Tretí list Linovi Benassimu, prezidentovi IntesaBci
(IntesaBci – väčšinový vlastník škandálnej VÚB) 28.04.2005

Drahý Benassi,

niektorí neskúsení návštevníci tejto webovej stránky vyjadrili počudovanie nad tým, že sa neviem dohodnúť s vedením VÚB na nejakom mimosúdnom vyrovnaní škôd, ktoré mi spôsobila banka (banda), a že musím podávať súdne žaloby, vypisovať sťažnosti a pod.
Títo neskúsení ľudia nemôžu pochopiť, že to žiaľ, nejde. Na čelo VÚB, čiže na samý vrch zločineckej pyramídy, sú zásadne vyberaní vybíjaní zbojníci, špinaví podvodníci a notorickí klamári. Ich mozgy sú zbojstvami tak ťažko poškodené, že je vylúčené, aby pochopili, že ukradnuté je potrebné vrátiť.
Okrem toho pri výbere platí zásada, že čím vyššia pozícia v zločineckej hierarchii VÚB, tým musí byť kandidát sprostejší. Niektorí neskúsení návštevníci webovej stránky si utvorili nesprávny dojem, podľa toho, ako vedia kradnúť, klamať a podvádzať napr. Ing. Lešo alebo Ing. Ladislav Vaškovič, Csc, že sú sprostí dosť na to, aby hociktorý z nich mohol byť generálnym riaditeľom VÚB. Talianská mafia IntesaBci, ktorá starostlivo vyberala riaditeľa VÚB, posúdila ich sprostosť ako jednoznačne nedostatočnú a z toho dôvodu na funkciu generálneho riaditeľa VÚB vybrala „TOMAS SPURNY“. Podľa toho, ako VÚB podvádza klientov a štát, je mi jasné, že v Amerike sa v škole Al Caponeho vyučil za gangstra, čo je dostatočná kvalifikácia na to, aby bol generálnym riaditeľom VÚB!

Drahý Benassi, ukážem Vám na niekoľkých príkladoch, ako sa táto sprostosť prejavuje v dennom živote. Zásadou je neumožniť klientovi prístup k informáciám, ktoré sú preň životne dôležité, pričom papaláši sa s nesmiernou obľubou odvolávajú na prebiehajúce súdne konanie, čo im zároveň umožňuje zakrývať zločineckú podstatu VÚB. Podľa ich zvrátenej morálky, pokiaľ beží nejaké súdne konanie, nemôžu poskytnúť informácie napr. o tom, či VÚB skutočne okráda klientov, porušuje daňové zákony a pod. Zároveň pod touto vyložene slabomyseľnou zámienkou odmietajú nejakú mimosúdnu dohodu. Neveríte? Tu sú dôkazy:

09.02.2000 mi Ing. Szalay, člen predstavenstva VÚB oznamuje, že neposkytne informácie, ….bla….bla…, nakoľko sú predmetom súdneho sporu…..bla…..bla…..bla.

21.03.2000 mi Ing. Lešo a JUDr. Brychtová mi oznamujú……..bla,…..bla,…..bla, že mi neposkytnú informácie o záležitostiach, ktoré sú predmetom súdneho sporu. Asi si teraz myslíte, že som vyzvedal hlavné bankové tajomstva VÚB, drahý Benassi. V skutočnosti som len chcel vedieť kurzy cudzích mien, ktoré každá solídna banka oznamuje denne a verejne (28.02.2000). Pre súdne konanie som potreboval úradný doklad. Neuveriteľne sprostý Ing. Lešo a nadmerne vychytralá JUDr. Brychtová boli presvedčení, že súd sa bez ich potvrdenia nebude vedieť pohnúť z miesta. No súd sa vedel pohnúť a VÚB ho hanebne prehrala.

10.04.2001 Ing. Anton Maník a JUDr. Eva Jesenská oznamujú…..bla……bla……bla, že mi nemôžu poskytnúť vnútorný predpis Knihu pracovných postupov VÚB, ktorú som požadoval 06.04.2001.
Musím priznať, drahý Benassi, že tu o bankové tajomstvo išlo a to dokonca o hlavné tajomstvo VÚB! V tejto knihe údajne Ing. Vaškovič, Csc, prikazuje zamestnancom VÚB, že klientom nesmú dávať daňové doklady. Ak by to bola pravda, Vaškovičovi by len za tento príkaz hrozilo mnohoročné väzenie a prepadnutie nakradnutého majetku, okrem toho krach VÚB by bol neodvratný a bleskový. Už z toho sám vidíte, že mi tú knihu naozaj nemohli poskytnúť!

Teraz si asi myslíte, drahý Benassi, že títo zamestnanci majú charakter, keď si pevne stoja za svojím názorom
a vierou, že sú v práve, a že tužia po súdnej spravodlivosti. V skutočnosti ich názory boli, mierne povedané, nesprávne, VÚB totálne prehrala súdny spor vedený pod zn. 27 Cb 1030/97 a ako to dokazujú okolnosti žaloby na STO MILIÓNOV, papaláši VÚB pred súdnou spravodlivosťou v skutočnosti utekajú! Mimosúdnym vyrovnaním by zabránili mojim škodám aj škodám VÚB, no morálne, rozumovo a odborne degenerovaný papaláši VÚB takto uvažovať nevedia, a ani nemôžu. Jediné, čo VÚB od nich v skutočnosti chce, je, aby okrádali klientov a štát, čo oni aj svedomite robia!


02.03.2001 mi oznamuje strašný tunelár a sprostý zlodej Ing. Vaškovič, Csc,…..bla…..bla……bla, že pristúpi k uzatvoreniu môjho podania až po právoplatnom rozhodnutí! Bez právoplatného rozhodnutia tento notorický luhár a špinavý podvodník nemôže pristúpiť k zaplateniu škôd, ktoré mi spôsobila VÚB, dúfam, že Vám to je jasné, Benassi!

30.07.2001 JUDr. Šulejová oznamuje…..bla……bla……bla, že nie je možné uzatvoriť so mnou mimosúdnu dohodu ….bla….bla. Vypečená JUDr. Šulejová nepíše ani slovkom o tom, že pripravuje na mňa a JUDr. Staška STO MILIÓNOVÚ žalobu, ktorú zmastila 08.08.2001!
Bola by strašne hlúpa, keby nás o tom informovala, na základe STO MILIÓNOVEJ žaloby, o ktorej som ja nemal ani tušenia, utešene šklbala VÚB! Jej „právne zastupovanie VÚB“ však skončilo veľkou hanbou – sudkyňa Okresného súdu Košice I jej udelila poriadkovú pokutu za sprosté správanie sa k sudkyni a VÚB jej údajne na základe tejto pokuty odobrala plnú moc. Spolu s JUDr. Hurtíkovou však ešte stihli zahrať sudkyni neuveriteľne špinavú scénku, o ktorej sa Vám chystať napísať, len čo dostanem podklady zo súdneho spisu. Uvidíte o aké herečky ide, som presvedčený, že sa budete červenať, drahý Benassi!

No tieto dve šikovné herečky dokázali nie len takéto kúsky! Dňa 15.10.2001, teda presne dva mesiace po tom, čo súd prijal strelenú žalobu na STO MILIÓNOV, prišli JUDr: Šulejová a JUDr. Hurtíková, vedúca (proti)právneho oddelenia VÚB do advokátskej kancelárie JUDr. Staška. A cieľ služobnej cesty z Bratislavy do Košíc?
Vedenie VÚB údajne pochopilo, že moje pohľadávky sú oprávnené, preto navrhuje mimosúdne vyrovnanie.
Prosí len, aby som bol taký láskavý a netrval na úplnej náhrade škôd, ak budem ústupný a znížim svoje pohľadávky, o niekoľko percent, sú ochotní mi ihneď poslať peniaze. Pravda, pre to je potrebné, aby som im poslal nejaké čestné prehlásenia, potvrdené notárom, ďalšie potvrdenia a podobne. O tom, že je na nás už na súde podaná žaloba ani slovo! Kdeže, nič, len priateľské úsmevy, pochopenie pre škody, ktoré spôsobila VÚB, milota, dobrota a sama láskavosť. Ani slovo o tom, že na nás podali trestné oznámenie na polícii, prokuratúre Košice I a Generálnej prokuratúre, kdeže! Tak isto ani zmienka, že chcú súdnou cestou požadovať predbežné opatrenie, kdeže, nič také.
Veselé herečky, čo Benassi, a ako sa vedia veselo zabávať! Kvôli zábave neváhajú podniknúť ani služobnú cestu! Určite z nich máte veľkú radosť, drahý Benassi, také veselé herečky v Taliansku nemáte, čo?!

Asi si myslíte, drahý Banassi, že zábavy už bolo dosť. Kdeže, keď sa JUDr. Šulejová dostane do švungu, zábava nemá konca kraja. Nielenže tajila žalovaným spolu s ostatnou bandou z VÚB, že na nich zosmolila šialenú žalobu na sto miliónov, ale súdu tajila správne adresy žalovaných! Spolu s JUDr. Hurtíkovou sa išli počúrať od smiechu, keď sudkyňa Okresného súdu Košice II „zisťovala niekoľkokrát cestou evidencie pobyt žalovaných“!
Ojojój, Vy ešte nepoznáte JUDr. Šulejovú, u nej sranda musí byť, aj keby otca mali obesiť! Do žaloby o sto miliónov (!) napísala úmyselne nesprávne adresy žalovaných! Zrejme došla k názoru, že „len nech sudkyňa pekne zisťuje pobyt žalovaných cestou evidencie, aj tak nemá, čo robiť!“ Veru Benassi, taká veselá je tá Vaša JUDr. Šulejová!
Aby sa sudkyňa ani náhodou nedozvedela správne adresy žalovaných, vo svojom slávnom liste z 17.01.2002,
v ktorom JUDr. Šulejová upozorňuje sudkyňu, že VÚB chce sto miliónov a nie sto tisíc korún, takto uvádza adresy žalovaných: …„proti odporcovi: 1/ Dušanovi Tomkovi, Košice a 2/ Radoslavovi Staškovi, Košice…“
„Len nech sudkyňa skúsi z toho zmúdrieť a zistiť správne adresy žalovaných!“

29.05.2002 mi píše nový zlodej v kresle gen. riaditeľa VÚB „TOMAS SPURNY“. To, že bľabotá o tom, že sa nebude vyjadrovať k návrhu na mimosúdne vyrovnanie ma nijako neprekvapuje, a po tom, čo ste si doteraz prečítali, zrejme to neprekvapuje ani Vás, drahý Benassi. Banda nikdy nemôže priznať, že klame a podvádza. Už z toho dôvodu je vylúčená akákoľvek dohoda s klientom. Čo je tu ale nového, je to, že sa oboznámil s aktuálnym stavom riešenia „celej veci“! No nepokladá za potrebné oboznámiť mňa a JUDr. Staška, že na nás bola podaná STO MILIÓNOVÁ žaloba! Aj tento podvodník má zmysel pre zvrátený humor, ako obe herečky! Ako báječne sa tento superzlodej oboznámil so „stavom riešenia celej veci na Okresnom súde Košice II“, to najlepšie dokazuje Uznesenie tohoto súdu z 25.02.2005! VÚB hanebne prehrala, banda radšej ani neprišla na súd! Na súde by bezpochyby podvody a celá trestná činnosť VÚB vyšli najavo, čo pre bývalých aj terajších paplášov VÚB by znamenalo ďalšie trestné stíhania a krach banky.
Ostane, na nejakom riešení problému „Tomko“ani až tak nezáleží, hlavné je, že si JUDr. Šulejová dobre namastila svoje bezodné vrecká! Ako to tak vyzerá, zle nepochodili ani Vaškovič so „SPURNY“. VÚB má peňazí pre týchto parazitov z vedenia VÚB dosť, ona nemá peniaze len na uhradenie svojich škôd pre klientov!
Predpokladám, že banda potrebuje tieto nezmyselné žaloby aj na to, aby do Milána mohli putovať „hrdinské eposy“, v ktorých práve aktuálny šéf VÚBky vykladá, že proti mne bojuje jako „lev“ za záujmy banky, a že už nepríjemná kritika VÚB čoskoro prestane, že s tým Tomkom je už koniec atď, atď, atď. V skutočnosti ani jeden sa o VÚB nestará, každý z nich pozerá len na to, aby sa čo najviac napakoval na úkor VÚB! Dobré meno VÚB nosia týto urodzení páni hlboko v zadku!
Myslím si, drahý Benassi, že ohľadom tej sto miliónovej žaloby máte ohromné šťastie, že túto webovú stránku nepíšem po taliansky. Ako poznám Talianov z filmov, ihneď by Vás začali ohovárať a baviť sa na Váš účet,
že JUDr. Šulejová spolu s Vaškovičom a Šoltom z Vás urobila paroháča!

Lenže na svete je to už tak zariadené, že každá sranda niečo stojí. Súd vydal Uznesenie a treba zaplatiť skoro pól milióna korún. A JUDr. Šulejovú odrazu humor prešiel, srandičky skončili! Vypečená advokátka Šulejová sa teraz pokúša vypiecť so sudcami v Košiciach, probuje ich oklamať! Vo svojom odvolaní zo 22.03.2005 ,ktoré je ešte strelenejšie ako samotná žaloba, píše im priam horúčkovyto: „žalovaní v 1. a 2. rade zapríčinili svojou nečinnosťou, že súdne konanie bolo zdlhavé a neefektívne.“
A je to! Konečne má JUDr. Šulejová pravých vinníkov! Len škoda, že súdu nepíše, akú činnosť vlastne žalovaní mali vyvíjať, keď ani netušili, že na nich bola podaná žaloba? Ona sama im to totiž neráčila oznámiť
a dokonca pred nimi tajila, že na nich podala žalobu!

Aby sa humorne založené JUDr Šulejová s JUDr. Hurtíková poistili, majú ešte jedného vinníka – Okresný súdu Košice II, ktorý úmyselne nechali zisťovať adresy žalovaných, hoci práve vyšie uvedená korešpondencia dokazuje, že nielen ony, ale aj ostatní papláši VÚB, vždy presne vedeli adresy žalovaných, no súdu ich neráčili poskytnúť! Tieto adresy nemôžu čítať čitatelia webovej stránky, lebo sú vždy začiernené, no zato Vy Benassi, ich môžete čítať, aj keď nie som veľmi presvedčený, že z nich máte veľkú radosť! A ešte niekto ich môže čítať: odvolací súd v Košiciach, ktorému sme samozrejme usvedčujúce listy poskytli!
Vzniká otázka, ako mohla sudkyňa viesť „efektívne súdne konanie“, keď veselá advokátka Šulejová neuviedla do žaloby správne adresy žalovaných? Myslíte si, drahý Benassi, že sa jej týmito primitívnymi lžami podarí oklamať sudcov?! Ja by som si nebol taký istý. Uvidíme v rozsudku, aký postoj zaujmú sudcovia Krajského súdu v Košiciach k zvrátenému humoru JUDr. Šulejovej a JUDr. Hurtíkovej.

Jedinou skutočnou obranou proti zlodejskej VÚB je okamžité zrušenie účtu!

Z uvedeného vidíte, drahý Benassi, že „neefektívny súd“ je pre zlodejov vo VÚB pravým požehnaním božím! Na takýto súd sa vyhovárajú hlavní zlodeji vo VÚB, nikomu nemôžu chudáci poskytnúť informáciu, či kradnú, podvádzajú, klamú, lebo beží (a ich vinou zároveň stojí) súdne konanie! Naopak „efektívne“ súdne konanie sa im javí, ako trest boží, pred súdom totiž treba hovoriť pravdu a nič len pravdu, čo oni hrozne, ale naozaj hrozne, nechcú. Vo VÚB ak už nemôžu klamať, radšej cudne mlčia – zachovávajú nepísaný zákon sicílskej mafie: omertu!

No dobre, ale čo keď žiaden súd nebeží? Nič sa nedá robiť, treba si ho vymyslieť! Istá pani Antonyová chcela vedieť, či je pravda, čo ja tvrdím na tejto stránke, že VÚB porušuje daňové zákony? Dňa 24.03.2005 jej odpovedá ombudsman VÚB Ing. Kristína Kovaničová, že nemože odpovedať, vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie. Samozrejme, Ing. Kovaničová sprosto oklamala pani Antonyovú, súdne konanie bolo zastavené 25.02.2005!

Bez ohľadu na to, či práve prebieha nejaké súdne konanie alebo nie, VÚB je povinná jasne, pravdivo a úplne informovať o tom, či porušuje zákony alebo nie. Klient má právo vedieť, či sa nachádza v solídnej banke alebo v pobočke mafii. Z uvedených dokladov je jasné, ako si VÚB váži svojich klientov – pokladá ich za ovce a jedná s nimi tak!

Dušan Tomko

Poučenie:

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu v zlodejskej VÚB.   
  

Dušan Tomko