Druhý otvorený list Linovi Benassimu, prezidentovi IntesaBci
(IntesaBci – väčšinoví vlastník škandálnej VÚB)

11.03.2005


Vážený pán Benassi,

už tu máme sľúbený rozsudok na STO MILIÓNOV! Predpokladám, že máte z neho obrovskú radosť.

A pritom to začalo tak skromne. Ing. Ladislav Vaškovič CSc a Ing. Bohuslav Šolta, ktorí sú stíhaní za miliardové podvody, ktorých sa mali dopustiť počas svojho bačovania vo VÚB, došli k nepochopiteľnému záveru, že majú dobrú povesť, a že ja s JUDr. Staškom zasahujeme do tejto ich šialene dobrej povesti.

Preto sa spojili s JUDr. Šulejovou a s jej “odbornou“ pomocou zmastila “svätá Trojica” neuveriteľne strelenú žalobu 08.08.2001. Na šiestich stranách textu (z toho jedna strana je titulná!) dokázali umiestniť toľko lží, nezmyslov a slabomyseľnosti, že iní na to potrebujú celú knihu. S touto “žalobou“, nielen že nemožno nijaký súd vyhrať, ale ako sa jasne ukázalo, nemožno s ňou ani súd začať! Predpokladám, že v súdnej budove na Štúrovej ulici v Košiciach, chodilo toto „nesmrteľné dielo“ z jednej kancelárie do druhej a všade kam prišlo, vyvolávalo búrky smiechu. Súdna budova sa musela otriasať do základu od smiechu sudcov. Odkedy Košice stoja, takáto šialenstvo na súde ešte nebolo!
Sudkyni Okresného súdu Košice II nebolo jasné, na základe čoho žiada “svätá Trojica“ 100.000.000,- Sk a preto (zrejme, keď sa už dosť nasmiala) požiadala JUDr. Šulejovú o podklady (dôkazové materiály), pričom sa pomýlila a napísala nie 100.000.000,-Sk, ale len 100.000,- Sk (predpokladám, že pre slzy od smiechu nevidela dobre, čo píše – to len dokazuje, akej vážnosti sa tešia podania z VÚB na súdoch!).

Dobrá žena odpovedá 17.01.2002, že VÚB nechce 100.000,- Sk, ale 100.000.000,- Sk! Poviem Vám Benassi, že po tomto “výkone“ museli sudkyne vo VÚB výskať od smiechu! Aby som Vám pravdu povedal, nielen sudcovia sa rehocú z toho, čo príde z VÚB, ale aj prokurátori, advokáti, policajti a novinári. Všetci si myslia, že autori “skvelej” žaloby potratili rozum. A pritom “svätá Trojica“ sa smeje najlepšie, pretože sa smeje do hrsti!

Je pochopiteľné, prečo tak rýchlo píše sudkyni (ne)podarená JUDr. Šulejová. Ide o to, že vzhľadom na výšku žalovanej sumy a vzhľadom k advokátskym tarifám, môže požadovať šikovná JUDr. Šulejová za jeden úkon právnej služby až 212.650,- Sk! Takéto, doslova rozprávkové zisky by neboli možné pri žalovanej sume 100.000 korún, za jeden úkon právnej služby by si mohla účtovať smiešnych pár tisíc korún, čo pre dobrú gazdinú JUDr. Šulejovú vôbec nie je smiešne!

V jej prípade možno hovoriť skôr o jednom úkone právnej vraždy, vzhľadom na jej nekvalifikovanosť a právnu negramotnosť. Čestní advokáti to robia tak, že ak klient nemá žiadnu šancu na úspech v súdnom konaní, upozornia ho na to, že súd pre neho znamená len nezmyselné výdaje a škody. Je to preto, že po skončení súdu, je potrebné sa pozrieť klientovi do očí! Takéto problémy JUDr. Šulejová vo VÚB nemá, vo vedení VÚB aj tak nemá nikto oči, sú tam len samí bezočivci.

“Svätá Trojica“ vedela vopred, že s touto žalobou nemožno ísť na súd, zjavne išlo len o to, čo najviac ošklbať banku, záležitosť náramne pripomína tunelovanie banky! Vzniklo vo mne podozrenie, drahý Benassi, že tí traja sa jednoducho podelili! Musí Vás mraziť po chrbte, keď si uvedomíte, že Vaškoviča a Šoltu stíha polícia práve za tunelovanie! Zvláštnu pozornosť u Vás vyvoláva asi aj tá skutočnosť, že VÚB si najala “osobitných právnikov” JUDr. Šulejovú a JUDr. Kamenického, hoci sama zamestnáva na (proti)právnom oddelení stovky veľmi dobre platených právnikov! Problém je v tom, že ak by bolo strelenou žalobou poverené (proti)právne oddelenie, nevznikla by možnosť “podeliť sa” peniazmi za právne služby, takáto možnosť vzniká len pri “špeciálnych” advokátoch! Tí zlepia žaloby a podajú trestné oznámenia, ktoré nemajú oporu v zákonoch. Za tieto (bez)právne služby vystavujú rozprávkové faktúry, ktoré zase tunelári vo VÚB promptne schvaľujú! Vzniká tak spolupráca, pričom prezidenti Vaškovič a “TOMAS SPURNY” sa nestarajú o riešenie problémov VÚB, ani o riešenie problémov klientov s VÚB, ale ide im podľa môjho názoru, len o vlastné vrecká!

Dokazuje to aj nezmyselne vysoká suma STO MILIÓNOV, ktorú JUDr. Staško by nemohol zaplatiť ani keby sám chcel, čo “svätá Trojica” musela vedieť už pri vypracovaní šialenej žaloby. Že tu nešlo o malé peniaze, predkladám Vám na ukážku moju predstavu, ako JUDr. Šulejová účtovala VÚB:
1.     úkon právnej služby (vraždy) – JUDr. Šulejová prevzala prípad (hoci ona sama je prípad!) - 212.650,Sk
2.     úkon právnej služby (vraždy) – JUDr. Šulejová zosmolila žalobu,
ktorá nemá oporu v zákonoch, ide len o nesúvislé mekotanie - 212.650,- Sk
3.     úkon právnej služby (vraždy) - JUDr. Šulejová píše veselý list sudkyni - 212.650,- Sk
        Spolu - 637.950,- Sk

Účelom tohoto listu nie je písať o peniazoch, o ktoré pripravila “svätá Trojica“ VÚB, o tých Vám napíšem v niektorom ďalšom liste. Toto je, podľa mňa, len začiatok veselého účtovania JUDr. Šulejovej, ale aký zaujímavý začiatok, však Benassi?

JUDr. Šulejová do žaloby napísala moju starú adresu, hoci vedela, že som bezdomovec a na tejto adrese nebývam. Kvôli VÚB som skrachoval a musel som predať byt, čo som mnoho krát uviedol aj na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk. Túto skutočnosť poznajú desať tisíce čitateľov na Slovensku, len JUDr. Šulejová nie! Tak isto vedela z osobných a telefonických rozhovorov JUDr. Hurtíkovej s JUDr. Staškom, že zmenil adresu, napriek tomu v žalobe uviedla staré adresy! Cieľ bol jasný: sudkyňa Okresného súdu Košice II nemohla doručiť žalobu a tá skutočne ležala na súde od 15.08. 2001 až do leta r. 2003, keď som sa len čírou náhodou(!) dozvedel, že na mňa a JUDr. Staška bola podaná žaloba!

Za ten čas “svätá Trojica“ nelenila – slabomyseľnými, nepravdivými a nekvalifikovanými podnetmi na polícii, prokuratúre a žalobami na súdoch sa jej zjavne podarilo poriadne “vylúskať“ pokladnicu VÚB! Podľa mojich prepočtov, Vaškovič a Šolta pripravili VÚB o ťažké milióny korún! Keď z VÚB odišli tunelári Vaškovič a Šolta, JUDr. Šulejová zrejme neváhala a vytvorila novú “svätú Trojicu“, v ktorej bol terajší generálny riaditeľ VÚB “TOMAS SPURNY“ a advokát zo Spišskej Novej Vsi nejaký JUDr. Štefan Kamenický. Rabovanie pokladne VÚB mohlo veselo “bežať“ ďalej!

Možno si poviete, drahý Benassi, že JUD. Šulejová nevedela, že má udať správnu adresu žalovaných? Žiaľ, vedela!
Ukážem Vám, ako cvičila so sudkyňou Okresného súdu Košice I, so sudcami Okresného súdu v Bratislave II, so sudcami Najvyššieho súdu SR a s mojim právnym zástupcom pri žalobe o náhradu skutočnej škody, v ktorej požadujem od VÚB 60.000,- ATS, 8.842,- USD a 4.738,80 Sk s príslušenstvom.


Môj právny zástupca označil v žalobe žalovaného:
VÚB a.s.
pobočka Košice – vidiek
Bačíkova 2,
042 81 Košice
IČO: 31 320 155

Napriek tomu, že do tejto doby existovali už tri (!) právoplatné rozsudky, JUDr. Šulejová dňa 17.09. 2001 poslala súdu námietku, v ktorej tvrdila súdu, že “označenie žalovaného je nielen nepreukázané, ale tiež nesprávne“, z čoho ďalej namietala nepríslušnosť súdu!

Sudkyňa musela 14.11.2001 vyzvať môjho právneho zástupcu, aby upresnil označenie žalovaného, inak konanie zastaví. 19.11.2001 posiela právny zástupca upresnenie žalovaného, získané z podnikateľského registra. JUDr. Šulejová ďalej namieta nepríslušnosť súdu, pričom spolu s JUDr. Hurtíkovou vedúcou (proti)právneho oddelenia vo VÚB zahrali sudkyni v Košiciach takú špinavú scénku, že sa jej musel od hnusu otáčať žalúdok. Tejto špinavosti budem venovať osobitný list, budete dojatý, Benassi.

Sudkyňa Okresného súdu Košice I musela postúpiť 04.06.2002 vec Okresnému súdu Bratislava II. Ten postúpil záležitosť Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. 07.10.2002 vydáva Najvyšší súd rozhodnutie, v ktorom označuje za príslušný súd Košice I, čiže pôvodná adresa žalovaného bola správna!!!

Drahý Benassi, už podľa toho musíte vidieť, kto to je vlastne JUDr. Šulejová, aké sú jej rozumové, odborné a mravné schopnosti a ako si zarába na živobytie, pretože nepochybujem ani na okamih, že aj tieto právne slabomyseľnosti si od VÚB nechala bohato zaplatiť! Niet pochýb, že aj pri svojich zanedbateľných odborných vedomostiach musela vedieť, že označiť adresu žalovaného, je jednoznačne povinnosťou žalobcu!

Vzniká otázka, či mohla vôbec zistiť správnu adresu JUDr. Staška? Veľmi ľahko, JUDr. Hurtíková mala jeho adresu do zamestnania, čísla služobného a mobilného telefónu, stačilo jej spýtať sa! Mohla sa spojiť so mnou?

Jasné, že mohla, moja mailová adresa dtomko@post.sk je uvedená na prvej strane mojej webovej stránky! Okrem toho ma mohla upozorniť verejne aj cez Knihu návštev, že je na mňa podaná žaloba! Takto ma oslovilo už tisíce ľudí!

Môj právny zástupca nenašiel v súdnom spise žiadnu sťažnosť, v ktorej by sa JUDr. Šulejová domáhala rýchlejšieho postupu súdu. JUDr. Šulejová už nepíše rýchlo sudkyni, tak ako písala, že ide o STO MILIÓNOV!!! Zmysel je jasný, k súdnemu konaniu nemalo vôbec dôjsť, žaloba bola podaná len preto, aby bolo možné z VÚB vytrieskať čo najviac peňazí a ďalej klamať Vás v Taliansku, že “s tým Tomkom sa už niečo robí, no žiaľ súdy na Slovensku sú pomalé“ atď, atď, atď. Už som Vám písal, drahý Benassi, že vo vedení VÚB si Vás nevážia, no ako to tak vyzerá, podľa slabomyseľnosti, ktoré prichádzajú z VÚB, oni Vás tam pokladajú za ťažkého debila!

Po tom, čo som sa náhodou (!) dostal k žalobe, cirkus s tunelovaním VÚB skončil. Sudkyňa nariadila súdne konanie! Na toto konanie sa JUDr. Šulejová ospravedlnila, údajne mala choré dieťa. To len dokazuje, že išlo o tunelovanie banky. VÚB zamestnáva stovky právnikov, (zvláštna) advokátka je zbytočná. Oproti škrabákom z (proti)právneho oddelenia má však tú výhodu, že môže ťahať súdy, môže sa vyhovárať napr. na choré dieťa, čo (proti)právne oddelenie nemôže, takýto “doklad” by vyzeral ešte hlupšie, ako “normálne doklady” z VÚB! Okrem toho vzniká možnosť, že vedenie sa s advokátkou “podelí“, čo s (proti)právnym oddelením tak isto nie je možné.

Lenže, ani vyhováranie nepomohlo, na tejto stránke som verejne vyzýval JUDr. Šulejovú, (žalovaný vyzýva žalobcu, aby prišiel na súd! Také niečo ešte svet nevidel!) aby sa zúčastnila ďalšieho súdneho konania, čo samozrejme nemohla, žaloba bola podaná len na to, aby mohla účtovať!

08.09.2004 (po troch rokoch!) posiela vedúca (proti)právneho oddelenia JUDr. Tatiana Hurtíková a Mgr. Iveta Šarkányová súdu späťvzatie návrhu! Celkom potíšku! Ticho, ako smrad z nohavíc (z nohavičiek!) sa prefíkané “právničky“ snažia dostať VÚB von z prípadu! Pre mňa a pre JUDr. Staška žiadne ospravedlnenie! VÚB už netrvá ani na tom, aby sa JUDr. Staško ospravedlnil Vaškovičovi! To sa dá ešte pochopiť, kto už by sa dnes chcel ospravedlniť strašnému tunelárovi a sprostému zlodejovi Vaškovičovi?

No, drahý Benassi, oni už netrvajú ani na tom, aby sa JUDr. Staško ospravedlnil Vám! Tá sprostá banda z VÚB hodila cez palubu aj Vás! To vyvoláva u ľudí veľké nepochopenie až zdesenie, niektorí si teraz môžu myslieť, že ste len nejaký špinavý mafián zo Sicílie, ktorého si vo VÚB ani nemusia vážiť a pritom ja som skalopevne presvedčený, že Vy ste vážený bankár z Milána! Alebo nie, Benassi?!

Naučím Vás Benassi, ako čítať doklady z (proti)právneho oddelenia. Je vždy zaujímavé čítať, čo píšu, no ešte zaujímavejšie je všímať si, čo nepíšu!

Predovšetkým, prešíbané vedúce oddelení nepíšu, kam má súd poslať súdny poplatok (202.000,- Sk!)? Zrejme “deduškovi na dedinu“! Okrem toho nepíšu, prečo VÚB sťahuje žalobu. Cieľ je jasný – aby sudkyňa nemohla vyniesť rozsudok!
Lenže, prefíkané “právničky“ nemôžu len tak potichučky vytiahnuť VÚB z prípadu, vec nie je až taká jednoduchá!

Pretože zločinecká organizácia zažalovala JUDr. Staška na pyšnú sumu STO MILIÓNOV, uplatnil si advokát JUDr. Staška v zmysle platných advokátskych taríf na súde advokátske poplatky za nikdy neuskutočnený proces (!) vo výške 478.871,- Sk!

Sudkyňa sa musela spýtať (proti)právneho oddelenia VÚB, prečo stiahli žalobu? V košickej súdnej budove už poznajú špinavé triky “právnych zástupcov“ VÚB, sudkyňa vie, že by jej rozsudok mohli napadnúť tak, ako napadli svoju vlastnú adresu!

26.10.2004 oznamujú JUDr. Hurtíková a Mgr. Šarkányová, že berú svoj návrh späť, pretože súd koná “neefektívne“! Tak je to, drahý Benassi! Sprostí zlodeji a špinaví podvodníci Vaškovič, Šolta, “TOMAS SPURNY“ a ďalší naničhodníci by na “efektívny“ súd ešte prišli trocha porozprávať o svojich zlodejstvách a podvodoch, no o “neefektívny“ súd nemajú záujem! Všimnite si, že obe šarkaň-baby nepíšu ani slovo o tom, že “právna zástupkyňa“ VÚB, madam Šulejová, ani neumožnila súdu, aby mohol konať “efektívne“!

Všemohúci bohovia z VÚB samozrejme nemôžu byť v žiadnom prípade vinní, majte rozum, Benassi! Lenže vinný niekto musí byť, a tak až do úplného ošalenia “efektívne“ Šarkaňová a Hurtíková zvalili vinu na úplne nevinnú sudkyňu Okresného súdu Košice II, dá sa obrazne povedať, že ju jednoducho opľuli! A je to!

Benassi, som presvedčený, že ak by ste na (proti)právnom oddelení VÚB zamestnávali prostitútky z hociktorého bratislavského verejného domu, že by sa k sudkyni správali slušnejšie, ako Mgr. Šarkányová a JUDr. Hurtíková! Je najvyšší čas, aby ste konečne pozdvihli kultúru tej sprostej zberbe z (proti)právneho oddelenia aspoň o dva grády. Musí Vám byť úplne jasné, že neschopný „TOMAS SPURNY“ situáciu nezvláda. Okrem toho, on sám nemá žiadnu kultúru a ako to tak vyzerá, je namočený až po krk v žumpe okolo STO MILIÓNOVEJ žaloby!

Aby sudkyňa stále nemohla vyniesť rozsudok, v “Oznámení“, vyčúrané „právničky“ opäť „neoznamujú“ číslo účtu, kam má nešťastná sudkyňa poslať 202.000,- Sk! Čo fígeľ, to groš! Znovu musí sudkyňa písať na (proti)právne oddelenie VÚB a žiadať, kam má vlastne poslať peniaze! To je banka (banda), čo Benassi?! Písať si s nimi je to isté, čo so sopľavými jesť!

Až po tom, čo sa nádherám z VÚB konečne uráčilo oznámiť číslo účtu, möže sudkyňa dňa 25.02.2005 vydať uznesenie! Vychutnajte si ho Benassi, je skvelé. To je hanba, čo?!

Bude zábavné sledovať, čo lotri z VÚB urobia po tomto uznesení. Sú dve možnosti:
- V tichosti zaplatiť 478.871,- Sk na účet právneho zástupcu JUDr. Staška, a to tak ticho, ako stiahli žalobu, odísť potichu, potichučky, ako smrad z nohavíc!
- Nezaplatiť. Táto možnosť je pravdepodobnejšia, lebo zlodeji z vedenia VÚB radi kradnú, podvádzajú, hrabú, zbíjajú, tunelujú, pri(ch)vatizujú, klamú, no neradi, jój, hrozne neradi platia! Platenie, to je ich smrť! Ich zlodejské mozgy nie sú prispôsobené na platenie! Čo robiť? Podať slabomyseľné odvolanie? To škrabáci z (proti)právneho oddelenia dokážu ľahko, no….kam ho poslať? Na „neefektívny“ súd?! A čo tak nezaplatiť?

V tom prípade hrozí zo strany advokáta súdna žaloba, pričom sa skýta skvelá príležitosť - advokát môže navrhnúť súdu, aby boli vypočutí Vaškovič, Šolta, “TOMAS SPURNY“, Šulejová, Kamenický! Bude zábavné počúvať ich hlúpe výhovorky. Čo môžu svedčiť pred súdom, že boli hlúpi, a že nevedeli koľko to bude stáť? Budú chodiť po jednom a presviedčať súd, že sú debili?! Súd má možnosť vyžiadať si daňové doklady(!), výpisy z účtov, koľko VÚB zaplatila za úplne bezcenné lajna, vyhotovené JUDr. Šulejovou a JUDr. Kamenickým! Je vôbec možné pripustiť, že všemocní bohovia z VÚB sú debili?!

Alebo chcú snáď budúcemu „neefektívnemu“ súdu nakukať, že VÚB nemôže zaplatiť, pretože je sociálny prípad?! Na čo je potom burmunská reklama o údajne skvelej banke, ak nemá na zaplatenie 478.871,- Sk?! Ako chcú lotri vysvetliť špinavé provokácie voči mne a JUDr. Stašovi na polícii, prokuratúre, súdoch? Čo budú vysvetľovať súdu “špeciálni“ advokáti Šulejová a Kamenický, že nepoznali zákony? Žiadal som, aby polícia prešetrila, za akých okolností dostala JUDr. Šulejová od VÚB zákazku na žalobu vo výške STO MILIÓNOV, veď o takejto zákazke márne snívajú onakvejší advokáti ako je ona?! A hlavne, koľko dostala za právne bezcenné lajna, ktoré spískala spolu s JUDr. Kamenickým?! Celá vec je mi veľmi podozrivá, vyzerá to na špinavosť, na tunelovanie VÚB! Polícia mi 01.03.2004 odpovedá, že nemôže tieto skutočnosti prešetriť. Je tu ale možnosť dozvedieť sa na súde, koľko miliónov pretieklo v tejto špinavej záležitosti cez vrecka JUDr. Šulejovej a JUDr. Kamenického! Medzi nami Benassi, myslím si, že by ste sa mali obrátiť na políciu, nech už VÚB zaplatila “zvláštnym“ advokátom hocikoľko, je jasné mne aj Vám, že VÚB nedostala protihodnotu. No, nielen to! Tým, že Vaškovič a “TOMAS SPURNY“ problém neriešili, veľmi ťažko a pritom vedome poškodili obchodné meno banky a vystavili ju riziku ďalších mnohomiliónových žalôb, o čom Vás ešte budem informovať! Podozrievam ich, že spáchali trestný čin. Aha, teraz som si spomenul - Vy sa nemôžete obrátiť na políciu, oni totiž vedia veľmi dobre, ako VÚB podvádza klientov a štát, a že ide o miliardové podvody! Skrátka, vedia toho priveľa, čo Benassi?! Mám neodbytné podozrenie, že Vaškovič, Šolta a TOMAS SPURNY“ sa dopustili ďalšieho špinavého podvodu, ktorého rozsah by sa mohol objasniť až pred súdom o 478.871,- Sk, najmä vypočutím tunelárskych lotrov, pochybných advokátov a obstaraním dokumentov.
Myslím si, že ja by som sa mal už obrátiť na inštitúcie, ktoré vystavujú bankám rating:

Pokladám za nečestné, ak ratingové organizácie prehľadajú túto webovú stránku so stovkami dokumentov, dokazujúcich, že VÚB je jednoznačne zločineckou organizáciou, kde banková činnosť je len krycím pláštikom na páchanie rozsiahlej trestnej činnosti. Ignorovanie tejto webovej stránky znamená, že tieto ratingové inštitúcie v tichosti podporujú a kryjú zločineckú organizáciu, keď VÚBande vystavujú vysoký rating! Ich postup je veľmi nečestný voči klientom a voči potenciálnym klientom VÚB, ako aj voči iným bankám, ktoré dodržujú zákony!

V nasledujúcom liste Vám Benassi objasním, prečo mafiáni nemohli prísť pred súd!

Dušan Tomko

Poučenie:

Jedinou účinnou obranou je okamžité zrušenie účtu v zlodejskej VÚB.   
  

Dušan Tomko