Pasca na myši                     

    Klient, alebo náhodný chodec, ktorý vstúpi do nejakej budovy VÚB na prvý pohľad nepochopí, kde sa nachádza.

   Ide takmer vždy o honosnú budovu, za priehradkami sa nachádzajú pekné ženy, ktoré decentne rozprávajú s klientom, bankovky ticho šuštia, klienti sa správajú úctivo, všade ticho
a pokoj. Klient má neodbytný dojem, že sa nachádza v solídnej bankovej inštitúcii a vzniká v ňom tiché presvedčenie, že si ho tu vážia.

   Inak na to pozerajú majitelia VÚB a im podriadení riaditelia. Ak nejaký človek zavíta do ich banky, je to pre nich neklamné znamenie, že dotyčný je buď veľmi neskúsené stvorenie, alebo že tento človek to nemá v hlave v poriadku. Aspoň tak to vyplýva z ich správania.

    Ak si nešťastník otvorí v banke účet a uloží si tam napr. aj svoje celoživotné úspory, je to pre majiteľov a vedúcich VÚB jasný prípad a oni už vedia, čo budú robiť s jeho peniazmi: v prvom rade ich budú pokladať za svoje peniaze a názor klienta ich od tohoto momentu nemusí už viac zaujímať a ani ich už nezaujíma!

   Peniaze na jeho účet mu môžu pripísať, alebo aj odpísať, pričom nepotrebujú od klienta žiaden súhlas, ani mu nedajú hodnoverné daňové doklady.

    Je tomu tak preto, že medzi VÚB a klientom nevznikne vzťah ako medzi solídnou bankovou inštitúciou a váženým klientom, ale vzťah medzi starým a všetkými masťami mazaným kocúrom a hlúpou neskúsenou myškou. Klient (myška) je v pasci a nech by teraz urobil čokoľvek, bude to považované za zle. Je to trest za to, že klient pri prvom vstupe do VÚB nerozoznal, že nejde o banku, ale o bandu. Od teraz jeho peniaze a aj on budú pracovať pre mafiu.

Ako dôkaz uvádzam tieto skutočnosti:

1) Ako bývalému klientovi mi VÚB banka stiahla bez môjho súhlasu a proti mojej vôli viacere sumy z účtu – môj názor pre VÚB nie je podstatný. Na každom výpise z účtu je síce upozornenie, že v prípade nesúhlasu môžete nesprávnosti reklamovať v pobočke, kde máte otvorený účet. Toto upozornenie nemá žiaden praktický význam, prípadná reklamácia slúži len na obveselenie príslušných papalášov VÚB! Na tejto webovej stránke je o tom nepreberné množstvo dôkazov.

2) Pri žiadnej zrážke z účtu sa mafia VÚB neobťažuje s vydávaním riadnych daňových dokladov. Vydáva len slabomyseľné debetné avíza. Ide jednoznačne o zámer, porušovanie daňový zákonov umožňuje VÚB bezbrehé okrádanie klientov, pričom suverénne porušuje ich občianske, ľudské a ústavné práva. Okrem toho jej to umožňuje okrádať štát na daniach, pretože aké dane, keď neexistujú daňové doklady!

3) No nielen že neexistujú daňové doklady, ale neexistuje ani žiadna inštitúcia, ktorá by mohla skontrolovať plnenie si daňovej povinnosti VÚB. Zdá sa Vám to neuveriteľné, myslíte si, že preháňam? Nuž, posúďte sami:

   Na Slovenskú obchodnú inšpekciu ani na Národný kontrolný úrad ne je možné sa obrátiť, pretože dobre platení lokaji v parlamente na želanie bankárskej mafie vybrali banky spod právomoci týchto nezávislých inštitúcii. Účel je jasný: len z VÚB tunelári vyrabovali 97 miliárd Sk!

   Požiadal som Ministerstvo financií SR, aby sa vyjadrilo k skutočnosti, že VÚB nevydáva daňové doklady, čím porušuje daňové zákony. MF SR mi odpovedalo 12.11.2001, že „z dôvodu vecnej príslušnosti (!) bolo podanie postúpené na ďalšie konanie Daňovému riaditeľstvu SR“! Čiže MF SR dane nezaujímajú!

   Požiadal som Národnú banku Slovenska, ktorej zo zákona vyplýva povinnosť dohliadať na banky. Dňa 25.07.2002 mi NBS oznamuje, že nemá možnosť zasiahnuť (!) a odporúča ma na Daňové riaditeľstvo SR! V odpovedí mi tvrdí, že „banka je v tomto prípade účastníkom daňového konania ako každý iný daňový subjekt“. V tom sa NBS veľmi mýli, VÚB vonkoncom nie je taká ako iný daňový subjekt, ide jednoducho o sprostú bankársku mafiu, ktorú nikto nemá právo skontrolovať, je to štát v štáte!

   Po mnohých naťahovačkách s políciou, prokuratúrou a Generálnou prokuratúrou SR je mi jasné, že žiaden orgán činný v trestnom konaní nemôže skontrolovať porušovanie daňových zákon vo VÚB. Na ukážku predkladám odpoveď z Generálnej prokuratúry z 05.10.2001. Generálna prokuratúra nemôže skontrolovať VÚB! Je to divné, pretože prokuratúry majú dohľad nad dodržovaním zákonnosti!

   Daňové doklady z VÚB nemôže skontrolovať ani Daňové riaditeľstvo SR! Dňa 11.10.2001 a potom 14.08.2002 mi Daňové riaditeľstvo odpovedá, že „nie je kompetentné“(!) posudzovať daňové doklady z VÚB! Pritom však debetné avíza z VÚB posúdili „ako nedostatočné daňové doklady pre prípad daňovej kontroly“!

   Pretože podľa §37 zákona 563/1992 mi hrozí pokuta zo strany Daňového riaditeľstva SR až do výšky 1.000.000.- Sk za neexistujúcu daňovú dokumentáciu, podal som žalobu na Okresný súd do B. Bystrice.

    Dňa 31.07.2003 vydáva Okresný súd v B, Bystrici Uznesenie, podľa ktorého ma nemôže oslobodiť od platenia pokút za neúplnú daňovú dokumentáciu pre nedostatok právomoci a preto vec postupuje príslušnému Daňovému úradu v Košiciach!

Proti Uzneseniu som podal odvolanie, tvrdil som v ňom , že Okresný súd má právomoci.

Dňa 23.01.2004 Krajský súd v B. Bystrici vydáva Uznesenie, v ktorom potvrdzuje rozhodnutie Okresného súdu!

Záver:

1) Pasca je dokonalá, klient (myška) nemá žiadnu šancu, z pasce niet úniku! VÚB ho najprv riadne ošklbe a okradne, pričom mu nevydá žiadne daňové doklady! Nech sa obráti kamkoľvek, práva a spravodlivosti sa nedovolá.

2) Ak je príliš nespokojný a príliš vyskakuje, môže sa mu stať, že Daňový úrad mu vykoná daňovú kontrolu a nezmyselné debetné avíza zo škandálnej VÚB posúdi ako nedostatočné pre daňovú kontrolu. V tom prípade už potom záleží len na výške úplatku, ktorý dá klient daňovej kontrole, inak zaplatí miliónovú pokutu! Proti pokute niet právneho prostriedku! Čiže po tom, čo bol klient vo VÚB sprosto okradnutý, bude ešte Daňovýn úradom potrestaný!

Poučenie:

Jedinou účinnou obranou je okamžité zrušenie účtu v zlodejskej VÚB.   
  

Dušan Tomko