List JUDr. Šulejovej advokátovi JUDr. Staškovi - 14.11.2001