Major Segeč zametá stopy, prokurátor Chabada sa prizerá

Dňa 03.09.2004 som podal na Okresnom riaditeľstve PZ v Košiciach trestné oznámenie proti VÚB, a.s., Bratislava. Nie je zvykom polície vydávať kópie trestných oznámení, z toho dôvodu nemôžem zverejniť kópiu oznámenia. V niekoľkých bodoch zhrniem najdôležitejšie časti môjho oznámenia, aby si čitatelia tejto stránky mohli urobiť predstavu o podstate oznámenia a o spôsobe jeho prešetrenia políciou a prokuratúrou:

1) VÚB nevydáva klientom hodnoverné daňové doklady za platby klientov v banke. Umožňuje jej to masovo okrádať   klientov banky tak, že im sťahuje peniaze z ich účtov aj za služby, ktoré im nikdy neposkytla. Ide o masové okrádanie klientov.
2) Zároveň ide aj o hrubé porušenie daňových zákonov, nakoľko klienti, ktorí sú podnikateľskými subjektami, (ale aj samotná banka) sú povinní viesť daňovú evidenciu a preukazovať sa ňou pri daňových kontrolách. Za neexistenciu daňových dokladov im (ale aj banke) hrozí pokuta až 1.000.000,- Sk.
3) Vzhľadom k tomu, že neexistujú hodnoverné daňové doklady, nemôžu si klienti, ktorí sú súčasne podnikateľskými subjektami (ale ani banka), vypočítať daňový základ. Preto, že vo VÚB neexistujú daňové doklady, neexistuje v banke ani daňová kontrola. To umožňuje VÚB rozsiahle krátenie daní a daňové podvody. Uviedol som závažnú informáciu jedného z návštevníkov mojej webovej stránky, že VÚB údajne mala v r. 2003 daňovú povinnosť 3.000,- korún pri zisku 3 miliárd korún!
4) Pri masívnom okrádaní a podvádzaní svojich klientov, porušuje v rozsiahlom merítku ich občianske, ľudské a ústavné práva.
5) VÚB, a.s., Bratislava je zločineckou organizáciou mafiánskeho typu. Ako dôkaz uvádzam, že počas vedenia VÚB Ing. Gabrielom a Ing. Vaškovičom, CSc., bolo z banky podľa správ z tlače, vytunelovaných 97 miliárd korún. Ing. Vaškovič, CSc. a jeho „spolupracovníci“ sú stíhaní vyšetrovateľom polície sa údajné podvody vo výške 2,21 miliárd korún. Okrem toho, polícia zahájila stíhanie vysokých činiteľov VÚB v ďalších 50 prípadoch.
6) Vzhľadom k tomu, že Ing. Vaškovič, CSc., je už trestne stíhaný, žiadam, aby som bol pripojený do zoznamu poškodených po netrestnej línii, nakoľko porušoval moje občianske, ľudské a ústavné práva.

K tomuto trestnému oznámeniu som vyšetrovateľovi polície predložil viac ako 100 dokumentov, ktoré potvrdzovali vierohodnosť môjho trestného oznámenia. Vyšetrovateľ si z nich vybral asi 50 najzaujímavejších
a z tých si urobil kópie. Kópie týchto dokumentov boli priložené k môjmu trestnému oznámeniu.

13.09.2004 mi Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach zaslalo Upovedomenie, že moje trestné oznámenie postupuje Okresnému riaditeľstvu PZ v Bratislave II, vzhľadom k tomu, že sídlo ústredia VÚB, a.s., sa nachádza v Bratislave, na ul. Mlynské nivy 1. Aké však bolo moje ohromenie, keď som si z Upovedomenia prečítal, že som vlastne podal trestné oznámenie pre „porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 255 Trestného zákona“!
O porušovaní daňových zákonov a daňových podvodoch vo VÚB, ako aj ďalších bodoch môjho oznámenia, ani slova!

Lenže na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave II nejavili záujem ani o takto „zjednodušené“ trestné oznámenie. Preto som dňa 17.02.2005 (scanuje sa) zaslal urgenciu, v ktorej som žiadal o oznámenie, v akom štádiu je prešetrovanie môjho podnetu.
No, na túto urgenciu som nedostal žiadnu odpoveď, zrejme na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave II už všetci zomreli.

Dňa 04.04.2005 posielam opätovnú urgenciu. Chcem vedieť, v akom stave je vyšetrovanie môjho podnetu.

Dňa 11.04.2005 mi Mjr. Mgr. Milan Segeč posiela nehorázne Uznesenie. V „Uznesení“ niet ani jedno slovo o „porušovaní povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 255“, no za to plno nezmyslov. Už pri prvom čítaní som si uvedomil, že tento „štýl“ poznám! Takto vybavovali moje podnety na porušovanie daňových zákonov vo VÚB pracovníci Daňového riaditeľstva SR Ing. Uhrínová, Ing. Mráz a Ing. Machová. Postup je veľmi (s)prostý – uvedení pracovníci zásadne neodpovedajú na to, čo sa ich v sťažnostiach pýtam, ale zato vždy odpovedajú na to, čo sa ich nepýtam a čo nie je ani predmetom sťažnosti. Všetko podľa príslovia: ja
o voze – ty o koze! To všetko preto, aby nevyšla pravda o daňových podvodoch vo VÚB. Tak silná je to mafia! Aj odpoveď dali stránke, aj papier je zašpinený, aj nič stránke nepovedali! Sú to prešíbanci! Pritom je dodržiavaná jedná zásada: odpovedať stránke, čo najneskôr - najlepšie až po niekoľkých urgenciách! Má sa tým
u sťažovateľa vyvolať pocit, že byrokrati pracujú naplno, že sú vyťažení, a že si svoj plat zaslúžia! Sťažovateľ má tak získať dojem, že sa jeho sťažnosťou naozaj niekto zaoberá!

Podobnú špinavú taktiku zvolil aj Mjr. Mgr. Milan Segeč a dokonca ju ešte vylepšil: v odpovedi spriada nekonečné dlhé súvetie na 10 riadkov, kde je síce každé slovo jasné, no zmysel súvetia pochopiť nemožno. Je to umelec, ten major Segeč! Z môjho oznámenia povyberal jednotlivé slová a úryvky viet ako: hodnoverný daňový doklad…výpis z účtu je len časť daňového dokladu, ktorý zaznamenáva pohyb na účte…..atď.

K týmto, zo súvislosti vytrhnutým slovám a vetám, pridáva vlastné úsudky, ktoré s vecou nemajú nič spoločné, vzniká tak nesúvislé bľabotanie a mekotanie majora Segeča, čo ho vedie k mohutnému záveru: trestné oznámenie odmieta!
Z Uznesenia nie je jasné, či je pravda, čo som tvrdil v trestnom oznámení, že VÚB nedáva svojim klientom hodnoverné daňové doklady, aby ich mohla podvádzať a okrádať, nie je jasné, či je pravda, že VÚB okráda štát na daniach o miliardy korún ročne, nie je jasné, či je pravda, že VÚB porušuje ľudské, občianske a ústavné práva svojich klientov! Major Segeč nepíše, či si aspoň prezrel listinné dôkazy, ktoré som poskytol polícii! Namiesto toho len nesúvislé bľabotanie a mekotanie, aby sa nikto nedozvedel, že VÚB je zločineckou organizáciou! Takto zametá stopy po mafii major Segeč! Šikovný chlapec! Dúfam len, že to pre mafiu VÚB nerobil zadarmo!

Proti tomuto nehoráznemu „Uzneseniu“ som podal sťažnosť dňa 20.04.2004, pretože je mi úplne jasné, že major Segeč nič neprešetroval, ani nič prešetrovať nemienil. O dva dni neskôr 22.04.2005 som poslal ministrovi vnútra Vladimírovi Palkovi žiadosť k jeho rukám. Žiadal som ho, aby sa váhou svojej autority zasadil o to, aby orgány činné v trestnom konaní, sa začali v čo najkratšom čase zaoberať mojim trestným oznámením na VÚB, v zmysle platných zákonov. Žiadosť som odôvodnil tým, že chobotnica VÚB zasahuje svojimi chápadlami do Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II a paralyzuje ho.

Na túto žiadosť som doteraz nedostal odpoveď od ministra Palka. Je to čudné, že minister Palko tak „zázračne“ ohluchol, oslepol a onemel. Ešte pred celkom nedávnom nebol až taký hluchý, slepý a nemý! Čo sa stalo? Podľa mňa sú len dve možnosti:
a) stal sa zázrak Boží
b) bolo to všetko inak, ako to povedal jeden múdry rabín

Pretože nie som odborníkom na zázraky, budem sa zaoberať len tou druhou možnosťou. Podľa mojej predstavy sa vec udiala asi takto:

Onoho času prišiel pobožný Palko za Vaškovičom a jeho bandou a povedal im asi toto: teraz, keď Všemohúci Boh pripustil, aby ste sa stali milardármi, vy sprostí zlodeji, nemali by ste zabúdať na kresťanské zásady, ktoré vás nabádajú, aby ste sa podelili o (nakradnutý) majetok so svojim blížnym!

To pri(ch)vatizérov urazilo až do krvi: áno, my sme síce zlodeji, ale nie sprostí, my sme zlodeji podľa zákona! Majetok, na ktorý sa ľud drel 40 rokov, sme pri(ch)vatizovali, pretože štát je zlým a hlúpym hospodárom! Zo zisku z tohoto majetku by štát postavil nemocnice, vedecké ústavy, školy, byty, platil by dôchodky a invalidné dôchodky ľuďom, ktorí sa celý život dreli, aby my sme mali čo rozkradnúť. Ako sám vidíš, zlý hospodár – štát by zisk z tohoto majetku vyhodil na hlúpe a nepotrebné zbytočnosti!

My sme dobrí a múdri hospodári, za zisk z tohoto majetku si kúpime drahé auta, obstaráme si ešte drahšie milenky, postavíme si rozkošné vily Elektra všade na Slovensku, v Španielsku a keď bude treba, tak aj na Marse! Milióny prehajdákame v kasínach a ešte pritom stihneme zabezpečiť naše (degenerované) potomstvo tak, že až do siedmeho kolena nemusí pracovať! A to všetko nám nedal Všemohúci Boh, ale Kreténsko – defraudačné hnutie, ktoré spolu s inými kreténskymi a defraudačnými stranami a hnutiami, odhlasovali zákony v parlamente, ktoré uzákonili vyvlastnenie ľudu. Ani jeden z nás si nekúpil obálku a poštovú známku na debilný pri(ch)vatizačný projekt, všetko sme vzali z našich úradov, v ktorých sme až doteraz smrdeli. Ako teda sám vidíš, postupovali sme čestne. Majetok ľudu sme uchvátili zákonným spôsobom, takže si môžeš dať odchod, ty pobožný banán, ty!

Ej, vy lotri bezbožní, ja som nehovoril o uzákonenej lúpeži, čiže o pri(ch)vatizácii, ja som mal na mysli oných 97 miliárd korún, ktoré z VÚB zmizli bez stopy a za ktoré ste vy trestne zodpovední! No nemusíte sa ničoho báť, pretože neomylná a samospasiteľná cirkev vymyslela odpustky. A ako viete, po zakúpení odpustkov, je hriešnikom odpustený akýkoľvek zločin, aj vraždy, nie len nejaké to tunelovanie VÚB!

Palko, za odpustkami sa môžeš napiť (svätenej) vody, ty sám hovoríš, že ide len o 97 miliárd, to nie je ani celých 100 miliárd korún! Nám samým je to málo, ešte k tomu rôzne výdaje! Len nedávno bolo zastavené trestné stíhanie nášho čestného prezidenta Vaškoviča, pretože dobrí ľudia ho označili za nezákonné. Ty si asi myslíš, že na zastavenie trestného stíhania stačí fľaša slivovice a kilo slaniny, keď sa jedná o miliárdové podvody?! Aby ti bolo jasné: odteraz sme ľuteráni a každý z nás má tvoje katolícke odpustky na KáDéHá-ku! Palko, choď do Ríma!

Mafiáni boli presvedčení, že vec Palkovi jasne vytmavili, keď mu ukázali, že sa ho neboja. Mysleli si, že sa ho už zbavili, no to ešte nepoznali Palkov skutočný charakter!

Náš veriaci brat Palko nelenil a usporiadal v novembri 2003 tlačovku, na ktorej si pred ústa nebral servítky. Bačovanie Vaškoviča and company vo VÚB označil za „zlatokopecké časy“ a samotného Vaškoviča s jeho kumpánmi označil bez okolkov za „tunelárov“!
Mne osobne je záležitosť úplne jasná: pokorný baránok Boží, Palko, vyceril tesáky!

Predpokladám, že Palkov suchý sex a k tomu ešte verejný, zjavne pokladali tunelári za prejav jeho večnej nenažranosti. Táto Palkova údajná večná nenažranosť tunelárov načisto dožrala. Čo si to ten bigotný ministerko Palko dovoľuje?! Nie on ich, ale oni celé jeho hnutie a aj iné hnutia môžu potopiť, stačí im, len aby si spomenuli. Napríklad istý JUDr. Vladimír Mečiar si za Boha Otca nevie spomenúť, odkiaľ vzal 42 miliónov na svoju rozkošnú vilku Elektra. Som presvedčený, že keby mafiáni chceli, mohli by si spomenúť, že Mečiarovi nepožičal peniaze nejaký trhan zo Švajčiarska, ktorý si nemôže zaplatiť ani svoje vlastné dlžoby, ale že peniaze si pravdepodobne „požičal“ práve z VÚB! Spomienky mafiánov by mohli potopiť nie jedného politika, politickú stranu, či hnutie na Slovenskou! Pretože na Slovensku nevládnu politické strany a už vôbec nie demokracia (čiže ľud!), ale bankárska mafia!

Pretože (nakradnutých) peňazí majú dosť, usporiadali aj oni dňa 12.11.2003 tlačovku! Na tlačovke vystúpili Vaškovič, Šolta, Szikhard a Krajčovič, čiže kompletná zlodejská banda. Všetci spoločne zaspievali cigánsky plač: my nič, my muzikanti…Dávali okate na známosť všetkým, aj každému jednému, že oni sú tie údajné neviniatka Božie, ktoré tu Palko – Herodes kruto prenasleduje. Sústavne sa tu špinia ich dobré mená (!), a že na Palkovej tlačovke bol porušený zákon!

Vážení čitatelia, prosím, vyvolajte si ten obrázok, uvidíte vážne a smutné tváre mafiánov, ktorí sú veľmi, ale naozaj veľmi nešťastní, keď sa porušuje zákon! Na ich podlých, podvodníckych tvárach je priamo vidieť, akí sú zronení, keď sa porušuje zákon, podľa toho si môžete predstaviť, akí útlocitní sú títo mafiáni! (Veselí sú len vtedy, keď oni sami porušujú zákony!).

Keď sa novinári pýtali vyšetrovateľa polície, čo hovorí na umelecké vystúpenie stíhaných v televízii Markíza, vyhlásil, že na trestnom stíhaní trvá, a že so stíhanými sa nemieni baviť cez média. Toto vyhlásenie pokladám za múdre, keby som bol vyšetrovateľom, ani ja by som sa so stíhanými nebavil cez média. Takto predsa nemožno dohodnúť predaj odpustkov a iných náležitostí!

„Bavenie“ zrejme prebiehalo bez médií, nie veľmi inteligentná zlodejská banda konečne pochopila, že ona síce môže kadekoho a kadečo potopiť, ale jej samej to nijako nepomôže: stále na ňu čaká dlhoročné väzenie a strata nakradnutého majetku! Pravdepodobne sa našiel niekto, kto tupým zlodejom vysvetlil, že informácie sú dnes potvory, môžu záhadným spôsobom uniknúť z vyšetrovacieho spisu priamo do médií a potom – zbohom rodina! Palkov suchý sex v médiách bola len názorná ukážka, čo by sa im mohlo stať, keby aj naďalej odmietali odpustky!

No, vyzerá to tak, že sa obe strany v tichosti dohodli, predpokladám, že trestné stíhanie Vaškoviča a jeho sprostej bandy bolo zastavené, mastné odpustky predané, všetko ide podľa zákona Božieho. K tomu záveru som dospel preto, že v Knihe návštev na tejto stránke, vyskakuje istý Vaškovič, ktorý sa z ničoho nič stal veľmi bezočivým a potom z toho, že minister vnútra Palko, už tunelárov zjavne neprenasleduje. Moja žiadosť, aby uviedol do chodu Okresné riaditeľstvo PZ Bratislva II proti mafii VÚB je mu krajne nepríjemná, radšej na ňu neodpovedá. Ako som už uviedol: zázračne oslepol, ohluchol a onemel!

No, tak až celkom bez odpovede som neostal. V mojej neradostnej situácii sa ma pokúsil rozveseliť neznámy riaditeľ Prezídia policajného zboru, ktorý mi 10.06.2005 zaslal Upovedomenie. Neznámy preto, lebo Upovedomenie podpísal len nečitateľným podpisom. Zrejme sa za svoje pravé meno hanbí, asi má dôvod!

Škodoradostne mi oznamuje, že „Minister vnútra, ani iný funkcionár Ministerstva vnútra SR nemá oprávnenie zasahovať do trestného stíhania a meniť rozhodnutie vyšetrovateľa, respektíve preskúmavať správnosť
a zákonnosť postupu vyšetrovateľa“.

Ide o veľmi zábavné Upovedomenie, zvlášť keď uvážim, že ja som ani nikdy nežiadal, aby „Minister vnútra, alebo iný funkcionár Ministerstva vnútra SR zasahoval do trestného konania a menil rozhodnutie vyšetrovateľa, respektíve preskúmal správnosť a zákonnosť postupu vyšetrovateľa“! Žiadal som, aby „minister vnútra, Vladimír Palko, sa váhou svojej autority osobne zasadil o to, aby orgány činné v trestnom konaní sa v čo najkratšom čase začali zaoberať mojim trestným oznámením na VÚB a.s. v zmysle platných zákonov“! Ako vidieť, aj náš neznámy riaditeľ Prezídia policajného zboru, dokonale ovláda taktiku „ja o voze – ty o koze“!

Zároveň s touto taktikou sa mi snaží šikovne vsugerovať, že prebehlo nejaké vyšetrovanie. Tomu sa hovorí: zabiť dve muchy jednou ranou!

Je mi veľmi ľúto ministra Palka, keď už nemôže ani to, ani ono, dokonca mi už nemôže napísať ani svoj názor na tunelárov, hoci ešte celkom prednedávnom mohol svoj názor na tunelárov vysloviť a to dokonca verejne! Myslím si, že jediné, čo ešte môže, je brať ministerský plat a predávať mafiánom mastné odpustky!

Bohuznámy riaditeľ Prezídia PZ ma ďalej upovedomuje, že „k prieťahom v priebehu vyšetrovania došlo z objektívnych príčin“, no žiaľ, nepíše akých. Možno v Bratislave vybuchla sopka, či vzplanula občianska vojna, kto vie ?! Na základe mojich dlhoročných skúsenosťou s mafiou VÚB si myslím, že záhadný riaditeľ sa mýli. Som presvedčený, že prieťahy boli potrebné na to:
a) aby vo mne vznikol dojem, že sa koná nejaké vyšetrovanie
b) aby verejnosť zabudla na to , že minister vnútra Palko, verejne zaútočil na Vaškovičovu sprostú bandu,
a že verejne označil Vaškoviča a spol. za tunelárov
c) aby bolo možné sa v tichosti dohodnúť na odpustkoch. Bolo potrebné spočítať, čo, komu a začo, lebo je známe, že len dobré účty robia dobrých priateľov.

Anonymný riaditeľ Prezídia PZ ma ešte stihol upovedomiť o tom, že „Prokurátor Okresnej prokuratúry označil rozhodnutie vyšetrovateľa za zákonné a opodstatnené a Vašu sťažnosť vyhodnotil ako neopodstatnenú“.

Postup anonymného (!) prokurátora je pre mňa záhadný. Výsledok svojho šetrenia oznámil nejakému neznámemu a podľa mňa, veľmi pochybnému riaditeľovi Prezídia PZ, no nepokladal za potrebné s výsledkom šetrenia oboznámiť mňa – sťažovateľa proti Uzneseniu! Robí to na mňa dojem, že tí dvaja si v tichosti „tľapli“. Žiadne vyšetrovanie mafie VÚB nebude a basta! S doručením Uznesenia prokuratúry sťažovateľovi, sa tak isto nebude treba veľmi ponáhľať, mafia VÚB potrebuje získať čas.

Som presvedčený, že celé vyšetrovanie mafie VÚB bolo len špinavou fraškou. Stále nie je jasné, či je pravdou, že VÚB nevydáva daňové doklady svojim klientom, ani či VÚB porušuje daňové zákony a dopúšťa sa daňových podvodov v miliardových rozsahoch, či je pravdou, že okráda a podvádza svojich klientov a či je pravdou, že poškodzuje ich ľudské, občianske a ústavné práva.

Aké bolo moje prekvapenie, keď mi major Segeč poslal dňa 06.07.2005 odpoveď, že moja sťažnosť „je momentálne v štádiu rozhodnutia Okresnej prokuratúry Bratislava II“. Riaditeľ – sadista zjavne pokladá majora – dobráka za ozembucha a preto nepokladá za potrebné informovať ho o tom, že mi už 10.06.2005 poslal Upovedomenie, v ktorom mi sadisticky oznámil, že anonymný prokurátor už rozhodol! Preto major – dobrák nevie, že ja už viem, že „momentálne štádium rozhodnutia“ už bolo! No, snaží sa vo mne udržiavať (falošnú) nádej, že mojim podnetom sa na Okresnej prokuratúre Bratislava II naozaj niekto vážne zaoberá! Jediné, čo major – dobrák ešte vie, je to, že nádej zomiera posledná!

Prokuratúra Bratislava II však stále mlčí. To pre mňa nie je žiadne prekvapenie. Mafia VÚB potrebuje získať čas a okrem toho je potrebné vzbudiť vo mne dojem, že sa moja sťažnosť proti Uzneseniu ešte nejakým zázrakom môže prešetrovať, čiže mám byť oklamaný.

Dňa 22.09.2005 zasielam Prokuratúre Bratislava II. Urgenciu, v ktorej oznamujem, že už som „oklamaný“ a že mi už môže konečne zaslať „Rozhodnutie“! V Urgencii predpokladám, že pôjde len o ďalšie nesúvislé bľabotanie, no žiadam, aby mi bolo zaslané čo najskôr, aj s čitateľným podpisom prokurátora! Toto Uznesenie potrebujem, okrem iného na to, aby som ho mohol zverejniť na internetovej stránke www.skandálna-vub.sk! Myslím si, že občania tohoto štátu by mali vedieť komu platia dane a za čo!

A naozaj, dňa 31.08.2005 mi námestník okresného prokurátora JUDr. Svetozár Chabada, zasiela Uznesenie. Nemýlil som sa, ak som predpokladal, že pôjde len o nesúvislé bľabotanie, no nesúvislé bľabotanie prokurátora Chabadu je kratšie, ako nesúvislé bľabotanie majora Segeča.

Vážení čitatelia, prosím, pretrite si oči, uvidíte, čo ste ešte nevideli: čas na Prokuratúre Bratislava II beží úplne naopak! Následok predbieha príčinu! Einstein sa so svojou teóriou relativity môže ísť obesiť! Dňa 22.09.2005 urgujem odpoveď prokuratúry na moju Sťažnosť a už 31.08.2005 mi ju promptne posiela prokurátor Chabada! Neuveriteľné, však?! Je veľa vecí medzi nebom a zemou…….

V žiadnom prípade si čitatelia nesmú myslieť, že išlo o nejaké zlyhanie pošty, na Prokuratúre Bratislava II naozaj plynie čas naopak! Tento neuveriteľný fyzikálny jav vedci vysvetľujú tak, že keď ide o mafiu VÚB, že nielen čas plynie naopak, ale aj celá Prokuratúra Bratislava II, spolu s prokurátorom Chabadom je úplne naopak, čiže na hlave!

No, niektorí fyzici tvrdia, že ani prešibaný prokurátor Chabada nemá toľko rozumu, aby mohol otočiť beh času. Tvrdia, že jeho rozum stačí vraj len na zastavenie času! Už 10.06.2005 mi Bohuznámy riaditeľ Prezídia PZ oznámil, že si s prokurátorom „tľapli“, no prokurátor Chabada sa neponáhľal ma o tom informovať! „Zastaviť čas“ bolo potrebné z týchto dôvodov:

a) Ani pre tak zhumpľovaného prokurátora, ako je JUDr Chabada, nie je jednoduché poslať mi slabomyseľné Uznesenie. Zjavne ho trápila predstava, že ho môžem poskytnúť médiám, čo je samo o sebe dostatočná príčina na prieťahy
b) Mafia VÚB, hlavne jej papaláši, potrebujú získať čas.
c) Nekonečnými prieťahmi sa mal vo mne vytvoriť dojem, že prokuratúra niečo prešetruje, čiže mal som byť oklamaný.

Až po tom, čo som mu písomne oznámil, že už som dostatočne „oklamaný“, sa s ťažkým srdcom rozhodol, že mi pošle Uznesenie. No, keby prišiel k záveru, že ešte nie som dostatočne oklamaný, Uznesenie by sa ešte dlho - predlho povaľovalo na Prokuratúre Bratislava II…!

Prokurátor Chabada mi v Uznesení oznamuje, že som proti VÚB vyhral tri súdne spory. Bez tohoto dôležitého oznámenia, by som sa nikdy v živote nedozvedel, že som proti VÚB vyhral tri súdne spory! Presne, ale hlavne rozvláčne, cituje názvy súdov a rozsudkov. Až úplne na doraz zhumpľovanému prokurátorovi Chabadovi išlo len o to, aby mal čím popísať papier!

Ďalej mi oznamuje, „že poskytovanie pôžičiek od VÚB, a.s. rôznym fyzickým osobám je prešetrované políciou v 50 prípadoch. Vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné vo veci viesť duplicitné konanie“. – Ja o voze – ty o koze! Funguje to a pritom je to také jednoduché! Nikdy som nežiadal viesť duplicitné konanie!

O….“podozrení z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 255 Trestného zákona“…..prokurátor Chabada nepíše nič, pretože by to bolo pod jeho úroveň.

Z celej mojej Sťažnosti cituje prokurátor Chabada jedinú jedinú vetu: „Sťažnosťou sa domáha opätovne prešetriť ním uvádzané skutočnosti a to najmä pôsobnosť VÚB a.s , centrála Bratislava, ktorá má poškodzovať svojich klientov tým, že im nevydáva daňové doklady na základe ktorých nevie vypočítať daňový základ“.
A dosť! Ďalej sa prokurátor Chabada neodváži!

Z uvedenej citácie nie je jasné, či prokurátor Chabada verí tomu, že VÚB nevydáva daňové doklady, ani či sa to pokúsil u banky (bandy) overiť?! Nie je jasné, či prokurátor (!) Chabada chápe, že nevydávanie daňových dokladov je porušovaním daňových zákonov a nie je jasné ani to, či prokurátor (!) Chabada chápe, že prokuratúra je tu na to, aby dohliadala na dodržiavanie zákonnosti! Nie je jasné, či prokurátor (!) Chabada chápe, že porušovanie daňových zákonov vo VÚB je spojené s daňovými podvodmi, okrádaním klientov a porušovaním ich občianskych, ľudských a ústavných práv!
Tak silná je bankárska mafia na Slovensku!!!!

Sicílska mafia hlása: „Boh stvoril ovce na to, aby boli strihané!“
A na čo stvoril Boh klientov VÚB? Aby ich talianska mafia IntesaBci, ktorá je väčšinovým vlastníkom VÚB, drala z kože za živa! Klientom VÚB musí byť jasné, že ak ich mafia okradne alebo poškodí, že polícia ani prokuratúra im nepomôžu! Ani polícia, ani prokuratúra nemôžu a ani nechcú skontrolovať mafiu VÚB, naopak: mafia VÚB kontroluje políciu a prokuratúru!

Poučenie:

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu v zlodejskej VÚB.   
  

Dušan Tomko