54. Gorila pred zhumpľovaným senátom Krajského súdu v Bratislave.  24.07.2013

  Dňa 27.02.2013 sa konalo súdne pojednávanie so smradľavou Gorilou pred zhumpľovaným a zjavne skorumpovaným senátom JUDr. Jarmily Glončákovej na Krajskom súde v Bratislave. Možno si ešte čitatelia pamätajú, že predchádzajúce senáty tvorili tri rozkošné grácie: JUDr. Jarmila Glončáková – predsedníčka senátu a prísediace JUDr. Beáta Trandžíková, spolu s JUDr. Annou Savkovou. Až nadmieru veselé sudkyne sa preslávili súdnym pojednávaním, ktoré nariadili akurát na 1. Apríla. Následkom veselého súdneho pojednávania vznikol nesmierne špinavý a škandálny Rozsudok Krajského súdu v Bratislave – 01.04.2010. Škandálny 1. Aprílový rozsudok troch grácií zmietol Najvyšší súd SR zo stola.

   Tentoraz bolo obsadenie súdu iné, miesto jednej (neznámej) sudkyne zaujal miesto jeden (neznámy) sudca. Možno tá (neznáma)sudkyňa sa už nechcela zúčastňovať ďalších špinavostí JUDr. Glončákovej a  „odskočila“.  Vyzerá to tak, že ani veľké úplatky ju už neuspokojovali. Predpokladané úplatky jej asi nevadili, ale úplatky sú všeobecne milé pre príjemcov úplatkov len ak „o tom nikto nevie“.  Kto si však prečítal Protokol z 2. zasadania Krajského súdu v Bratislave zo dňa 01.04.2010 a rozsudok, zrejme pochopil, že niečo takého je možno dosiahnuť len pomocou úplatku. Keďže článok 1. Apríl si prečítalo niekoľko tisíc ľudí, radosť z účastí na súdnych špinavostiach predsedníčky senátu JUDr. Glončákovej u tejto sudkyne viditeľne ochabla. Pochopila, že kolegovia  sa jej za chrbtom vyškierajú, susedia si na ňu ukazujú prstom a pod.

   Jej miesto zaujal zjavne  „ochotnejší“ sudca, ktorý si zrejme tak isto chce niečo privyrobiť u smradľavej Gorily. Vyzerá to, že „ochotných“ sudcov je na Krajskom súde v Bratislave dostatok, a že nie je žiadny problém nájsť  rýchlo „vhodnú náhradu“.

   Jediný problém pre, zjavne predajnú sudkyňu JUDr. Glončákovú, tu predstavuje Ústava SR a Listina základných  ľudských práv a slobôd, ktoré zaručujú, že „nikomu nesmie byť odobratý jeho zákonný sudca.“

   O tom bezpochyby novo utvorená Svätá Trojica bezpečne vedela, ale ak ide o špinavé záujmy smradľavej Gorily, čo potom pre túto Svätú Trojicu znamenajú najvyšší zákon Slovenskej republiky – Ústava SR a medzinárodný zákon, akým je Listina základných ľudských práva a slobôd? Nič pre ňu neznamenajú! Ústava SR a Listina základných práv a slobôd účastníkovi súdneho konania zaručujú jeho práva len vtedy, ak na súde nerozhoduje Svätá Trojica! Pre JUDr. Glončákovú a jej zhumpľovaný senát má Ústava SR, spolu s Listinou základných práv a slobôd asi takú cenu, ako už raz použitá menštruačná vložka! Akú cenu majú pre ne ostatné zákony a morálka radšej ani nehovorím.

   Niet pochýb, že Svätá Trojica už mnoho týždňov dopredu vedela, že súdne pojednávanie bude nezákonné a všetky prípadné uznesenia, či rozsudky budú neplatné! Otvára sa otázka, prečo potom takto konala? Odpoveď je jednoduchá: Tak si to želala sprostá Gorila! Tieto skutočnosti dokazujú, ako je Svätá Trojica morálne aj rozumovo ťažko degenerovaná.

   A tak, v onen deň, slávnostne vstúpila Svätá Trojica do súdnej siene, vyobliekaná do sudcovských talárov, aby tu predstierala spravodlivosť, nestrannosť a právo! No nech už by Svätú Trojicu tešili predpokladané úplatky od smradľavej Gorily akokoľvek, zjavne si uvedomuje, že to čo robí, je nielen trestné, ale aj nehanebné. Z tohto dôvodu nie je možné nájsť na žiadnom doklade, vydanom na základe tohto nezákonného súdneho pojednávania, žiadne meno a to nielen sudcov, ale ani jednotlivých advokátov Gorily!    

   Škandálnu VÚB zastupovala advokátska kancelária Černejová & Hrbek s.r.o., známa z právneho zastupovania zlopovestnej Anny Bubeníkovej, ktorú odvolala slovenská vláda z predsedníctva Fondu národného majetku, pretože ju podozrievala, že zobrala úplatok vo výške 200 miliónov (!) korún! Pozri:

-          Gorila zlomila Bubeníkovej väz – Aktuálne.sk 11.08.2011

-          Polícia preveruje Bubeníkovej príjmy. Odhalila podivnú výhru. – 23.04.2012

   Vedľajších účastníkov sporu - Fondu národného majetku, Slovenskú konsolidačnú a.s. a Ministerstvo financií SR, čiže Gorilu, zastupovala advokátska kancelária JUDr. Allan Böhm & Partners. Ide o advokátsku kanceláriu, ktorá zjavne dlhoročne zastupovala Fond národného majetku, čiže Gorilu!

    Vzniká u mňa dojem, že táto vypečená advokátska kancelária dlhoročne pomáhala a radila pri privatizačných svinstvách a zverstvách Gorily na Fonde národného majetku. No ani advokátom tejto advokátskej kancelárie nie je milé, že by ich mená sa mali vyskytovať  v súvislosti so smradľavou Gorilou, zrejme vedia, že Gorila sa dopustila nesmiernych špinavostí, podvodov a ohromujúcej korupcie.  Preto predpokladám, že ešte pred súdnym pojednávaním sa dohodli so zhumpľovanou predsedníčkou senátu,  JUDr. Glončákovou , že sa ich mena nebudú vyskytovať v dokladoch vydaných týmto senátom, zato moje meno a meno môjho advokáta sa v dokumentoch nachádza. Z tohto dôvodu nemôžem zverejniť mená týchto dobrých advokátov, ani prísediacich sudcov na mojej webovej stránke, aby som im urobil trošku reklamu.

   Ako prvý doklad v vydala JUDr. Glončákova Uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 27.02.2013/A, v ktorom pripúšťa zmenu žaloby a zmenu petitu. Nejde o nejaký nečakaný záchvat práva a spravodlivosti u JUDr. Glončákovej, po niekoľkých rokoch otáľania tak musela reagovať na Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky – 28.11.2011.   

   Okrem zmeny žaloby a petitu sa JUDr. Glončáková zaoberá v Uznesení aj prípustnosťou vedľajších účastníkov v súdnom konaní. Neznámy advokát  z advokátskej kancelárie Allan Böhm & Partners predložil súdu Potvrdenie zo škandálnej VÚB z 29.09.2005 o tom, že vedľajší účastníci majú naliehavý právny záujem na výsledku súdnych konaní.

   Neznámy advokát Gorily z advokátskej kancelárie Allan Böhm & Partners bol mimoriadne sprostý: klamal, že toto Potvrdenie z VÚB bolo doložené do súdneho spisu ako príloha už dňa 06.09.2005. JUDr. Allan Böhm má zaujímavých „Partners“, ktorí klamu pred súdom!

   Z vystúpenia podskoka Gorily z advokátskej kancelárie Allana Böhma & Partners som získal dojem, že ide o ťažkého debila. Nie je jasné, prečo Ministerstvo financií SR, Fond národného majetku a Slovenská konsolidačná s.r.o., jedným slovom  Gorila, poverujú právnym zastupovaním na súde takéto „advokátske embria“, keď množstvo schopných právnikov márne hľadá prácu?!  Možno preto, že Gorilu a advokátsku kanceláriu Allan Böhm & Partners spájajú  dokopy  privatizačné svinstva a zverstva z doby, keď Klaus s Mečiarom zhasli na chvíľu svetlá a štát bol rozkradnutý.

   Potvrdenie zo škandálnej VÚB podpísali predseda Predstavenstva VÚB, a.s., Tomás Spurný a podpredseda Predstavenstva VÚB s.r.o., Ignatio Jaquotot až  29. 09.2005, ako je to uvedené na poslednej strane Potvrdenia.

   Ako potom mohol Potvrdenie z VÚB doručiť súdu podskok Gorily už 06.09.2005, čiže 23 dní pred vznikom dokumentu?!

   Zaujímavá reakcia bola od JUDr. Jarmili Glončákovej, tejto, až úplne na doraz zhumpľovanej a zjavne skorumpovanej sudkyne. Možno si spomenula (na krátku chvíľu !), že je človekom a sudkyňou, a že by teda mala požívať na súde nejakú ľudskú dôstojnosť a vážnosť sudcovského stavu, a že teda nejaký  strelený podskok Gorily z advokátskej kancelárie Allan Böhm & Partnes by predsa len nemal v súdnej sieni takto vystrájať.  

   V Uznesení preto uviedla, že takéto Potvrdenie z VÚB sa v súdnom spise nenachádza, čím jasne usvedčila silne streleného podskoka Gorily z advokátskej kancelárie Allan Böhm & Partners zo sprostej lži!

   Záležitosť s vedľajším účastníctvom vo veci začína byť úsmevná:

-          dňa 06.09.2005 podávajú súdu vedľajší účastníci Oznámenie 06.09.2005 o vstupe do súdneho konania  na strane škandálnej VÚB. Po Potvrdení zo škandálnej VÚB ani stopy! Pretože občas idem nahliadnuť do súdneho spisu, takéto potvrdenie by som tam musel vidieť, a pretože Potvrdenie jednoznačne usvedčuje VÚB z fušerstva a podvodov, okamžite by som ho zverejnil! Nezverejnil som ho len preto, že v súdnom spise sa nenachádzalo, ani sa nachádzať nemohlo!

-          Odpovedi Ministerstva financií SR – 25.11.1998 mi pracovník ministerstva Marián  Kudlej oznamuje, že ministerstvu neprináleží vstupovať do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov, a že sa mám obrátiť na súd. Marián Kudlej by však vtedy už viac ako tri roky mal vedieť, že som sa na súd obrátil, a že ministerstvo už do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov  vstúpilo! Buď nemal ani tušenia, alebo sa tváril, že nemá ani tušenia, že ministerstvo poslalo už dňa 06.09.2005 Oznámenie súdu o vstupe do súdneho konania!  O Potvrdení z VÚB buď nič nevie, alebo sa tvári, že nič nevie!

-          Odpovedi na žiadosť – 17.12.2009 riaditeľka kancelárie ministra Ing. Tatiana Schnorrerová v bodoch 4 a 5 kategoricky popiera, žeby medzi Ministerstvom financií  SR a škandálnou VÚB bola podpísaná nejaká zmluva o vstupe vedľajších účastníkov do súdneho konania. O Potvrdení z VÚB nemá tak isto ani tušenie, alebo sa tak aspoň tvári, že nemá ani tušenie!

-          Až neznámy podskok Gorily z advokátskej kancelárie Allan Böhm & Partners tvrdí, že má potvrdenie súdu o tom, že súd prijal Potvrdene z VÚB už dňa „06.09.2005, čiže 23 dní pred vznikom Potvrdenia“!

   V takom prípade by bolo logické, ak by toto Potvrdenie z VÚB tvrdo požadoval od súdu! Namiesto toho však toto Potvrdenie z VÚB nielenže od súdu nepožadoval, ale doručil ho súdu až na terajšom zasadaní súdu, čiže 27.02.2013, takzvanou krátkou cestou, čiže on už vopred vedel, že v súdnom spise sa Potvrdenie z VÚB nenachádza! Na súd prišiel trápny podskok Gorily z advokátskej kancelárie Allan Bohm & Partners už s Potvrdením zo škandálnej VÚB v ruke!

    Súdu ho doručil síce krátkou cestou, ale nejako divne  -  len v jednom exemplári! Mne, ako žalobcovi a teda účastníkovi súdneho konania toto Potvrdenie nebolo doručené, čo je neuveriteľný škandál! Súd vydal Uznesenie bez toho, aby som sa mohol oboznámiť so závažným dokladom a vyjadriť sa k nemu! Doklad mi súd zaslal až na písomne vyžiadanie, keď súdne konanie už dávno skončilo! Škandál, aký v dejinách slovenskej justície nemá obdobu! Zhumpľovaná a zjavne skorumpovaná predsedníčka senátu, JUDr. Jarmila Glončáková, sa naozaj činí!

   A potvrdenie z VÚB na súde mi nebolo doručené preto, že ide o náramne zaujímavý doklad, ktorý dokazuje, že VÚB spôsobila (pravdepodobne svojim 14 klientom) škody za viac ako 844 miliónov korún. Keď som verejnosť upozorňoval, že banku neriadia odborníci ale fušeri, ktorí nevedia riadiť banku, ale vedia len tunelovať, kradnúť, luhať a podvádzať, a že vklady klientov banky sú v ohrození,  podala VÚB na mňa a na môjho právneho zástupcu trestné oznámenie, že ju ohovárame a vydierame, žalobu na mňa a môjho právneho zástupcu, ktorej sa domáhala odškodnenia vo výške 100(!) miliónov korún, že neoprávnene zasahujeme do údajne dobrej povesti členov jej vedenia a tiež podala návrh na predbežné opatrenie, aby mi súd zakázal písať pravdu o VÚB!

-          VÚB-ka žiada prešetriť ohováranie, aj keď verejnú inštitúciu ohovárať nie je možné – Korzár 27.02. 2002

-          Žaloba - 08.08.2001

-          Uznesenie odvolacieho súdu – 16.10.2003

      Potvrdenie z VÚB, podľa mňa, jasne dokazuje, že advokáti a právni zástupcovia VÚB klamali pri podávaní trestného oznámenia, žaloby a podnetu na predbežné opatrenie pred súdmi a orgánmi, činnými v trestných konaniach. Tak isto klamali pred súdmi, keď tvrdili, že VÚB ešte nikto nežaloval, že Dušan Tomko je výnimočný prípad, a že vedenie VÚB tvoria odborníci! Zaujímavá banka, zaujímaví právnici, zaujímaví advokáti! Skrátka, sprostá banda -  smradľavá Gorila!

   Potvrdenie z VÚB dokonale usvedčuje šéfredaktora časopisu Trend, Pavla Seďu, ako aj šéfredaktora e- Trendu, Tomáša Cwitkovicsa, z podvodu a klamania verejnosti: oni a im podobní udelili už tri krát po sebe škandálnej VÚB titul „Banka roka“, zrejme za dobré žrádlo, chlast a špinavé peniaze! Pomáhajú tak škandálnej VÚB aj naďalej poškodzovať jej klientov a Štátnu pokladnicu. Pozri článok:

   Špinavosti šéfredaktorov týždenníku Trend, e- Trend a im podobných. 8.8.2012 

   Špinavý trik s nedoručením Potvrdenia VÚB účastníkovi súdneho konania umožnil silne šibnutému podskokovi Gorily z advokátskej kancelárie Allan Böhm & Partners aj ďalšiu sprostú lož. V Uznesení súdu je uvedené:

   „ Ďalej PZ (právny zástupca – podskok Gorily z právnej kancelárie Allan Bohm & Partners – poz. pisateľa) vedľajších účastníkov oznámil, že sa takto zaviazali vedľajší účastníci v 14tich sporoch, vo všetkých boli pripustení ako vedľajší účastníci na strane Všeobecnej úverovej  banky, a.s.., Bratislava, bez námietok žalobcov okrem dvoch sporov o ktorých súdy rozhodovali uznesení, ktoré sú vyššie zaprotokolované a doložené do súdneho spisu“:

   Ako štrnáste súdne konanie je v Potvrdení škandálnej VÚB uvedené:

„14.    Dušan Tomko c/a VÚB, a.s. o zapl. 50 000 000,- Sk vedené na Krajskom súde v Bratislave ako súde 1. st. pod. č.k. 28 Cbs 2/02 a na Najvyššom súde SR ako súde odvolacom pod č.k. 5 Obo 285/04“

K tejto sprostej lži advokáta Gorily toľko:

   Verejne prehlasujem na svoju česť, že som nikdy nesúhlasil  a ani nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby vedľajší účastníci sa mohli zúčastniť súdneho konania vo veci bez toho, aby súdu predložili dôkaz o tom, že majú na výsledku súdneho konania právny záujem!

Dokazuje to aj môj Návrh na vyslovenie neprípustnosti vedľajšieho účastníctva vo veci – 27.07.2009.

 

   Naopak, požadujem, aby vedľajší účastníci predložili ako jasný dôkaz, že medzi nimi a VÚB je zmluvný vzťah, originál zmluvy, ktorou Gorila predala (darovala) VÚB talianskej mafií IntessaBci z Milána!

   Prečo sa ale VÚB a vedľajší účastníci tak veľmi cukajú, keď majú predložiť túto zmluvu? Ide o to, že podľa médií, VÚB, ktorá mala hodnotu asi 180 miliárd korún bola predaná talianskej mafií za 30 miliárd korún! Rozdiel – 150 miliárd korún si zhrejme medzi sebou rozdelila talianska mafia IntessaBci a členovia Gorily! Pozoruhodný obchod! Ak len jedna zmluva o predaji jednej banky dokazuje, že Slovensko bolo poškodené o 150 miliárd korún, potom je možné predpokladať, že členovia Gorily celkovo olúpili ľud Slovenska o bilióny korún! Preto je na Slovensku takáto bieda. Vládne mu Gorila, ktorá riadi vládu, súdy, políciu, prokuratúru, Daňové riaditeľstvo SR, skrátka všetko! Moc Gorily je oveľa väčšia, ako si to verejnosť pripúšťa! Pozri:

-          Bývali šéfovia VÚB: Robili sme to, čo chcela vláda – Pravda 12.11.2003

-          Vyšetrovateľ obvinil bývalého šéfa VÚB, Vaškovič sa bráni – Pravda 13.05.2003

-          Tunel pod bankou? – Plus 7 dní 15.09.2003

      V zmluve bolo zrejme ďalej uvedené, že pre nového majiteľa VÚB neplatia zákony o vedení účtovníctva na Slovensku, na základe čoho VÚB získavala v rozpore so zákonmi ročne asi 100 mil. korún zo Štátnej pokladnice za audity a dokonca za forenzné audity o bezchybnom vedení účtovníctva, aj keď v banke sa žiadne účtovné doklady nenachádzajú. Zároveň si banka (banda) nechala zaplatiť od svojich klientov asi miliardu korún ročne za vydávanie neexistujúcich účtovných dokladov!

   V zmluve bolo zrejme ďalej uvedené, že talianska mafia IntessBci sa nemá čoho obávať, pretože štátne orgány a orgány verejnej správy budú túto činnosť talianskej mafie na Slovensku kryť. Preto polícia, prokuratúra, Daňové riaditeľstvo SR, daňové úrady, Národná banka Slovenska, ministerstvá ako aj slovenské vlády sú v tejto súvislosti nečinné. Spravodlivý súdny proces s Gorilou a talianskou mafiou IntessaBci  na Slovensku je nemožný.

   Predmetom zmluvy bolo pravdepodobne aj oných viac ako 844 miliónov korún škody, ktoré VÚB spôsobila svojim klientom fušerským vedením banky! Je možné, že VÚB sa s 13 poškodenými klientmi (nie zo 14 poškodenými klientmi!) naozaj dohodla ešte pred súdnymi konaniami, že poškodení povolia vstup vedľajších účastníkov do súdneho konania. Zato im Ministerstvo financií SR, Fond národného majetku a Slovenská konsolidačná a.s., čiže Gorila, mohli uhradiť všetky škody. Vzhľadom k tomu, že celková suma u 13 poškodených klientov prevyšuje 796 miliónov korún, mohli získať na tom nielen poškodení, ale je možno počítať  s desiatkami až stovkami miliónov korún pre advokátske kancelárie zastupujúce vedľajších účastníkov, čiže Gorilu, (Allan Böhm & Partners?), VÚB (Černejová & Hrbek s.r.o.?) ako aj právne kancelárie zastupujúce poškodených klientov VÚB. Dá sa povedať, že získali všetci, samozrejme, že najviac  získala Gorila, okrem Štátnej pokladnice, ktorá musela tento cirkus v hodnote asi jednej miliardy korún zaplatiť! Čiže daňoví poplatníci!

   So mnou VÚB a.s. nemohla uzatvoriť takúto veselú dohodu, pretože od nej požadujem zmluvu Gorily o predaji VÚB talianskej mafií IntessaBci, čo celú záležitosť mení!

   Poskok Gorily z pochybnej advokátskej kancelárie Allan Böhm & Partners skrátenou cestou predložil súdu aj dva rozsudky, ktoré mali dokazovať pravdivosť jeho lží

-          Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.03.2007, č. k. 38 Cb 34/2002-426,

-          Uznesenie Okresného súdu v Humennom zo dňa 18.04.2007, č. k. 6C 203/2004-450.

  Obidve uznesenia predložil len po jednom exemplári, mne, ako účastníkovi súdneho konania nebol doručený ani jeden exemplár!  Na súde som sa k týmto uzneseniam nemohol vyjadriť, JUDr. Glončáková mi  ich neposlala ani na písomnú žiadosť po skončení súdneho konania. Takýto škandál zrejme slovenské súdnictvo nepamätá, nemám slov! Musí ísť o ohromnú špinavosť, ak tieto uznesenia predo mnou tak zúrivo tají až úplne na doraz  zhumpľovaná predsedníčka senátu JUDr. Glončáková!

   Z Protokolu zo súdneho konania z 27.02.2013 jasne vyplýva, že počas celého súdneho konania som nedostal slovo! JUDr. Glončáková chcela len na konci súdneho konania vedieť, či sa vzdávam(!) práva na odvolanie proti tomuto ďalšiemu škandálnemu Uzneseniu, čo som samozrejme odmietol.

   Počas celého konania JUDr. Glončákovej preskakoval hlas, na krku a tvári sa jej objavili tmavo – fialové fľaky. Dáma bola vzrušená – zjavne jej išlo naozaj o veľa – pravdepodobne o to, ako sa teraz čo najlepšie zabezpečiť na staré kolená! Myslím si, že sa zabezpečila viac ako dobre – Gorila je uznanlivá a pretože JUDr.Glončáková svojou ne/činnosťou kryje podvody VÚB a Gorily na stá miliárd korún už dlhé roky, je možné predpokladať, že to robí za úplatky, a že úplatky pre ňu môžu dosahovať rádovo až desiatky miliárd korún!  Pre Gorilu takéto úplatky nemôžu byť až takým veľkým problémom, vzhľadom k biliónom korún, o ktoré Gorila okradla ľud Slovenska! Zo spisu Gorila vyplýva, že Gorila platila 200 až 300 miliónové úplatky celkom bežne aj za oveľa menšie služby.

   No teraz ide Gorile o veľmi veľa, potrebuje, aby sa o jej stá miliardových až  biliónových podvodoch nehovorilo nahlas. Gorila už vôbec nemôže potrebovať spravodlivý súdny proces. Z tohto dôvodu môže dostať dobrá žena Anna Bubeníková zo spravodlivej sudkyne, JUDr.  Glončákovej komplexy menejcennosti! V jej prípade sa malo jednať  o úplatok „len za mizerných  200 miliónov korún“!

  Podľa správ z médií, nešťastnica prišla o dobré bydlo na Fonde národného majetku, o milenca – pohlavára Gorily, o skvelé možnosti pri prijímaní úplatkov a ešte ju vláčia po všetkých médiách! (Do väzenia samozrejme nepôjde, Gorila ju bezpečne ochráni a údajný 200 miliónový úplatok si samozrejme môže ponechať, ani daň z príjmu nemusí zaplatiť!)

   To taká JUDr. Glončáková si sedí na Krajskom súde v Bratislave, svoj sudcovský talár už dávno premenila na špinavú handru, ktorou kryje ohromujúcu a neuveriteľne špinavú činnosť Gorily a nikto na ňu nemôže!

  Prísediaca sudkyňa po ľavej strane JUDr. Glončákovej mala počas celého konania sklopenú hlavu, nikomu sa nepozrela do očí a ani nehlesla. Myslím si, že tak je to správne, sudkyňa, ktorá sa zúčastňuje všetkých podvodov, sprostostí a zhovädilostí  v senáte JUDr. Glončákovej by už nikdy nemala dvíhať hlavu, práve tak by už nikdy nemala pozrieť čestným ľuďom do očí!

   Šokovaný bol aj nový „ochotný“ sudca: myslel si asi, že vyslúžiť si nejaké tie  milióny u Gorily je ľahké, toľko špinavosti asi ale nečakal. Všeobecne majú ženy vyššiu morálku ako muži, čo sa od nich aj očakáva, pretože sú to aj matky. Ak však žena morálne klesne, tak potom obyčajne klesne oveľa hlbšie ako muž. Sudca bol morálnym úpadkom JUDr. Jarmily Glončákovej viditeľne ohromený.

   Samotná JUDr. Glončáková si zrejme uvedomovala slabosť a nezmyselnosť Uznesenia z 27.02.2013/A, nakoľko chýbal zásadný dôkaz o právnom záujme na výsledku súdnych konaní vedľajších účastníkov:  

Obchodná zmluva medzi slovenskou Gorilou a talianskou mafiou IntessaBci v Miláne o predaji (darovaní) VÚB talianskej mafií!  

   Preto, táto zjavne predajná žena v sudcovskom talári, nelenila a na tom istom súdnom pojednávaní vydala ďalšie(!) Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 27.02.2013, v ktorom sa znovu uznáša o prípustnosti vedľajšieho účastníctva! Opakovaná lož sa stáva pravdou!

   Pretože chýba zásadný dôkaz – podvodná zmluva medzi Gorilou a talianskou mafiou IntessaBci , zhumpľovaná sudkyňa za „nepochybný“ dôkaz pokladá Potvrdenie tunelárov z VÚB na strane žalovanej pre príslušníkov Gorily z Ministerstva financií SR, Slovenskú konsolidačnú a.s. a Fond národného majetku, tak isto na strane žalovanej!

   Čiže jedná sprostá banda na žalovanej strane potvrdzuje inej, ešte sprostejšej bande na žalovanej strane, že hej, že je to tak, pričom zásadný dôkaz – zmluva - chýba! Toto a ešte slabomyseľné lži  úplne nemožného podskoka Gorily z advokátskej kancelárie Allan Böhm and Partners, pokladá sudkyňa JUDr. Glončáková za nespochybniteľný dôkaz!

   V druhom Uznesení nezabudla JUDr. Glončáková dopísať, že Uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0! Nech už sa prísediaca sudkyňa akokoľvek hanbila a prísediaci sudca akokoľvek ošíval, hlasovali poslušne za slabomyseľné (z)dupľované(?) Uznesenie, ktoré je v rozpore s platnými zákonmi, morálkou a zdravým rozumom! Ale keďže ide o špinavé záujmy smradľavej Gorily a talianskej mafie IntessaBci, potom aké zákony, aká morálka, aký rozum?! U JUDr. Glončákovej a jej zvrhlého senátu na Krajskom súde v Bratislave vylúčené!

„Nekupujte si týždenník Trend, ani neverte jeho elektronickej mutácií e- Trend! Zverejňuje úmyselne nepravdivé informácie o škandálnej VÚB a.s., aby uviedol do omylu svojich čitateľov, čím umožňuje škandálnej VÚB a.s., Bratislava, bezdôvodné obohacovanie sa na úkor klientov banky a na úkor Štátnej pokladnice!“

 „Jedinou skutočnou obranou voči VÚB a.s. je okamžité zrušenie účtu“.

                                                                                                        

Dušan Tomko