List D.Tomku všetkým bankovým inštitúciám na Slovensku - 22.08.2001