Návrh na vydanie predbežného opatrenia vo veci zdržania sa neoprávneného zásahu do dobrej povesti právnickej osoby - 20.07.2001