Elegantné riešenie                     

    V zlatokopeckých časoch, keď ešte vo VÚB bačoval Ing. Vaškovič CSc a Ing. Šolta, bolo z banky vytunelovaných 97 miliárd Sk. Obaja "hrdinovia" boli bytostne presvedčení, že pre nich neplatí žiaden zákon. Každú sťažnosť voči porušovaniu zákonov pokladali za opovážlivosť, ktorú je potrebné príkladne potrestať. Z tohoto dôvodu podali na mňa a môjho právneho zástupcu JUDr. Staška súdnu žalobu, kde okrem iného požadujú, aby JUDr. Staško zaplatil sto miliónov Sk ako nemateriálnu ujmu. Obaja si to nejako zle premysleli. Som presvedčený, že Vaškovič chodí teraz po Eximbanke a obíja si hlavu o stenu. Pretože sme žalovaní, máme zákonnú možnosť sa brániť a teda aj klásť otázky.

    Pre Vaškoviča a Šoltu, ale aj pre ostatných terajších papalášoch VÚB by otázky na verejnom pojednávaní a hlavne pravdivé odpovede mohli znamenať doslova katastrofu. Ide o také otázky ako napr.: porušovanie daňových zákonov vo VÚB, krátenie daní vo VÚB, nepravdivé výpovede svedkýň pred súdom (Čornáková a Ing. Žilinská), rabovanie účtov klientov VÚB, nezákonné vyvlastňovanie klientov VÚB, porušovanie ich občianskych, ústavných a ľudských práv, podvádzanie klientov, klamanie predstaviteľov VÚB v médiách, vytunelovanie 97 miliárd z VÚB, trestné stíhanie Vaškoviča a spol. za 2,2 miliárd Sk ....otázok nepreberné množstvo. Už prvé pojednávanie môže doniesť ohromujúce škandály a ďalšie trestné stíhanie predstaviteľov VÚBandy. To keď budú odpovede pravdivé. No, aj keď odpovede budú nepravdivé, to ešte neznamená, že papaláši VÚB (bývalí aj terajší) sa vyhnú trestnému stíhaniu. Práve naopak, pribudnú ďalšie trestné stíhania za nepravdivé výpovede!

    Z týchto dôvodov papaláši VÚB (včerajší, ale aj dnešní) nemôžu v žiadnom prípade potrebovať, aby sa súdne pojednávanie vôbec začalo! Ťažká situácia, čo teraz, babo raď! Pre takýto prípad je tu JUDr. Šulejová.

    Tá sa síce nijako podstatne nelíši od "pracovníkov" (proti)právneho oddelenia VÚB, no (proti)právne oddelenie VÚB má oproti JUDr. Šulejovej jednú obrovskú nevýhodu: nemôže sa súdu ospravedlniť napr. pre nemoc dieťaťa. Vyzeralo by to veľmi hlúpo. A preto teda JUDr. Šulejová! V článku "Špinavé triky VÚB na súdoch" poukazujem na to, že právni zástupcovia VÚB nechodia na súdy a nepokladajú za potrebné sa pri tom vôbec ospravedlniť vopred. Teraz je to iné - právni zástupcovia VÚB síce aj naďalej nechodia na súdy, no už sa môžu ospravedlňovať! A preto JUDr. Šulejová - elegantné riešenie! No dobre, ale nejaký čitateľ tejto stránky by sa mohol opýtať: no hej, ale prečo vlastne podali žalobu?

   Ako som už bol povedal, myslím si, že si to dobre nepremysleli, svoju úlohu tu zohrala nadutosť, pocit nedotknuteľnosti a vše mocnosti, neuhasiteľná túžba po pomste, ale aj nesmierny strach z odhalenia, snaha umlčať kritiku za každú cenu zakázať, zatajiť! Okrem toho talianska mafia IntessaBci pravdepodobne zatlačila na našu milú slovenskú mafiu VÚB: čo je s Tomkom a s jeho internetovou stránkou?!

    Odpoveď: veď je podaná voči nemu žaloba, súd beží, to viete, slovenské súdy sú preťažené atď., atď. A tak súd proti Tomkovi a JUDr Staškovi aj beží aj stojí.... No, uvidíme, čo JUDr. Šulejová vymyslí pre ďalšie súdne konanie. Som zvedavý.

      

Dušan Tomko