Prepis šotu televízie Naša - 30. 08. 2001
 

Dňa 30.08.2001 zverejnila televízia Naša v najsledovanejšom čase o 18.00 hod. spot ohľadom VÚB a.s. Uvádzam prepis:

redaktor: Podľa pána Tomka hrozí klientom VÚB množstvo problémov. Pri uzatvorení Zmluvy o bežnom účte dostane klient Všeobecnej úverovej banky Obchodné podmienky. Tie podľa neho banka nedodržiava a riadi sa dodatkom pod názvom Jednotné pravidla pre inkasá, v skratke JPPI. (Na obrazovke sa objavuje pobočka  VÚB a.s. v Košiciach) 

Tomko: Banka má neobmedzene dlhú dobu na doručenie peňazí.

redaktor: Ďalším problémom JPPI podľa Tomka je zbavenie sa zodpovednosti  banky za finančnú transakciu. (Na obrazovke sa objavujem ja pod mojim obrazom je napísané celé moje meno Dušan Tomko, pod menom je napísané -  obchodník) 

Tomko: Predstavte si, že vy teraz sedíte tu, banka vyvíja iniciatívu s Vašimi peniazmi, ale nenesie ona zodpovednosť, ale Vy. Toto je jedným z najväčších škandálov vo VeÚBečke a klienti o tom nemajú ani tušenia.

redaktor : Dušan Tomko tvrdí, že ako podnikateľ po zle zrealizovanom Vubkárskom finančnom prevode skrachoval, a že Vúbka mu chce zamedziť prostredníctvom súdu v medializácii celého prípadu.

Tomko: Žiada tam predbežné opatrenie, aby som sa zdržal všetkých informácii (Na obrazovke sa objavuje dovolanie VÚB a.s. na Najvyšší súd, v ktorom požaduje predbežné opatrenie voči mne)

Lazar (hovorca VÚB a.s.): Na základe informácii, nepravdivých a hrubo skresľujúcich informácii, ktoré pán Tomko šíri prostredníctvom médií  (na obrazovke sa objavuje predná strana mojej webovej stránky www.skandalna-vub.sk) sa banka obrátila aj na Generálnu prokuratúru, aby preskúmala, či nebola naplnená skutková podstata trestného činu vydierania a ohovárania.

redaktor: Hovorca Všeobecnej úverovej  banky Norbert Lazar uviedol, že vedenie VÚB nevie o tom, že by pracovníci banky v tomto prípade konali chybne, a preto sa rozhodli obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky (na obrazovke sa objavuje dlhý záber na dovolanie VÚB a.s. na Najvyšší súd Slovenskej republiky).

  TV Naša spot