Chybná banková operácia zapríčinila krach podnikania živnostníka D. Tomku - Sme 19.01.1999