Podnet na preverenie zákonnosti postupu VUB a.s., pri vydávaní daňových dokladov - 04.09.2001