...a brácha na mne! 18.10.2009

       Otvorený list, do vlastných rúk:

-          Generálnemu riaditeľovi Daňového riaditeľstva SR, Ing. Igorovi Šulajovi

-          Ministrovi financií SR, Ing. Jánovi Počiatkovi

-          Guvernérovi NBS, Ing. Ivanovi  Šrámkovi

       Veľavážené panstvo!

    Z doterajšieho vývoja našej korešpondencie som nadobudol dojem, že veľavážené panstvo tancuje odzemok, pričom si panstvo nevšimlo, že tancuje odzemok  na veľmi tenkom ľade! Ako si vzácni páni určite pamätajú,  v poslednom liste som písal o nadmieru veselom generálnom riaditeľovi Daňového riaditeľstva SR, Ing. Igorovi Šulajovi, ktorý mi dňa 10.08.2009 rozpustilo  oznamuje, že moju sťažnosť na údajné porušovanie zákona o účtovníctve vo VÚB, a.s. Bratislava, postupuje Ministerstvu financií SR.

   Písal som, že tomuto, až nadmieru veselému chlapíkovi vôbec nevadí, že už má z Ministerstva financií jedno Oznámenie zo dňa 12.11.2001, v ktorom ministerstvo oznamuje, že podanie na porušovanie  právnych predpisov zo strany VÚB a.s. Bratislava bolo z dôvodu vecnej príslušnosti postúpené Daňovému riaditeľstvu SR do Banskej Bystrice!

   Pre veselého chlapíka  bola  záležitosť o to veselšia, že už mal aj z Národnej banky Slovenska jedno Stanovisko zo dňa 25.07.2002, v ktorom sa NBS stotožňuje zo stanoviskom Ministerstva financií SR, že na riešenie tohto prípadu sú vecné príslušné daňové orgány SR!

   Na tento môj úprimný list som žiaľ nedostal žiadnu odpoveď od guvernéra NBS Ing. Ivana Šrámka, Predpokladám, že  len preto, že pán guvernér  chcel zachovať dojem múdreho človeka.

   Za to generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR, Ing. Igor Šulaj sa opäť pokúsil ma rozveseliť v mojej  neradostnej situácií  –  dňa 06.10.2009 mi opäť posiela Postúpenie sťažnosti , v ktorej mi opäť rozšafne oznamuje, že moju sťažnosť  opäť  postupuje Ministerstvu financií  SR!  Beťár ten generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR! No myslím si, že vzácne panstvo by mohlo vysvetliť tomuto  beťárovi, že vtip, ktorý sa opakuje už nie je až taký smiešny, ako si to on myslí!   

   Aj minister financií Slovenskej republiky mi cez nejakú  dobrú tetu  na ministerstve odkazuje pomocou Oznámenia o vybavení sťažností zo dňa 07.10.2009,  že moja sťažnosť je neopodstatnená. Dobrá žena z ministerstva mi takmer na dvoch stranách oznamuje, čo všetko urobilo ministerstvo, aby sťažnosť prešetrilo správne. Upozorňuje ma, okrem iného, aj na zamietavé stanovisko Uznesenia Úradu justičnej a kriminálnej polície  Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II  a na zamietnutie mojej sťažnosti proti uvedenému uzneseniu. Zdalo by sa teda, že všetko je v najlepšom poriadku a moje sťažnosti sú naozaj neopodstatnené – len keby to celé nemalo jeden háčik – v žiadnom dokumente sa nemožno ani len jedným slovkom dočítať o týchto mojich názoroch a informáciách, ktoré zverejňujem už dlhodobo na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk :

1, Ako je možné, že Daňové riaditeľstvo SR  sa neopováži skontrolovať zjavne nepravdivé debetné avíza a výpisy z účtu, ktoré mi vydala VÚB, a.s.?

2, Ako je možné, že daňové úrady, ani žiadna inštitúcia na Slovensku sa neopováži skontrolovať zjavne nepravdivé debetné  avíza a výpisy z účtu, ktoré mi vydala VÚB, a.s.?

3,  Ako je možné, že na ročný obrat v miliardách korún ročne vo VÚB, a.s. neexistuje ani jeden účtovný doklad a zamestnanci VÚB, a.s. nemajú ani len tušenie, ako by taký účtovný doklad mohol vyzerať?

4, Ako je možné, že Daňové riaditeľstvo SR pokladá výpis z účtu klienta, podľa okamžitej potreby, raz za účtovný doklad, ktorého vydanie banke prikazuje zákon o vedení účtovníctva, a ktorý banka nemôže spoplatňovať  a raz, tak isto podľa vlastnej potreby,  za produkt banky, ktorá ho aj spoplatňuje podľa svojho Sadzobníka poplatkov,  a ktorý údajne vyplýva zo zmluvy medzi klientom a bankou a preto ho nemôže kontrolovať?

5, Ide o doklad – obojživelník? Ako je možné, že Daňové riaditeľstvo SR , ani daňové úradu nemôžu kontrolovať údajné účtovné doklady z VÚB, a.s.?

6, Na základe dokladu – obojživelníka vzniká efekt „perpetuum mobile“,  podľa ktorého je klient  povinný banke znovu zaplatiť, pretože už raz banke zaplatil, atď., atď., atď., až do nekonečna!  Ako je možné, že žiadna z inštitúcií uvedených v tomto liste sa neopováži  k tomuto, podľa mňa,  jednoznačne nezákonnému a vyložene absurdnému javu zaujať nejaké stanovisko?

7, Ako vystavuje VÚB, a.s. účtovné závierky a konsolidované účtovné závierky pre Ministerstvo financií SR, keď vo VÚB, a.s. sa nenachádza ani jeden účtovný doklad? Ide zo strany VÚB, a.s. o podvod?

8, Ako vystavuje VÚB, a.s. na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska audity o účtovníctve, keď v banke sa nenachádza ani jeden účtovný doklad? Ide zo strany VÚB, a.s. o podvod?

9, Pretože VÚB, a.s. patrí, podľa platných zákonov,  od NBS náhrada nevyhnutných nákladov spojených s auditom o účtovníctve, platí  NBS vedome peniaze VÚB, a.s. za podvod?

10, ako prebieha vo VÚB, a.s. kontrola účtovných dokladov na miliardy korún obratu ročne, keď predstavitelia a zamestnanci  VÚB, a.s. si myslia, že účtovným dokladmi sú debetné avíza a predstavitelia  Daňového riaditeľstva SR si myslia, že účtovnými dokladmi  sú výpisy z účtu?

   Na tieto a na podobné otázky som v odpovediach na moje sťažnosti nedostal žiadnu odpoveď  a pritom som bytostne presvedčený, že milostivé panstvo vie viac,  o mnoho viac, ako mi ráčilo odpovedať! Nejde mi len o to, že „moje sťažnosti sú vždy vyhodnotené ako neopodstatnené“, ale že dokonca hovorca VÚB, a.s. verejne tvrdí v televízií, že:

      „na základe informácii, nepravdivých a hrubo skresľujúcich informácii, ktoré pán Tomko šíri prostredníctvom médií  (na obrazovke sa objavuje predná strana mojej webovej stránky www.skandalna-vub.sk) sa banka obrátila aj na Generálnu prokuratúru, aby preskúmala, či nebola naplnená skutková podstata trestného činu vydierania a ohovárania.“

Dôkaz: Prepis šotu televízie Naša zo dňa 30.08.2001. Šot je možné si pozrieť na titulnej stránke mojej webovej stránky www.skandalna-vub.sk

Vyšetrovateľ polície trestné oznámenie založil, nakoľko šetrením zistil, že VÚB, a.s. neohováram, ani nevydieram, ale že sa svojich práv domáham výlučne zákonnou cestou. To je síce pekné, ale nič to nehovorí o tom, či je pravda napr., že VÚB, a.s. je zločineckou organizáciou, a či všetky peniaze , ktoré získava, získava výlučne nezákonnou cestou?!

   Okrem toho ja nie som rád, keď niekto tvrdí o mne verejne a, podľa mňa, bezočivo, že šírim nepravdivé a hrubo skresľujúce informácie! Preto som podal súdnu žalobu na ochranu svojho mena. Navrhujem výsluch vzácnych pánov pred súdom, lebo aj keď všetky moje sťažnosti páni „vyhodnotili, ako neopodstatnené“, stále si myslím, že mám pravdu!  Dokonca, čo sa týka Ministerstva financií SR, si myslím, že nielenže kryje porušovanie  zákonov vo VÚB, a.s. Bratislava, ale toto porušovanie zákonov aj podporuje! Som presvedčený, že milostiví páni svojimi pravdivými výpoveďami pred súdom objasnia celú pravdu o záhadnom účtovníctve vo VÚB, a.s.! Preto ich opäť veľmi prosím, aby si vec dobre naštudovali, aby pred súdom nemuseli koktať.

   Krajský súd v Bratislave nariadil prvé súdne konanie na 12.11.2009. Veľmi sa na vzácnych pánov teším, dúfam, že aj oni na mňa!

   No, vznešené panstvo nežije z milosti Božej, ale z peňazí daňových poplatníkov, pričom si nežije zle, a preto snáď by bolo od panstva pekné, keby aj bez súdu objasnili svoje záhadné správanie sa daňovým poplatníkom. Slušalo by sa to! Predišlo by sa tým zbytočnému obťažovaniu súdov a drahým súdnym nákladom, ako aj podvádzaniu platcov daní!

Bez akejkoľvek úcty k panstvu a s hlbokým opovrhnutím k pastvu

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

 

Dušan Tomko