Žiadosť o poskytnutie úveru - urgencia - 22.08.2001