Já na bráchu... 27.09.2009

       Vyzerá to tak, že najväčší  srandista, ktorý si so mnou písal, je generálny riaditeľ Daňové riaditeľstva SR  v Banskej Bystrici je Ing. Igor Šulaj! Tam je síce veľa srandistov, ale musím uznať, že tento pán má mimoriadne vyvinutý zmysel pre (čierny) humor, je úplne bez konkurencie! Posúďte sami:

   Dňa 10.08.2009 mi posiela list – Postúpenie sťažnosti, v ktorom mi veselo oznamuje, že moju sťažnosť na údajné porušovanie zákona o účtovníctve vo VÚB, a.s. postupuje na „ďalšie konanie“ Ministerstvu financií SR.

   Tomuto, až nadmieru veselému chlapíkovi, vôbec nevadí, že už má z Ministerstva financií SR jedno Oznámenie zo dňa 12.11.2001, v ktorom  ministerstvo oznamuje, že podanie na „porušovanie právnych predpisov zo strany VÚB, a.s. Bratislava“  bolo  z dôvodu vecnej príslušnosti postúpené na ďalšie konanie Daňovému riaditeľstvu  SR Banská Bystrica! Sranda  musí byť, aj keby otca mali obesiť!

    Že celá záležitosť je naozaj veľmi veselá, dokazuje aj  Stanovisko  zo dňa 25. 07. 2002 Národnej banky Slovenska, v ktorom sa NBS stotožňuje so stanoviskom Ministerstva financií SR, že na riešenie tohto prípadu sú vecne príslušné daňové orgány SR!

   Aj keď už prešlo od tej doby sedem (!) rokov, až nadmieru veselým byrokratom z vedenia Daňového riaditeľstva SR ešte stále nie je jasné, ktože by to mal kontrolovať údajné účtovné doklady vo VÚB , a.s. Bratislava a u jej klientov! Já na bráchu.... atď., atď., atď., zábava bez konca, až do úplného ošiaľu!

   Vedenie Daňového riaditeľstva SR síce môže u mnohých čitateľov vyzerať dosť tupo, no ja týchto čitateľov upozorňujem, že toto vedenie síce nevie, kto je oprávnený  kontrolovať účtovné doklady vo VÚB, a.s., no je to aspoň veselé vedenie Daňového riaditeľstva SR  a jeho generálny riaditeľ Ing. Igor Šulaj je zvlášť veselá kopa!

   Aj čitatelia tejto stránky sa dosť nasmejú, ak uvážia, že výpisy z účtu klientov  vo VÚB, a.s. pokladá Daňové riaditeľstvo SR raz za:

1,  Účtovný doklad, vydanie ktorého prikazuje banke zákon o vedení účtovníctva, a ktorý VUB, a.s. Bratislava nemôže spoplatňovať, pretože ide o povinnosť, ktorá banke vyplýva zo zákona.

2, Produkt VÚB, a.s., ktorý aj banka spoplatňuje podľa svojho Sadzobníka poplatkov, a ktorý údajne vyplýva zo zmluvného vzťahu medzi bankou klientom.  Daňové úrady ani Daňové riaditeľstvo SR do tohto údajného zmluvného vzťahu nemôže vstupovať, a preto faktický nikto nemôže skontrolovať údajné účtovné doklady (výpisy z účtu) vo VÚB, a.s.!

   V dojemnej spolupráci, vydávajú daňové úrady na čele s Daňovým riaditeľstvom SR a vedením VÚB, a.s. Bratislava, tieto doklady, podľa okamžitej potreby a nálady, raz za účtovný doklad a raz za produkt VÚB, a.s.! 

   Tento  údajný  „účtovný doklad“ som pre jeho bizarnosť nazval dokladom – obojživelníkom. Doklad – obojživelník má priam zázračné  vlastnosti:

-          Umožňuje efekt, ktorý som nazval „perpetuum mobile“. Pretože klient banky, ktorý už raz zaplatil za všetky položky na výpise, musí zaplatiť ešte aj za samotný výpis. Tým mu vznikne nová položka na výpise, za ktorý musí klient opäť zaplatiť,  pretože platí zásada, že za výpis sa musí zaplatiť. Opätovné zaplatenie spôsobí novú položku na výpise, za ktorý je potrebné opäť zaplatiť, atď., atď., atď.,  až do úplného ošiaľu. Takto sa vytvára večný pohyb,(perpetuum mobile) no len na účte klienta, v jeho neprospech a ne jeho úkor, sa banka nezákonne obohacuje. Základom je zásada: zaplať VÚB, a.s. pretože si už raz zaplatil!

-          Tento „zázračný“ doklad nikto nemôže kontrolovať, čo umožňuje VÚB, a.s. vystavovať nepravdivé doklady, falšovať doklady, vystavovať doklady, ktoré sú v rozpore so zákonom, alebo dobrými mravmi atď., atď., atď., až do úplného ošiaľu.

   Ako dôkaz uvádzam nepravdivé debetné avíza a výpisy z účtu, ktorý mi vystavila VÚB, a.s., a ktoré som poslal Daňovému riaditeľstvu SR aj s právoplatnými rozsudkami. Tieto rozsudky jednoznačne dokazujú, že doklady z VÚB, a.s. sú nepravdivé, no Daňové riaditeľstvo SR ani po 12 rokoch sa ich neopováži skontrolovať. No, na druhej strane ma jeho činovníci obveseľujú a obšťastňujú všelijakými nezmyslami, (papier znesie všetko!) aby odvrátili pozornosť od porušovania zákonov vo VÚB, a.s. A je treba ihneď povedať, že toto porušovanie zákonov je mohutné!

   Z doteraz povedaného priamo vyplýva, že vo VÚB, a.s. sa nenachádzajú žiadne účtovné doklady na miliardy korún ročného obratu a jej zamestnanci ani nevedia, ako účtovné doklady majú vyzerať. Napriek tomu veselo vystavujú nepravdivé účtovné závierky a nepravdivé  konsolidované účtovné závierky, ktoré majú oklamať verejnosť, klientov banky, Daňové riaditeľstvo SR, Ministerstvo financií SR a Národnú banku Slovenska! Zrejme, podvodnícke audítorské firmy vytvárajú na objednávku nepravdivé audity o účtovníctve vo VÚB, a.s., na základe ktorých, podľa môjho názoru, podvodom vyláka VÚB, a.s. od Národnej banky Slovenska mnoho miliónov korún ročne!

   Človek by povedal, že sa pozerá na zločinné spolčenie, za ktoré hrozí páchateľom mnoho rokov väzenia.  Z tohto dôvodu je bujará veselosť Ing. Igora Šulaja  celkom pochopiteľná!

   Aj minister financií Slovenskej republiky Ing. Ján Počiatok patrí do tej istej kasty a preto  je tiež náramne veselý. Ako by aj nie, veď na postúpenie sťažnosti, ktoré mu šikovne poslal  Ing. Šulaj doteraz ani neodpovedal. Je zrejme, že nemá vôbec žiadnu chuť prešetrovať dodržiavanie zákonov  vo VÚB, a.s.!  Ešteže čo!  Tak je dobre, ako je a basta!   

   Tento list posielam do vlastných rúk, s prosbou, aby si vec dobre naštudovali, pretože navrhujem ich výsluch pred Krajským súdom v Bratislave:

-          generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva SR, Ing. Igora Šulaja

-          minister financií Slovenskej republiky, Ing. Jána Počiatka

-          a guvernéra Národnej banky Slovenska, Ing. Ivana Šramka

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

 

Dušan Tomko