Výzva Okresného súdu Košice I JUDr. Šulejovej- 17.12.2001