúliť aj do zadu! Požaduje súdnou cestou ospravedlnenie pre Vaškoviča! No, poskytli vyšetrovateľom všetky potrebné informácie! No, požaduje ospravedlnenie pre Vaškoviča! Atď, atď…..

    Ešte zaujímavejšia je reakcia Ministerstva financii: „Pán Ladislav Vaškovič bol schválený vládou ako odborník vo finančnej oblasti. Na Slovensku platí prezumpcia neviny a tieto informácie sú v rovine predbežných obvinení,” Vo vláde o tých 94 miliárdach pravdepodobne nemajú ani tušenia, aj keď práve vláda musela oddlžiť VÚB, aby ju vôbec mohla predať…! Alebo vedia a preto je Vaškovič pre nich takým odborníkom?! Vedel vôbec čo sa deje v banke? Nenesie ani len morálnu zodpovednosť za to, čo sa vo VÚB stalo? Podľa Gabriela skupovali akcie preto, aby zabránili vstupu zlého investora do banky! Vaškovič sa v Markíze nemohol vyjadriť, pretože bol odcestovaný. Ponúkol som mu tieto webové stránky, aby sa mohol vyjadriť, no doteraz sa nevyjadril!

    V ďalšom je reakcia Ministerstva financii ešte otrasnejšia: „...ďalšie kroky ministerstva, ktoré Vaškoviča navrhlo za guvernéra Eximbanky, ovplyvnia výsledok šetrenia orgánov činných v trestnom konaní.“ A je to! Ministerstvo financii, má možnosť ovplyvňovať vyšetrovanie orgánov v trestnom konaní?! V akom smere?!

    Čitatelia si môžu prezrieť článok Porušovanie zákonov vo VÚB pri prešetrovaní sťažnosti. Je to otrasná ukážka ako práve Ministerstvo financii spolu a v dojemnej zhode s Národnou bankou Slovenska ignorovali moje sťažnosti na porušovanie zákonov vo VÚB pod vedením Vaškoviča! Žiadne prešetrovanie sťažnosti, namiesto toho kopa slabomyseľných odpovedí na oklamanie sťažovateľa. Vaškovič a jeho škandálna VÚB boli práve pre MF SR a NBS nedotknuteľné! A teraz ešte …kroky ministerstva…..ovplyvnia výsledok orgánov činných v trestnom konaní!!! Ako to treba chápať?!

    Vo večerných správach TV Markíza 11.11.2003 tvrdila hovorkyňa VÚB Nosáľová, že terajšie vedenie VÚB sa dištancuje od bývalého vedenia VÚB. Ide zjavne o nepravdivé tvrdenie. Terajšie vedenie sa domáha súdnou cestou, tak isto ako minulé, aby sa JUDr. Staško písomne ospravedlnil Vaškovičovi, zaplatil sto miliónov a ja, aby som zrušil túto webovú stránku! Čo to je za banku, keď jej hovorkyňa verejne klame?! Ako môže mať klient dôveru k takej banke?!

Jedinou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu!

   Táto webová stránka nebude zatvorená dokiaľ VÚB neprestane porušovať platné zákony. Týmto zároveň upozorňujem vedenie VÚB, že pravdivo informovať verejnosť a klientov banky si pokladám za svoju morálnu a ľudskú povinnosť. Kvôli tomu som ochotný ísť v prípade nutnosti aj do väzenia. No v prípade, že vo väzení majú väzni prístup na internet, má VÚB smolu, pretože budem pokračovať v odhaľovaní podvodov VÚB voči štátu a klientom naďalej, žiaden trest ma neodradí. No nemyslím si, že u nás sme už tak ďaleko, aby boli trestaní ľudia, ktorí hovoria pravdu.

    Táto webová stránka bude zrušená, keď vedenie VÚB vysvetlí porušovanie daňových zákonov, ľudských, občianskych a ústavných práv svojich klientov, prijme opatrenie na zabránenie podobných nezákonnosti a nahradí škody, ktoré banka spôsobila. Skôr určite nie!

    Návštevníci tejto stránky sa nemôžu dostať do Knihy návštev, pretože hakeri ju sústavne napádajú, zverejňujú tam okrem iného aj pornoobrázky. Podozrievam ich, že to robia na objednávku vedenia VÚB. Do Knihy návštev totiž zaslali príspevky stovky návštevníkov a takmer všetky príspevky vyzneli pre VÚB nepriaznivo. Je zaujímavé, že vedenie VÚB nikdy neprejavilo záujem o zlepšenie práce banky a tým aj jej mena, tak že využije tieto kritické pripomienky. Namiesto toho zrejme sa rozhodlo tieto príspevky odstrániť. Prosím návštevníkov o zasielanie príspevkov na moju mailovú adresu, ktorú mám na prednej strane, v prípade, že Kniha návštev je práve hakovaná. Budem sa snažiť odpovedať na tieto príspevky aj keď som ich dostal veľmi mnoho. Mimochodom, záhadní hakeri napadli aj archív Markízy, kde vymazali spravodajstvo zo 06.11.2003. V tomto spravodajstve bola veľmi ostrá relácia o tunelovaní vo VÚB!

Jedinou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu!

      

Dušan Tomko