Odvolanie JUDr. Šulejovej proti pokute - 14. 02.2002