Prvý otvorený list Corradovi Passerovi – prezidentovi IntesaBci od r. 2002
IntesaBci – väčšinový majiteľ zločineckej organizácie VÚB

Drahý Passera,                                                                                                                                                                  25.05.2005

som nesmierne potešený, že ste mi listom z 09.05.2005 oznámili, že ste od roku 2002 novým prezidentom IntesaBci. U nás sa hovorí, že nová metla dobre metie, preto do Vás vkladám nádej, že po oboznámení sa s mojim prípadom, prijmete nejaké riešenie.
Tento list som Vám poslal aj v anglickom preklade dňa 25.05.2005/A, ale som nútený Vás upozorniť, že v budúcnosti si nemôžem dovoliť posielať Vám listy aj s prekladmi, hoci požadujete korešpondenciu v anglickom jazyku. Vinou zločineckej VÚB som totiž prišiel o celý svoj majetok a stal som sa bezdomovcom. Určite ste natoľko inteligentný, že moju finančnú situáciu chápete. Ostatne, IntesaBci „privatizovala“ VÚB asi za tridsať miliárd Sk po tom, čo ju slovenský štát oddlžil vo výške asi 72 miliárd korún. Som presvedčený, že IntesaBci tak dostatočne okradla ľud Slovenska a preto má dosť peňazí na to, aby si nechala moje listy prekladať. Ďalšie príjmy IntesaBci pochádzajú z toho, ako to iste viete, drahý Passera, že zločinecká VÚB okráda svojich klientov
a podvádza slovenský štát na daniach, pričom tieto nezákonné príjmy dosahujú ročne miliardy slovenských korún, čo je dosť peňazí na to, aby si IntesaBci mohla zaplatiť preklady mojich listov.
Asi si položíte otázku, drahý Passera, či sa Vám vôbec oplatí prekladať moje listy? Nepochybujte o tom! Som na svete jediný, ktorý Vám povie pravdu o VÚB, túto pravdu sa od darebákov z vedenia VÚB nikdy nedozviete!
Som presvedčený, že darebáci z vedenia VÚB Vás len klamú a sústavne podvádzajú.
Okrem toho, už som vedeniu IntesaBci poslal moje Vyjadrenie sa k nehoráznej žalobe VÚB, ktorú na mňa a môjho právneho zástupcu podala VÚB. Toto vyjadrenie som dňa 10.03.2004 poslal v anglickom jazyku vedeniu IntesaBci, no nedostal som žiadnu odpoveď, čo je pre mňa jasným dôkazom, že je úplne jedno, v akom jazyku napíšem list do IntesaBci. Je preto zbytočné, aby som vydával peniaze na preklady, slušnosť sa v IntesaBci nenosí, práve tak, ako vo VÚB. Preto je tento list posledný, ktorý som nechal preložiť na moje náklady. Z uvedených skutočnosti vyplývajú tieto závery:
• vedenie IntesaBci správne pochopilo, že žaloba VÚB je postavená na úbohých klamstvách a prízemných podvodoch
• vedenie IntesaBci správne pochopilo, že verejne prejednávanie tejto žaloby na súde by odhalilo miliardové daňové úniky a miliardové podvody, čo by znamenalo nebývalý škandál na Slovensku a krach banky (bandy) VÚB
• vedenie IntesaBci dalo príkaz VÚB v tichosti stiahnuť žalobu, čo VÚB aj urobila!
Ako vidíte, drahý Passera, moje listy majú vždy závažný obsah, preto je vo Vašom záujme, aby ste si ich nechali prekladať. A nie len to! Nechajte si preložiť aj moju webovú stránku www.skandalna-vub.sk. Uvidíte, že jej obsah je veľmi zábavný a zároveň veľmi poučný! A nezabudnite sa pozrieť na počítadlo – je po anglicky!

Dokonca, inteligentnému prezidentovi stačí pozrieť len na počítadlo, a už vie, aké neschopné je vedenie VÚB!

A nie aby Vás napadlo, Passera, ušetriť peniaze na preklady tak, že si moje listy necháte prekladať vo vedení VÚB! Je síce pravda, že vedia slovensky aj anglicky, no vo všetkých listoch, ktoré som písal Linovi Benassimu som ho v anglickom jazyku upozorňoval, že sú to notorickí klamári 25.05.2005/AA! Toto upozornenie je priložené ku každému listu! Aj Vás upozorňujem a to celkom verejne, že vo vedení VÚB sú zásadne len notorickí klamári! S čestnými ľuďmi som sa tam zatiaľ nestretol!

Drahý Passera, ak by ste z nejakého dôvodu nechceli alebo nemohli riešiť moju záležitosť, buďte taký dobrý a pomôžte aspoň generálnemu riaditeľovi VÚB „TOMAS SPURNY“. Je to také nešťastné stvorenie, ktoré sa hanbí pred anglosaskými zlodejmi za svoj jednoznačne slovanský pôvod, pričom za okrádanie a podvádzanie klientov vo VÚB sa vôbec nehanbí, tam je úplne bez hanby! Pretože má komplexy menejcennosti pred anglosaskou mafiou, zamerikanizoval si svoje meno na „TOMAS SPURNY“, čím si ho, podľa môjho názoru, úplne zhanobil. Záležitosť je pre mňa urážlivá, nakoľko aj ja mám slovanský pôvod, meno a priezvisko, pričom to nepokladám za hanbu! Predpokladám, že podobne urážlivo to musia chápať aj klienti VÚB, ktorí zväčša majú tak isto slovanský pôvod, mena a priezviska. Týchto klientov tento „TOMAS SPURNY“ usilovne okráda
a sprosto podvádza.
Okrem týchto hrozných problémov so svojim menom má nešťastník ešte aj hrozné problémy so mnou. Neopováži sa moju vec riešiť, neopováži sa odpovedať na moje listy, neopováži sa vyjadriť sa k mojim verejným obvineniam, že VÚB je zločineckou organizáciou, neopováži sa vyjadriť k mojim verejným obvineniam, že VÚB okráda a podvádza klientov, neopováži sa poprieť moje verejné tvrdenia, že VÚB porušuje daňové zákony a okráda štát na daniach! V hlavnom brlohu VÚB zachováva pozíciu zdochnutého chrobáka, myslí si, že to je pre neho tá najbezpečnejšia pozícia! Prosím Vás, Passera, ak môžete, pomôžte tomu zbabelcovi skôr, než zomrie od strachu.
On sám sa v jedných novinách označil ako „produkt Československa“, ale Vy sám musíte vidieť, že to naozaj nie je žiaden taliansky Passera, ale celkom obyčajný československý Posera! Preto Vás v záujme ľudskosti prosím, pomôžte mu!
Tento list aj s prekladom bude naskenovaný na webovej stránke www.skandalna-vub.sk, v prípade, že dostanem od Vás nejakú odpoveď, aj tú si budete môcť prečítať na tej istej stránke.

Poučenie:

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu v zlodejskej VÚB.   
  

Dušan Tomko