Špinavosti šéfredaktorov týždenníku Trend, e -Trend a im podobných.  8.8.2012

      Je to neuveriteľné, ale je to tak: škandálna VÚB a.s., Bratislava, získala už po tretí raz titul: „Banka roka“ hoci by jej skôr slušal titul: „Banda roka“! Ako sa to mohlo stať? Je to zásluhou ľudí, ktorí zjavne nemajú žiadnu morálku a preto zjavne za špinavé  peniaze od VÚB sú schopní akejkoľvek podlosti. Sú to celé skupiny nenažrancov aj s niektorými zahraničnými bankami, ktorí podvádzajú verejnosť, ale predpokladám, že hlavnú rolu v týchto surových podvodoch čitateľov Trendu a klientov VÚB hrajú šéfredaktor týždenníku Trend Pavol Seďo a šéfredaktor e – Trendu Tomáš Cwitkovics.

   Ak som dobre pochopil, tak títo dvaja vykukovia hrajú prím na Slovensku v súťaži, ktorá má také pravidla, že by ju musel jednoznačne vyhrať aj dobročinný spolok, ktorý viedol onoho času známy to dobrák Al Capone v USA: je nepodstatné, či VÚBanda dodržuje platné zákony alebo nie, či sa správa v súlade s dobrými mravmi alebo nie, či poškodzuje svojich klientov, konkurenciu a štátnu pokladnicu alebo nie, dôležitý je len zisk, a ten VÚB dosahuje, takže čo?  Al Capone by zo škandálnej VÚB mal šialenú radosť, práve takú, ako ju majú obaja uvedení  šéfredaktori!  Aj Al Capone dosahoval neuveriteľné zisky v rozpore s platnými zákonmi a dobrými mravmi, práve tak, ako aj VÚBanda. 

   A nielenže títo podivní šéfredaktori majú šialenú radosť z VÚBandy, ale zrejme aj šialený úžitok. Veľkou oporou sú im v týchto špinavých praktikách predátori zo zahraničného veľkokapitálu zastúpení hlavne magazínom Global Finance, ktorý zverejnil bezočivé tvrdenie, že „VÚB je najbezpečnejšou bankou v strednej a východnej Európe“!

   Aká bezpečná je táto banka dokazuje môj prípad: Dňa 20.10.1997 som podpísal s touto „najbezpečnejšou bankou v strednej a východnej Európe“ Zmluvu o zriadení bežného účtu.

   VÚB nerešpektovala túto Zmluvu, ani vlastné Obchodné podmienky VÚB a.s., ktoré sú neoddeliteľnou časťou Zmluvy o bežnom účte, ani platné zákony. Spôsobila mi tým miliónové škody, ktoré odmietala uhradiť. Došlo k súdnym žalobám a súdnym procesom, ktoré zväčša prehrala. (Pozri  Rozsudky na úvodnej strane.) A aký je postoj tejto „najbezpečnejšej banky“ k celej záležitosti? To dokazuje Vyjadrenie VÚB k žalobe z 04.03.2005. VÚB sa vôbec nemieni ospravedlniť, ani nahradiť spôsobené škody. Naopak, bezdôvodne osočuje mňa, hoci súdne konania preukázali nad slnko jasnejšie, že tieto škody zavinila VÚB! No čo je oveľa zaujímavejšie, že za škody sa nielenže neospravedlňuje, ani ich nemieni uhrádzať, ale požaduje odo mňa, aby som vyhlásil bankrot, taká je tá „najbezpečnejšia banka v strednej a východnej Európe“!

   Vyjadrenie podpísali JUDr. Tatiana Hurtíková, riaditeľka právneho odboru a Mgr. Iveta Šárkányová, vedúca oddelenia (nepíše akého oddelenia). Vyjadrenie je plné hlúposti, nezmyslov a zhovädilosti, je jasné, že obidve ženy sú právne negramotné. Vzniká otázka, prečo VÚB  nezamestnáva skutočných právnikov – odborníkov, a to v čase, keď mnoho schopných ľudí hľadá prácu? Je možné, že tieto hrubé ženy poskytujú členom vedenia VÚB nejaké iné služby, možno snáď sexuálne, lebo ťažko je mi uveriť, že vedeniu poskytujú právne služby!

   No nech už sú uvedené hrubé ženy akokoľvek paf, je jasné, že vyjadrujú skutočné názory vedenia škandálnej VÚB! A toto vedenie „najbezpečnejšej banky“ to vidí tak, že ak bol niekto taký hlúpy, že si otvoril bežný účet vo VÚB a banka ho poškodila, že je správne a spravodlivé, aby skrachoval! Žiadne ospravedlnenie, žiadna dobrovoľná náhrada škôd, ktorú spôsobila VÚB! Nuž milí klienti VÚB, máte sa na čo tešiť  v „najbezpečnejšej banke strednej a východnej Európy“!

   Korunu všetkému nasadil šéfredaktor e – Trendu Tomáš Cwitkovics, ktorý zverejnil, alebo nechal zverejniť článok „Na bilbordoch sú hneď dve „banky roka“, registrovanú má iba VÚB“. Na bilbordoch sú hneď dve banky, ktoré si nárokujú titul banka roka: VÚB a Poštová banka. VÚB tvrdí, že postup Poštovej banke je „neetický“.

   To je pochopiteľné – za etické pokladá vedenie VÚB len porušovanie zmlúv so svojimi klientmi, nerešpektovanie platných zákonov, nerešpektovanie svojich vlastných Obchodných podmienok VÚB, poškodzovanie klientov a štátnej pokladnice, konanie v rozpore s dobrými mravmi atď.

   Podobné presvedčenie majú zrejme aj obaja uvedení šéfredaktori: na môj otvorený list sa vôbec nenamáhajú odpovedať. Postupujú podľa príslovia, kto mlčí, ten svedčí!  Obaja prísne dodržujú zákon mafie „Omertu“, ktorý hovorí, že kto rozpráva, ten dlho nežije! A oni chcú žiť! A nielen žiť, ale hlavne dobré žiť! Pretože čestne žiť nevedia, uvádzajú do omylu verejnosť, klientov VÚB a svojich čitateľov. Vôbec sa nehanbia, že čitatelia im za ich sprosté zavádzanie platia. Čitatelia sú presvedčení, že Trend im prináša pravdivé a overené správy. Čitatelia vôbec netušia, že Trend im v skutočnosti pravdivé a overené správy zatajuje, že ich uvádza do omylu! Obaja darebáci z Trendu sa jednoducho nehanbia, špinavé peniaze sú im viac, ako nejaká česť novinára!

   Pretože ja sa zákonom mafie „Omertou“ neriadim, ani špinavé peniaze od škandálnej VÚB nedostávam, nič mi nebráni, aby som list obidvom nečestným šéfredaktorom Trendu nezverejnil. Chcem tým upozorniť verejnosť, čitateľov Trendu a klientov VÚB na špinavé praktiky, a to tak VÚB, ako aj týždenníka Trend, ale aj jeho elektronickej mutácie e- Trend.

   Ak by obaja vyčúraní redaktori predsa len chceli reagovať a ospravedlniť sa za svoje podlosti u svojich čitateľov, klientov VÚB  a verejnosti, prípadne by chceli zaujať nejaký postoj k tomuto článku, rád im poskytnem priestor na tejto webovej stránke.

   Tu je vyššie uvedený list:

 

Vec : Otvorený list do vlastných rúk šéfredaktorovi týždenníku Trend, pánovi Pavlovi Seďovi a šéfredaktorovi e-Trendu, pánovi Tomášovi Cwitkovicsovi, Tomášikova 23, 821 01 Bratislava

                                                                                                                           02.04.2012.

   S veľkým ohromením som zistil, že týždenník Trend udelil už tretím rokom po sebe titul „ Banka roka“ Všeobecnej úverovej banke a.s. , Bratislava, (ďalej len „VÚB“).

   Udeliť titul „Banka roka“ tej najhoršej a najšpinavšej bande mohla redakcia týždenníku Trend len preto, že ignorovala stovky dokumentov, ako aj mnohé právoplatné rozsudky, ktoré sú zverejnené  na webovej stránke www.skandalna-vub.sk

   O tejto webovej stránke vie na Slovensku každý novinár. Každému, kto zadá do hociktorého vyhľadávača skratku VÚB, ihneď naskočí názov www.skandalna-vub. Pokladám za vylúčené, že by novinári z Trendu o tejto stránke nevedeli nič. Skôr si myslím, že o nej zaryto mlčia preto, že ich za toto mlčanie platí špinavá VUB , pravdepodobne v podobe objednávok  na reklamu,  prípadne špinavými úplatkami. Dokumenty na uvedenej stránke dokazujú tieto skutočnosti :

-          VÚB podvádza svojich klientov pomocou Jednotlivých pravidiel pre inkasá“, ktoré sú v hrubom rozpore s mnohými platnými zákonmi, a pomocou ktorých zbavuje svojich klientov všetkých práv, vrátene ľudských práv a stavia ich voči banke do bezprávneho, až otrockého postavenia. Pozri článok : 04 Najväčšie nebezpečenstvo pre klientov vo VÚB“. Tieto jednotné pravidlá pre inkasá sa nenachádzajú v banke, klienti nemajú o nich ani tušenia, dokonca ani radoví zamestnanci VÚB o nich nič nevedia. Takýto postup VÚB je v hrubom rozpore so zákonom o bankách č. 21/1997 Zb.z., ktorý prikazuje, že dokumenty dôležite pre klientov banky musia byť verejne vystavené a klientom prístupné v priestoroch banky.

-          VUB nerešpektuje Zákon 563/1991 o vedení účtovníctva. Svojim klientom vydáva len „účtovné doklady – obojživelníky“, pomocou ktorých poškodzuje svojich klientov o miliardy korún ročne. Klienti nemajú žiadnu možnosť brániť sa proti týmto neplatným dokladom. Pozri článok : 22 Major Segeč zametá stopy, prokurátor Chabada sa prizerá“.

-          Každému z klientov VUB, ktorý je podnikateľom, hrozí pokuta zo strany daňovej kontroly až do výšky 1 milióna korún za neplatné účtovné doklady. Tieto ohromujúce skutočnosti kryje Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici. Pozri články : 29 Perpetum mobile I. stupňa – Sťažnosť na MF SR, „30 Perpetum mobile II. stupňa, Sťažnosť Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky z 20.04.2009“ a „30 Perpetum debile „.

-          Daňovému riaditeľstvu SR táto situácia vyhovuje, pretože sa takto vytvára korupčné prostredie. Daňoví kontrolóri tak môžu požadovať od daňových poplatníkov úplatky za neplatné „účtovné doklady – obojživelníky“, pretože tieto doklady sú v hrubom rozpore so Zákonom 563/1991 o vedení účtovníctva.

-          Skorumpované audítorské kancelárie vytvárajú na tieto neplatné účtovné doklady – obojživelníky „audity“ a dokonca „forenzné audity“, pomocou ktorých, škandálna VÚB poškodzuje Štátnu pokladnicu o stámilióny korún ročne.

-          Na tomto poškodzovaní Štátnej pokladnice sa aktívne podieľajú Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR.

-          Za Ministerstvo financií SR sa zvlášť angažoval bývalý minister financií Ing. Ivan Mikloš, ktorý je známy zo spisu Gorila. Z informácií na internete vyplýva, že redakcia Trendu zachovávala o tomto spise dlhodobo delikátne mlčanie, hoci poruke už mala spis Gorila.

-          Bývalý minister financií Ing. Ivan Mikloš, vlastnoručne podpísal Oznámenie z 02.09.2005, v ktorom oznamuje súdu, že Ministerstvo financií SR vstupuje na strane vedľajších účastníkov do súdneho konania medzi mnou a VÚB o 50 mil. korún. Pozri článok číslo 49 „1. Apríl!“

-          Existenci tohto dokladu však popierajú zamestnanci Ministerstva financií SR, Ing. Marián Kudlej a Ing. Tatiana Schnorrerová.

-          Za Fond národného majetku Oznámenie popísali Ing. Róbert Prikryl a Ing. Daniel Végh, obaja sú známi zo spisu Gorila. Na strane 12 tohto spisu je Ing. Daniel Végh uvedený ako Világiho otrok. Zjavne ako otrok podpísal aj Oznámenie súdu!

-          Zhumpľované sudkyne Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho súdu SR robia súdne prieťahy, aby pri súdnych konaniach nemohli vyjsť najavo tieto otrasné skutočnosti. Pozri článok : 50 „Ministerstvo ne/spravodlivosti SR“.

   Tým, že týždenník Trend udelil titul „Banka roka“ tak pochybnej inštitúcii ako je VÚB a.s., Bratislava, napĺňa podľa môjho názoru, skutkovú podstatu trestného činu podvodu. Svojich čitateľov a verejnosť uvádza do omylu tak, že o veľmi pochybnej inštitúcii, ktorá koná v hlbokom  rozpore s platnými zákonmi, píše ako o „Banke roka“. Umožňuje tým škandálnej  VÚB obohacovať sa na úkor svojich klientov ročne o miliardy korún a na úkor Štátnej pokladnice o stá milióny korún ročne. Pretože u každého trestného činu je potrebné preukázať úmysel, posielam tento doporučený list zodpovednému redaktorovi týždenníka Trendu doporučenou poštou do vlastných rúk, ako aj šéfredaktorovi e-Trendu a zároveň ich žiadam, aby tento list zverejnili na stránkach týždenníku Trendu, aby mohli byť čitatelia varovaní pred tak jednoznačne nesolídnou inštitúciou, ako je VÚB a.s., Bratislava. Ďalej žiadam, aby týždenník Trend zrušil všetky tituly „Banka roka“ pre VÚB. Zároveň upozorňujem oboch šéfredaktorov, že po ich písomnom  vyjadrení, zverejním na mojej webovej stránke www.skandalna-vub tento otvorený list , aj s ich prípadnými odpoveďami.

   V prípade, že zodpovední šéfredaktori nebudú vhodne reagovať na môj list a týždenník Trend spolu s e -Trendom budú  aj naďalej  vedome uvádzať verejnosť do omylu tak, aby sa VÚB mohla bezdôvodne obohacovať na úkor svojich klientov a na úkor Štátnej pokladnice, potom bez váhania podám na nich trestné oznámenie za trestný čin podvodu, aby som si mohol splniť svoju občiansku povinnosť.

Na mojej webovej stránke sa každý článok červenými písmenami :

„Jedinou skutočnou obranou voči VUB je okamžité zrušenie účtu“.

 V prípade, že budem nútený podať trestné oznámenia na oboch šéfredaktorov, za týmto varovaním bude odteraz uverejnené aj ďalšie varovanie :

„Nekupujte si týždenník Trend, ani neverte jeho elektronickej mutácií e- Trend! Zverejňuje úmyselne nepravdivé informácie o škandálnej VÚB, aby uviedol do omylu svojich čitateľov, čím umožňuje škandálnej VÚB a.s., Bratislava, bezdôvodné obohacovanie sa na úkor klientov banky a na úkor Štátnej pokladnice!“

Dušan Tomko