Nájde sa jeden spravodlivý na Ministerstve ne/spravodlivosti SR? - 30.01.2012

 

Dušan Tomko, Česká republika

  

Amnesty Internationál Slovensko

Karpatská 11

811 05 Bratislava

                                                 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Župné námestie 445/13

811 03 Bratislava

 

                                                                                  

Vec: Žiadosť o informáciu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

 

 

   Odvolávajúc sa na zákon o slobodnom prístupe k informáciám, som dňa 16.11.2011 požiadal ministerku spravodlivosti o niektoré informácie ohľadom porušovania ľudských práv na Slovensku.(Pozri článok na stránke www.skandalna-vub.sk článok č. 50 Ministerstvo ne/spravodlivosti SR  16.11.2011).       

No, hoci lehota na odpoveď už dávno prešla, pani ministerka spravodlivosti o porušovaní ľudských práv na Slovensku cudne mlčí. Takto zaryto mlčať dokážu len ženy, ktoré prišli o svoju česť. 

   Ministerka spravodlivosti, JUDr. Lucia Žitňanská, takto verejne dáva najavo, že platné zákony, dodržiavanie ľudských práv ani spravodlivosť ju nezaujímajú, a že nimi opovrhuje. Je slušnosťou odpovedať na list, zvlášť vtedy, ak sme za svoju prácu dobre platený prepychovým ministerským platom peniazmi daňových poplatníkov. No, JUDr. Žitňanská dáva verejne najavo, že na dobrej povesti slušnej ženy jej nezáleží, a že sa uspokojí aj s povesťou neslušnej ženy.

 

    Ryba smrdí od hlavy. Ak sa ministerka spravodlivosti, JUDr. Lucia Žitňanská, môže takto sprosto správať v ministerskom kresle, potom niet divu, že takto sprosto sa správajú v súdnej sieni aj zhumpľované sudkyne Krajského súdu v Bratislave, JUDr. Beáta Trandžíková, JUDr. Anna Savková a ich ne/podarená predsedníčka, JUDr. Jarmila Glončáková. Ministerka spravodlivosti je pre ne zjavne nedostihnuteľným vzorom. Pozri článok č. 49 1. Apríl!

    Napriek tomu, že ministerka spravodlivosti kašle na Spravodlivosť, ja sa nevzdávam nároku na odpoveď na moju žiadosť o informácie. Preto teraz nepíšem priamo ministerke spravodlivosti, ale len Ministerstvu spravodlivosti SR a žiadam od neho informácie o porušovaní ľudských práv na Slovensku. Odvolávam sa znovu na zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Snáď sa nájde na ministerstve ne/spravodlivosti SR aspoň jeden spravodlivý, ktorý mi poskytne mnou požadované informácie. Je to síce prekliato malá pravdepodobnosť, že by sa na Ministerstve ne/spravodlivosti SR našiel čo i len jeden spravodlivý, ale čo keď? Nádej zomiera posledná. Preto žiadam, aby mi Ministerstvo spravodlivosti SR odpovedalo na moje otázky jasne, pravdivo a v tom poradí, v akom sú položené. Najprv však uvádzam nové skutočnosti:

    Dňa 02.06.2010 a dňa 02.08.2010 som podal dva odvolania proti škandálnym rozsudkom Krajského súdu v Bratislave. (Pozri články: 45 a 47 na úvodnej strane). Odvolania došli na Najvyšší súd SR dňa 07.09.2010 a 23.09.2010. Najvyšší súd SR im pridelil čísla 3 Obo 134/2010 a 3 Obo 148/2010, čím aktivita Najvyššieho súdu SR skončila.

    Až keď som dňa 16.11.2011  požiadal  ministerku spravodlivosti, JUDr. Luciu Žitňanskú, aby mi vysvetlila, prečo Najvyšší súd aj naďalej porušuje moje ľudské právo na súdny proces bez zbytočných prieťahov, pozri článok: 50 Ministerstvo ne/spravodlivosti SR, sa veci dali až priam zázračne do pohybu. Už dňa 28. 11.2011 (!), teda po niekoľkých dňoch od podania žiadosti (!),  rozhodol o oboch odvolaniach senát Najvyššieho súdu SR (mená všetkých členov senátu zatiaľ nepoznám, ale zverejním ich hneď, ako ich budem vedieť) na čele s predsedníčkou senátu Mgr. Ľubomírou Kúdeľovou a to ihneď o oboch (!) odvolaniach v jeden deň, čo je svetový rekord! 

   Do tej doby, Mgr. Ľubomíra Kúdeľová aj s celým senátom  pokračovala v poškodzovaní mojich ľudských práv, a to aj po tom, čo zástupkyňa slovenskej vlády pred Európskym súdom pre ľudské práva, Marica Pirošíková, už dňa 04.06.2011 a potom 28.06.2011 Case Tomko v. Slovakia priznala, že moje ľudské práva boli dlhodobo porušované.

   Ale prečo sa zhumpľovaná predsedníčka senátu Najvyššieho súdu SR Mgr. Ľubomíra Kúdeľová a s ňou aj celý zhumpľovaný senát Najvyššieho súdu SR rozhodli, že budú porušovať moje ľudské práva? Prečo škandálny Rozsudok Krajského súdu z 01.04.2010 neposlali ihneď naspäť zhumpľovaným sudkyniam Krajského súdu v Bratislave, aby si ho zožrali, a aby sa ním zadrhli? Prečo Mgr. Ľubomíra Kúdeľová s celým senátom otvorene čúrala viac ako rok na moje ľudské práva, na Európsky súd pre ľudské práva a na celú vládu Slovenska?

     Vysvetlenie by mohlo prísť z Oznámenia z 02.09.2005, ktoré zaslali vedľajší účastníci Krajskému súdu v Bratislave, že vstupujú do súdneho konania o 50 mil. korún. Za Ministerstvo financií ho podpísal Ing. Ivan Mikloš, za Fond národného majetku Ing. Róbert Prikryl a Ing. Daniel Végh.

     Ide o neuveriteľne sprostých banditov. Ich mená sa opakovane vyskytujú v spise Gorila. Spis Gorila má takmer  24 strán, napriek tomu ide len o neúplný zoznam lupičov národného majetku. Ľud budoval majetok 40 rokov, tento majetok ľudu bol po kontrarevolúcií v roku 1989 ulúpený, a to  najmä cez Fond národného majetku. V spise Gorila je na strane 12 kapitola s názvom „Fond národného majetku“. V tejto kapitole je Ing. Daniel Végh uvedený ako otrok Világiho. Zrejme, ako otrok, otrocky podpísal aj Oznámenie súdu, že Fond národného majetku vstupuje do súdneho konania o 50 miliónov korún ako vedľajší účastník na strane škandálnej VÚB!

    Fond národného majetku je zvláštna inštitúcia, ktorá vznikla len na to, aby majetok ľudu mohol byť zničený a rozkradnutý.  Ako skromnú ukážku hospodárenia s národným majetkom, tu uvádzam internetový článok z portálu Aktuálne.sk, (článok je uvedený pod názvom „FNM už vyplatil schránkovej firme Vansa 1,1 milióna“ na titulne strane v článku: 48 Kto je kto?) podľa ktorého, Fond národného majetku vyplatil 7 miliónov EUR neexistujúcim firmám za neexistujúce pohľadávky. Pravda, nové vedenie FNM podalo trestné oznámenie na staré vedenie, a tak by sa mohlo zdať, že do FNM  konečne prišli čestní ľudia, ktorý budú správne nakladať s národným majetkom. Ide, žiaľ,  len o ilúziu, pretože aj skorumpovaná slovenská vláda musela práve na základe spisu Gorila odvolať novú predsedníčku FNM Annu Bubeníkovú, nakoľko vzniklo vážne podozrenie, že táto dobrá žena prijala úplatok vo výške 200 miliónov korún (môj Ty Bože!), pretože sa mala zúčastniť na rozkrádaní stá miliárd korún! Pozri článok: Gorila zlomila Bubeníkovej väz.

    Som presvedčený, že z uvedeného vyplýva, že zhumpľované sudkyne Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho súdu SR, sú len predajné ženy, ktoré dlhodobo a premyslene porušovali moje ľudské práva, aby mohli kryť stá miliardové úniky a škody pri privatizácií a následnej činnosti VÚB a.s., Bratislava! Tým, že robili nekonečné súdne prieťahy a vynášali slabomyseľné rozsudky, sa snažili zabrániť tomu, aby sa ľud dozvedel, kto rozkradol stá miliardové hodnoty vo VÚB a.s., a ďalej, aby plynula premlčacia doba, v snahe zabrániť potrestaniu lupičov národného majetku! Sudkyne Krajského súdu si dávajú zvlášť dobrý pozor na to, aby sa neobjavila privatizačná zmluva a následný predaj VÚB a.s., Bratislava talianskej mafií IntessaBci! Kvôli tomu radšej ani nerozhodli o prípustnosti vedľajšieho účastníctva v súdnom pojednávaní, pretože vedľajší účastníci by museli predložiť privatizačnú a kúpne – predajnú zmluvu. Sudkyne dávajú okato na zreteľ, že s platnými zákonmi nechcú mať nič spoločného. Svojim ne/konaním dokazujú, že sú ochotné plniť len príkazy lupičov národného majetku, uvedených v spise Gorila, nič iné ich nezaujíma.

    No lenže za takýchto okolnosti, čo spôsobilo, že Najvyšší súd SR predsa len vydal Uznesenie? Predovšetkým, padla pravicová vláda! Nie je vôbec isté, že ministri získajú v nasledujúcich voľbách znovu doterajšie kresla. 

    Bez ministerských kresiel - Zbohom prepychovým ministerským platom, miliónovým odmenám za nič, privilégiám a dokonca aj prípadným úplatkom! Pravicoví politici, vždy keď bojujú o plné válovy, ohlupujú verejnosť, že im nejde o materiálne statky, o ktorých sa pohŕdavo vyjadrujú , že sú len prízemné, že ide len o prízemný materializmus. Oni sa  vznášajú v oblakoch, údajne im vždy ide len a len o vyšší princíp, najmä ten mravný, kdeže prízemný materializmus! Ide však len o pravicové voloviny, ktoré oni prehlasujú za pravicové hodnoty. Keď sa už ale dostanú k plným válovom, rýchle sa zbavujú všetkých princípov, nielen tých vyšších, ale úplne všetkých, no v prvom rade sa zbavia toho vyššieho princípu -mravného. Namiesto týchto vznešeností sa snažia pri válove urvať čo najviac práve  tie prízemné materiálne statky, ktorými tak údajne opovrhujú.  

   Nielenže samí prijímajú úplatky, kradnú, a umožňujú aj iným, aby si nakradli, ale za tieto bohumilé činnosti si pripisujú aj nehorázne odmeny. Napríklad, podľa článku Slováci platia za potraviny najviac po Dánoch, si pred Vianocami pravicoví ministri rozdelili 18 miliónov EUR,  čo je asi 11% z novo vyrubenej dane za potraviny.  

   Jednoducho, deti na chudobnom Slovensku budú piť menej mliečka, zato hyeny vo vláde budú lízať smotanu!  A bude horšie! Dvaja ďalší lotri, Dzurinda s Ficom, ktorí si normálne nemôžu prísť ani na mena, sa zišli, aby sa dohodli, že po voľbách Slovensko zaplatí špekulatívnym bankám vo Francúzku a Nemecku miliardy EUR, ako odškodné za to, že zle špekulovali s pôžičkami Grécku. Obaja vykukovia sa počas stretnutia správali k sebe s takou nehou, láskou, porozumením a pochopením, že to tak nedokážu ani registrovaní partneri počas svadobnej noci! Dzurinda kresťansky odpustil Ficovi, že spôsobil pád jeho vlády. Nemusím ani hovoriť, že obaja darebáci sa mnohokrát vyskytujú v spise Gorila. Ani jeden z nich nezastáva zaujmi svojich voličov, prípadne občanov Slovenska, vedia, že od nich nič nedostanú. Stá miliónové úplatky prídu len od špekulatívnych bánk! Deti na Slovensku budú piť ešte menej mliečka, no vládni upíry a nadnárodní vydriduchovia z cudzích bánk sa nažerú do sýtosti!  

   Keď teda ministerka spravodlivosti, JUDr. Žitňanská, dostala moju žiadosť o informáciu, upadla do zúrivosti. Ak sa môžu také články objavovať na mojej webovej stránke, potom sa spokojne môžu objaviť v aj v iných médiách a nešťastie je hotové! Na ministerské kreslo môže zabudnúť, práve tak aj na prepychový plat, privilégia, miliónové odmeny za nič, dokonca aj na prípadné úplatky! Takto si teda JUDr. Žitňanská kapitalizmus nepredstavuje.

    Až do biela rozpálená ministerka, zariadila zhumpľovanej Mgr. Kúdeľovej a jej senátu Najvyššieho súdu SR suchý sex v nebývalom množstve. Predpokladané špinavé kšefty sudkýň Najvyššieho súdu SR a Krajského súdu v Bratislave v záujme Gorily ju nemohli zaujímať, jej išlo o jej vlastné milióny! Mgr. Kúdeľová pochopila, že jej horí kúdeľ pod zadkom a o dvoch mojich odvolaniach rozhodla praktický behom niekoľkých hodín, hoci doteraz s nimi viac ako rok nevedela ani pohnúť!

   Dňa 28.11.2011 vydala Uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorým doslova zmietla zo stolu škandálny a triedny Rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 01.04.2010.

Suchý sex ministerky spravodlivosti musel byť veľmi kvalitný!

    Pravda, JUDr. Kúdeľová sa len tak ľahko nedala, veď nie je hocikto, ale sudkyňa Najvyššieho súdu SR a ani Gorila nie len také nič! Neoslobodila ma od súdneho poplatku a nepridelila mi právneho zástupcu ex offo. Hra na zúrivých ochrancov Štátnej pokladnice je obľúbená hrou sudcov z Krajského súdu v Bratislave, ktorí ma tak isto odmietli oslobodiť od súdneho poplatku. Sudcovia „zabúdajú“, že nie sú nejakými zúrivými ochrancami Štátnej pokladnice, ale že svoje luxusné platy poberajú ako sudcovia a že ich hlavnou náplňou je súdiť a uplatňovať spravodlivosť.  

   Špinavá hra spočíva v tom, že súdy údajne musia ochraňovať úspešnejšieho podnikateľa pred neúspešným podnikateľom a nemôžu pripustiť riziko, aby súdne trovy za neúspešnejšieho podnikateľa  znášala Štátna pokladnica. Pre pobavenie a príjemné obveselenie činovníkov Ministerstva ne/spravodlivosti SR citujem z Uznesenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.02.2007:

   „Činnosť vykonávaná podnikateľom na vlastnú zodpovednosť znamená, že podnikateľ znáša pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti podnikateľské riziko. V tejto veci je potrebné uviesť, že dôsledky podnikateľského úsilia nemožno prenášať formou úľav z poplatkovej povinnosti na štát. V opačnom prípade by totiž dochádzalo k zvýhodňovaniu neúspešných podnikateľov voči podnikateľom úspešným.“ 

Paráda, čo? A ďalej je to ešte krajšie:

    „Súd má za to, že žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov nemôže viesť k prenášaniu podnikateľského rizika na štát.“

    Nie je jasné, čo znamená úspešnejší podnikateľ: je to žalovaná VÚB, z ktorej bolo vytunelované 97 miliárd korún, za čo nikto nešiel do väzenia? Pozri: Tunel pod bankou. Zo Štátnej pokladnice bola VÚB oddlžená vo výške 72 miliárd korún, aby mohla byť predaná talianskej mafií za 30 miliárd korún, keď hodnota banky bola v tom čase 180 miliárd korún! Toto je úspešnejší podnikateľ? Prenáša škandálna VÚB spolu s Ministerstvom financií SR dosť rizika zo svojho šialeného podnikania na Štátnu pokladnicu alebo málo? Čo?

    Je Fond národného majetku, z ktorého boli vytunelované bilióny korún pomocou Gorily úspešnejším podnikateľom? Je úspešnejším podnikateľom snáď Slovenská konsolidačná a.s., neuveriteľná  inštitúcia, ktorá „vlastní“ nevymáhateľné dlžoby slovenského kapitalizmu za bilióny korún? Tak môže byť prenášanie podnikateľského rizika na štát, alebo nie? Nevieme ako je to, pretože herečky na Krajskom súde v Bratislave a Najvyššom súde SR o týchto skutočnostiach mlčia!

    A čo nemecké a francúzske špekulatívne banky? Oni môžu prenášať svoje podnikateľské rizika vo výške mnoho miliárd EUR zo špekulatívnych pôžičiek Grécku na našu Štátnu pokladnicu? Kde sú zúrivé ochrankyne Štátnej pokladnice z Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho súdu SR v tomto prípade?    

    Zatiaľ čo sa herečky na súdoch  snažia  znemožniť súdny proces so škandálnou VÚB pod zámienkou, že musia zúrivo ochraňovať Štátnu pokladnicu pred „neúspešným podnikateľom“, vláda a politici nemajú iný cieľ, ako Štátnu pokladňu, čo najviac vykradnúť! Už sa dohodli, že ne/úspešným (?) cudzím bankám(!) podarujú miliardy korún práve zo Štátnej pokladnice! V tomto svetle, tvrdenia sudkýň musia vyzerať neobyčajne hlúpo a sprosto! Cudzie banky pritom vôbec neboli nútené predkladať rôzne nezmyselne čestné prehlásenia, tak ako ja, ako že sú obyvateľmi Slovenska, že sú v sociálnej núdzi, ako vznikli ich dlhy a pod. Neuveriteľný škandál: sudkyne diskriminujú občanov Slovenska oproti nadnárodným špekulatívnym bankám!

    Mgr. Kúdeľová nemohla použiť otrepaný trik s ochranou Štátnej pokladnice pred neúspešným podnikateľom, pretože tento špinavý trik za uvedených okolnosti bol smiešny už aj jej samej. Preto zamietnutie žiadosti o oslobodenie od súdneho poplatku neodôvodnila nijako: žiadosť posúdila ako neodôvodnenú. A basta! Tým pádom ale Uznesenie získalo neodstrániteľnú chybu, pretože sa stal nepreskúmateľným, čo ho robí neplatným!    

    Niekto by si mohol pomyslieť, že Mgr. Kúdeľová zbláznila, keď v tom istom Uznesení zrušila Rozsudok Krajského súdu v Bratislave aj preto, že mal neodstrániteľnú chybu – nebol odôvodnený, čiže nebol preskúmateľný a tým pádom neplatný!

    Nie, Mgr. Kúdeľová sa nezbláznila, naopak, konala veľmi premyslene: do jedného Uznesenia uviedla zrušenie rozsudku aj neodôvodnené zamietnutie žiadosti o oslobodenie od súdneho poplatku. Vedela, že mi teraz neostáva nič iné, iba podať dovolanie. Ďalší senát Najvyššieho súdu zrejme zmietne zamietnutie žiadosti zo stola. To samozrejme povedie k mojej ďalšej súdnej sťažnosti na Ústavný súd SR, kde budem žiadať, teraz už exemplárne potrestanie Ministerstva spravodlivosti SR, pretože hrubé porušovanie mojich ústavných a ľudských práv trvá aj naďalej a to dokonca aj po rozhodnutí Európskeho sudu pre ľudské práva. Mgr. Kúdeľová vytvorila  neuveriteľnú situácia, akú ešte slovenská justícia nepozná!

   A prečo to všetko? Aby ochránila Gorilu, ktorú teraz naháňajú rozzúrení demonštranti po uliciach Bratislavy! Ak by totiž zrušila Rozsudok Krajského súdu v Bratislave jedným Uznesením a druhým Uznesením by zamietla žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku, potom by som síce mohol takisto podať dovolanie proti zamietnutí žiadosti o oslobodenie od súdneho poplatku, ale súd proti škandálnej VÚB, by mohol pokračovať nerušene ďalej, pretože ani nezaplatenie súdneho poplatku v odvolaní a dovolaní, nie je dôvodom na zastavenie súdneho konania proti škandálnej VÚB pred Krajským súdom v Bratislave! Súd by mal k dispozícií celý súdny spis, okrem dovolania, čo pre jeho činnosť by nepredstavovalo žiadnu prekážku.

   Tým, že oba odvolania spojila do jedného Uznesenia, pôjde pravdepodobne celý spis teraz zase z Krajského súdu na Najvyšší súd SR a potom na Ústavný súd SR, Štátna pokladnica zase utrpí, len súd so škandálnou VÚB sa tohto roku s najväčšou pravdepodobnosťou vôbec nezačne. Štvaná Gorila si tak rok odpočinie a to bolo cieľom Mgr. Kúdeľovej!  

    Z uvedených okolnosti žiadam Ministerstvo spravodlivosti SR o odpoveď na nasledujúce otázky:

1, Čo je ochotné a schopné urobiť Ministerstvo spravodlivosti SR pre to, aby moje ľudské  práva už ďalej neporušoval Najvyšší súd SR, prípadne Krajský súd v Bratislave?

2, Čo je Ministerstvo spravodlivosti SR ochotné a schopné urobiť pre to, aby sudkyne Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho súdu SR, ktoré dlhodobo a premyslene porušovali moje ľudské práva v záujme rozkrádačov národného majetku, známych zo spisu Gorila, mohli niesť trestne – právne následky za svoje ne/konanie?

3, Je správne a spravodlivé, že sudkyne, ktoré konali v hrubom rozpore s platnými zákonmi a úmyselne spôsobovali súdne prieťahy, aby vyhoveli rozkrádačom národného majetku, a ktoré spôsobili Štátnej pokladnici škodu vo výške 5.300 EUR, túto škodu nemuseli zaplatiť, ale že ju museli zaplatiť nevinní platcovia daní?

4, Je správne a spravodlivé, aby sudkyne sa hrali na zúrivé ochrankyne Štátnej pokladnice a neodôvodnene vyžadovali odo mňa zaplatenie súdneho poplatku, aby údajne nebola ohrozená Štátna pokladnica, a súčasne túto Štátnu pokladnicu samé ťažko poškodzovali?

5, Je správne a spravodlivé, aby súdy a vláda diskriminovali občana Slovenska údajnou ochranou Štátnej pokladnice a tým spôsobom mu znemožňovali uplatňovať si právo na súdnu ochranu a pritom slovenská vláda mala, a aj budúca vláda má v úmysle zaplatiť bez akéhokoľvek rozumného dôvodu špekulatívnym bankám v Nemecku a Francúzku miliardy EUR práve zo Štátnej pokladnice?  

6, Môžu sudcovia na Slovensku beztrestne porušovať ľudské práva a šliapať po ľudských právach účastníkov súdnych konaní?

7, Boli sudcovia na Slovensku zbavený spôsobilosti pre právne úkony, prípadne svojprávnosti, že nemôžu niesť zodpovednosť za svoje ne/konanie?

8, Načo sú Ministerstvu spravodlivosti SR sudcovia, ktorí nemôžu niesť trestne –právnu zodpovednosť za svoje konanie, pretože boli zbavení spôsobilosti pre právne úkony?

9, Načo sú Ministerstvu spravodlivosti sudcovia, ktorí za svoje prepychové sudcovské platy spôsobujú len škodu Štátnej pokladnici, hanobia meno Slovenska pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva?

10, Prečo sa Ministerstva spravodlivosti SR nezaoberá skutočnosťou, že Všeobecná úverová banka s.r.o., Bratislava, poškodzuje ľudské práva stá tisícov svojich klientov tak, že na základe „účtovných dokladov – obojživelníkov“, ktoré sú v hrubom rozpore s platnými zákonmi o účtovníctve, odoberá svojim klientom miliardy korún ročne z účtov bez právneho dôvodu? U stá tisícov klientov VÚB s.r.o., Bratislava, je tak sústavne porušované právo, zaručené Ústavou Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd, vlastniť majetok a slobodne s ním nakladať!

11, Prečo sa Ministerstvo spravodlivosti SR nezaoberá hrozbou, že stá tisíce klientov VÚB s.r.o., Bratislava bude podávať súdne žaloby na porušenie svojich ústavných a ľudských práv?  

12, Prečo nedostanú ľudia od Ministerstva spravodlivosti SR, ktorých ľudské práva sú dlhodobo porušované, odškodné bez zbytočných prieťahov? Prečo poškodení musia znášať bezcitné a ľahostajné zaobchádzanie zo strany byrokratov ministerstva?

13, Prečo sa ministerstvo, prípadne slovenská vláda, neospravedlní ľuďom, ktorých ľudské práva boli dlhodobým a hrubým spôsobom porušované?   

Táto žiadosť o informácie bude zverejnená na internetovej stránke www.skandalna-vub.sk, práve tak, ako aj odpoveď Ministerstva spravodlivosti SR. Zároveň posielam túto žiadosť Amnesty International na Slovensku, aby som túto medzinárodnú organizáciu upozornil na neuveriteľne rozsiahle porušovanie ľudských práv na Slovensku.

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

Dušan Tomko