55. Gorila dostala znovu po tlame.  03.03.2014

 

Dňa 27.11.2013 vydal Najvyšší súd SR Rozsudok, ktorým znovu ruší škandálne Uznesenie Krajského súdu v Bratislave (Bože, po koľký raz už?!) zo dňa 27.02.2013.

   Najvyšší súd SR v Rozsudku vyčíta Krajskému súdu v Bratislave opäť nepekné veci:

Krajský súd znemožnil žalobcovi konanie pred súdom tak, že žalobcovi, ani jeho advokátovi nedoručil Potvrdenie zo škandálnej VÚB zo dňa 29.09.2005 o tom, že medzi vedľajšími účastníkmi (Ministerstvom financií SR, Slovenskou konsolidačnou a. s. a Fondom národného majetku SR) je zmluva, podľa ktorej vedľajší účastníci majú naliehavý právny záujem na výsledku súdnych konaní. Žalobca sa tak nemohol oboznámiť s Potvrdením a už vôbec mu súd nedal možnosť vyjadriť sa k tomuto nezmyselnému Potvrdeniu.

Samotné Potvrdenie zo škandálnej VÚB je dosť slabomyseľná záležitosť: Tunelári z VÚB na strane žalovanej potvrdzujú príslušníkom Gorily z Ministerstva financií SR, Slovenskej konsolidačnej a.s. a Fondu národného majetku opäť na strane žalovanej, že medzi nimi je nejaká zmluva. Samotnú zmluvu ale nepredložili. Názor Najvyššieho súdu SR:

   Vedľajší účastníci neuniesli bremeno tvrdenia a Krajský súd nedostatočne zistil stav vecí, keď pripustil vedľajšie účastníctvo vo veci!

Zmluva o predaji VÚB a. s. medzi tunelármi zo škandálnej VÚB a.s., talianskou mafiou IntessaBci z Milána a príslušníkmi Gorily z Ministerstva financií SR, Slovenskej konsolidačnej a.s. a Fondu národného majetku SR je plná záhad a vyvoláva mnohé otázky.

  V článku Tunel pod bankou? – Plus 7 dní z 15.09.2001 tvrdí vykuk z vedenia VÚB, Ing. Ján Gabriel, ktorý bol vtedy prezidentom VÚB, že banka má hodnotu 180 miliárd korún. V tom istom článku sa ale uvádza, že z VÚB tunelári vytunelovali 97 miliárd(!) korún! Nepochybujem o pravdivosti tvrdenia, že z VÚB bolo vytunelovaných 97 miliárd korún. Má zmysel pochybovať o pravdivosti vyjadrenia tunelára Gabriela:

1, ak tunelár Gabriel klamal, potom hodnota VÚB bola 180 miliárd – 97 vytunelovaných miliárd, čiže 83 miliárd korún!

2, ak tunelár Gabriel hovoril pravdu a hodnota VÚB bola skutočne 180 miliárd korún, pričom už predtým bolo z VÚB vytunelované 97 miliárd korún, potom pôvodná hodnota VÚB bola 180 miliárd + 97 miliárd korún, čiže 277 miliárd korún!

   Tunelár Gabriel v článku horúčkovito popiera, že by z VÚB boli vytunelované nejaké peniaze – kdeže, VÚB mala všetky svoje peniaze pokope! Podobne aj ostatní vtáčikovia z vedenia VÚB: Ladislav Vaškovič, Michal Krajčovič, František Szikhart, Bohuslav Šolta a podobní, začali spievať na tú istú notu: poškodzuje sa naša dobrá povesť, netunelovali sme, len sme robili, čo nám prikazovala vláda (čiže tunelovali na príkaz vlády!)!  Pozri:

Vyšetrovateľ obvinil bývalého šéfa VÚB, Vaškovič sa bráni – Pravda 13.05.2003

Bývalí šéfovia VÚB: Robili sme to, čo chcela vláda – Pravda 12.11.2003

    Trestné stíhanie proti tunelárom z VÚB bolo v tichosti zastavené, a Ladislava Vaškoviča vymenovala dokonca slovenská vláda za prezidenta štátnej Eximbanky, kde smrdí zrejeme doteraz, pretože podľa všetkých slovenských vlád (!), je Vaškovič odborníkom nad odborníkov! Rozumej – odborníkom na tunelovanie banky!

   Všetko by bolo dobré, len keby slovenská vláda nemusela VÚB oddlžiť 72 miliardami korún, pretože pre tunelovanie stála VÚB pred bankrotom! A ešte musel z predsedníctva VÚB odstúpiť Bohuslav Šolta pre podozrenie z tunelovania VÚB!

   Ale prečo slovenská vláda vlastne nenechala VÚB skrachovať? Prečo ju oddlžila 72 miliardami korún? No predsa preto, aby ju mohla talianskej mafií IntessaBci z Milána predať za 30 miliárd korún!

   To už hej! To je logika! To je kšeft! Už na prvý pohľad ide o pekné svinstvo:

1, Ak otrasný tunelár Gabriel klamal a VÚB mala po vytunelovaní hodnotu len 83 miliárd korún potom po oddlžení slovenskou vládou vo výške 72 miliárd korún jej hodnota stúpla na 155 miliárd korún. Ak ju talianska mafia IntessaBci v Miláne kúpila za 30 miliárd korún, potom si talianski mafiáni z IntessaBci rozdelili s tunelármi z VÚB a s príslušníkmi Gorily z Ministerstva financií SR, Fondu národného majetku SR a Slovenskej konsolidačnej 125 miliárd korún!

2, Ak však sprostý tunelár Gabriel hovoril pravdu a VÚB mala hodnotu 180 miliárd korún po vytunelovaní, potom po oddlžení slovenskou vládou, jej hodnota stúpla na 252 miliárd korún! Pri jej predaji talianskej mafii IntessaBci v Miláne za 30 miliárd korún si podelili medzi sebou talianski mafiáni, tunelári z VÚB a príslušníci Gorily z Ministerstva financií SR, Fondu národného majetku SR a Slovenskej konsolidačnej a. s. - 222 miliárd korún!

   Tu je zrejme potrebné hľadať príčinu, prečo sa slovenská vláda tak horlivo zasadila o oddlženie škandálnej VÚB a jej následného, veľmi  svinského predaja talianskej mafií IntessaBci!

   Viac svetla do nesmierne špinavého podvodu by mohla vniesť samotná zmluva o predaji VÚB. Vlastne by to ani nemal byť problém: Gorila v zastúpení Ministerstva financií SR, Fondu národného majetku a Slovenskej konsolidačnej a. s. sa už roky usilovne hlási do súdneho konania ako vedľajší účastníci na strane žalovanej škandálnej VÚB: Oznámenie – 06.09.2005.

   No vedľajší účastníci sa nijak neponáhľajú predložiť túto zmluvu súdu, čo je veľmi podivné. Ak by súdu predložili túto zmluvu, dokázali by tým, že:

-                     naozaj majú naliehavý právny záujem na výsledku súdneho konania

-                     tí dobrí antikomunisti  s majetkom ľudu zaobchádzali lepšie ako tí zlí komunisti, ktorí údajne len kradli a ničili majetok ľudu

-                      oni – antikomunisti, majetok ľudu nekradnú, ani neničia, im ide vždy len o blaho ľudu a spoločnosti

-                     antikomunistom nikdy nešlo ani nejde o nejaké osobné obohatenie, ako komunistom, ale len o len o dobro ľudu a celej spoločnosti!

-                     antikomunistom nikdy nešlo o bohatstvo, kde že, vždy im išlo vždy len o pravdu a lásku, ktorá konečne zvíťazila nad lžou a nenávisťou.

   Keby príslušníci Gorily z Ministerstva financií SR, Slovenskej konsolidačnej a. s., spolu s tunelármi z VÚB a s talianskou mafiou IntessaBci predložili túto zmluvu, vďačný ľud by autorov a účastníkov zmluvy nosil na ramenách, prevolávaniam na slávu by nebolo konca – kraja. Aj tí zlí komunisti by museli uznať, že sú zlí a museli by sa hanbiť a sľúbiť, že sa už polepšia.

   No príslušníci Gorily sa neponáhľajú predložiť túto zmluvu – asi len z vrodenej skromnosti!

    Namiesto zmluvy poslali súdu len debilné Potvrdenie z VÚB – 29.09.2005, ktoré nežerie nikto iný, len zhumpľovaná a zjavne skorumpovaná predsedníčka senátu Krajského súdu v Bratislave, JUDr. Jarmila Glončáková a jej senát, ktorý je morálne na tej istej výške ako ona. Najvyšší súd SR debilné Potvrdenie zo škandálnej VÚB zmietol zo stola, ako to vyplýva z jeho rozsudku.

   U debilného Potvrdenia zo škandálnej VÚB vznikla kuriozita, keď síce len Bohu a JUDr. Glončákovej známy, ale zato silne strelený podskok Gorily z advokátskej kancelárie Allan Böhm & Partners tvrdil, že má potvrdenie od súdu, že debilné Potvrdenie VÚB z 29.09.2005 doručil súdu už 06.09.2005, čiže 24 dní (!) pred vznikom tohto Potvrdenia. To je rýchlosť akú by nedokázal vyvinúť pri doručovaní písomnosti súdu ani Chuck Norris! No ako to vyplýva z Protokolu zo zasadnutia Krajského súdu v Bratislave z 27.02.2013 , túto sprostotu podskoka Gorily nezožrala ani tak zhumpľovaná predsedníčka senátu Krajského súdu v Bratislave, akou bez pochyby je JUDr. Jarmila Glončáková, ktorá inak usilovne žerie všetky sprostosti z advokátskej kancelárie Allan Bohm & Partners.

   Nevadia jej primitívne lží pochybných advokátov z tejto advokátskej kancelárie, ani ich právna negramotnosť, nevadí jej doručovanie písomnosti len v jednom exempláre, aby sa protistrana nemohla s nimi oboznámiť a vyjadriť sa k nim, nevadia jej právne bezcenné písomnosti, ktoré títo trápny advokáti predkladajú súdu, naopak, zrejme na želanie Gorily, tieto bezcenné zdrapy papiera okamžite vyhlasuje za nespochybniteľné dôkazy, a mnoho iných zhovädilosti. Za týchto okolnosti len ťažko jej niekto uverí, že neberie špinavé úplatky od Gorily! Ako inak by  sa dalo vysvetliť jej ne/konanie?

   Je s podivom, že týchto trápnych advokátov z advokátskej kancelárie Allan Böhm & Partners, ktorí sú vlastne notorickými luhármi, ale inak sú právne nevzdelaní a právne nevzdelateľní, platia ministerstva z daní daňových poplatníkov. To už v celej Bratislave sa nenájde slušnejšia a vierohodnejšia advokátska kancelária?! Príslušníkov Gorily z Ministerstva financií SR, Fondu národného majetku a Slovenskej konsolidačnej a. s. zrejme spájajú s touto neslávnou advokátskou kanceláriou spoločné privatizačné svinstvá a zhovädilosti, inak si neviem predstaviť, prečo ministerstvá nedbajú na vlastnú vážnosť  a dôstojnosť, keď sa spájajú s niečím tak podradným, ako je advokátska kancelária Allan Böhm & Partners? Peniaze pre túto advokátsku kanceláriu sú, podľa mňa, peniaze vyhodené von oknom! Znovu opakujem, že ide o peniaze nič netušiacich daňových poplatníkov!

   Priam do očí bije rozdiel rýchlosti v doručovaní písomností. Zatiaľ čo podskok Gorily dokáže doručiť súdu písomnosť 24 dní pred jej vznikom, a je teda rýchlejší ako namydlený blesk, JUDr. Glončáková je pri doručovaní písomností  doslova lemrou. Na zasadaní súdu dňa 24.07.2013 nedoručila mne, ani môjmu právnemu zástupcovi debilné Potvrdenie zo škandálnej VÚB. Potvrdenie poslala až na písomnú žiadosť môjho právneho zástupcu po skončení súdneho konania a vydaní Uznesenia!

   Ďalšie písomnosti nedoručila ani dodnes, hoci od zasadnutia jej otrasného senátu uplynulo už viac ako pol roka:

-                     Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.03.2007, č. k. 38 Cb 34/2002-426

-                     Uznesenie Okresného súdu v Humennom zo dňa 18.04:2007, č. k. 6C 203/2004-450

   Vyčúraná predsedníčka senátu Krajského súdu v Bratislave jednoducho čurá na všetko: na zákony, na morálku, aj na najnovší rozsudok Najvyššieho súdu SR, skrátka, ak ide o špinavé záujmy Gorily, a zrejme aj o špinavé úplatky od Gorily, čúra táto padlá žena v sudcovskom talári úplne na všetko! Bez pardonu!

   Aby si čitatelia mohli urobiť aspoň približnú predstavu morálnej zvrhlosti tejto, zjavne predajnej ženy v sudcovskom talári, uvádzam:

-                     Dňa 09.01.2000 bola Krajskému súdu v Bratislave do ručená moja žaloba na škandálnu VÚB za poškodenie obchodného mena a za neoprávnené zásahy do mojej dobrej povesti a občianskej cti. Hoci už prešlo viac ako 13 rokov, súd v samotnej veci doteraz ešte nerozhodol, ani rozhodnúť nemohol, pretože JUDr. Glončáková stále nechápe, čo je predmetom žaloby, a to napriek tomu, že jej bolo už mnoho krát písomne vysvetlené, o čo v žalobe ide! Napriek tomu, že za žalobu určila súdny poplatok, napriek tomu, že súdny poplatok bol už zaplatený, napriek tomu, že na poslednom zasadaní súdu vydala Uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 27.2.2013/A, v ktorom pripúšťa zmenu petitu – 27.02.2013, kde jasne definuje predmet žaloby, v tom istom Uznesení jedným dychom znovu požaduje vysvetlenie, o čo vlastne v žalobe ide! Vlastne ona sama nevie nič o tom, že ona sama povolila rozšíriť petit žaloby, a že teda predmet žaloby je jej známy!

   Táto, podľa môjho presvedčenia  vychádzajúceho z  jej ne/konania, predajná žena v sudcovskom talári, načisto osprostela. Predpokladám, že to má asi z ohromných úplatkov od Gorily. Mala by sa pochytať za ruky spolu s členkami svojho senátu a spoločne by si mali pozrieť film, kde sa hovorí:

„Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, nebo se s toho zblázniš!“

„Je to marný..., je to marný.......,       ....je to marný!“

Môj právny zástupca jej znovu písomne zasiela Opätovné vysvetlenie predmetu žaloby Krajskému súdu v Bratislave dňa 07.02.2014, v ktorom jej opätovne vysvetľuje, že už jej bolo mnohokrát písomne vysvetlený predmet žaloby, a že z mojej strany má mnoho písomných dôkazov, audiovizuálne nahrávky, fotografie a pod. Snáď táto slávna hviezda z Krajského súdu v Bratislave teraz už konečne pochopí, čo že je predmetom žaloby!

-                     No nejde len o to, že po viac ako 13 rokoch od začatia súdu sa ešte nekonalo vo veci, a že zhumpľovaná predsedníčka senátu Krajského súdu JUDr. Jarmila Glončáková ešte nepochopila ani predmet žaloby, ale nie je jasné ani to, kto sa súdneho konania zúčastní, pretože zhumpľovaný senát ešte nerozhodol o vedľajšom účastníctve Gorily, zastúpenou Ministerstvom financií SR, Fondom národného majetku, Slovenskou konsolidačnou a trápnymi advokátmi z veľmi pochybnej advokátskej kancelárie Allan Böhm & Partners!

-                     Dokonca, po viac ako 13 rokoch od začatia  súdu ešte nie je jasné ani to, kto vlastne bude súdiť?! V senáte JUDr. Glončákovej zasadajú zásadne takí sudcovia Krajského súdu v Bratislave, ktorí sú zjavne ešte väčšími lotrami, ako sú tí, ktorých majú súdiť. Podľa toho tak vyzerajú aj rozsudky tohto neuveriteľne zhumpľovaného senátu. Za 13 rokov Najvyšší súd SR už zmietol zo stola veľké množstvo Uznesení a Rozsudkov, ktoré vydal tento zhumpľovaný senát.

-                     Ústava SR, a Listina základných práv a slobôd síce zakazujú odnímať právoplatných sudcov, ale čo už znamenajú Ústava SR a Listina základných práv a slobôd na Krajskom súde v Bratislave, a ešte k tomu v senáte u JUDr. Jarmily Glončákovej? Domnievam sa, že mojimi sudkyňami sú JUDr. Anna Savková, JUDr. Beáta Trandžíková a ich predsedníčka JUDr. Jarmila Glončáková.

Ide o náramne veselé sudkyne.  Aby dokázali svoju veselosť, nariadili súdne konanie na 1. Apríla. Podľa toho tak veselo vyzeral aj ich Rozsudok. Navrhujem  čitateľom tejto webovej stránky prečítať si článok č. 49. 1. Apríl.

Tieto sudkyne okato dávajú najavo, že im na ich cti a sudcovskej vážnosti vôbec nezáleží, a že právo a spravodlivosť nosia hlboko v zadku, alebo tam niekde! Ich morálku pokladám za oveľa nižšiu, akú majú pouličné prostitútky, ktoré síce kšeftujú so svojim telom, ale ktoré im bezpochyby patrí. Podľa môjho názoru, tieto tri nehanebnice v sudcovských talároch, kšeftujú s právom a spravodlivosťou, ktoré v žiadnom prípade nie sú ich majetkom!

   Tieto tri nádhery nechápu (zrejme kvôli úplatkom), že ak sa zákonnou cestou nemôžem dovolať svojich práv, že Ústava SR a Listina základných práv a slobôd mi zaručujú právo na povstanie. Zrejme sa uvidíme vo väzení, pretože niekto bude musieť ísť do väzenia. Uvidíme kto? No také veselé, ako si to ony teraz myslia, to nebude. Ešte sa uvidíme mnoho krát. Ja som pripravený ísť do väzenia za svoje práva, nech sa na to nehanebnice pripravia! V žiadnom prípade nebudú ťahať súdne konanie ďalších 13 rokov!

„Nekupujte si týždenník Trend, ani neverte jeho elektronickej mutácií e- Trend! Zverejňuje úmyselne nepravdivé informácie o škandálnej VÚB a.s., aby uviedol do omylu svojich čitateľov, čím umožňuje škandálnej VÚB a.s., Bratislava, bezdôvodné obohacovanie sa na úkor klientov banky a na úkor Štátnej pokladnice!“

 „Jedinou skutočnou obranou voči VÚB a.s. je okamžité zrušenie účtu“.

                                                                                                        

Dušan Tomko