Usmerňovanie platieb zo zahraničia - VÚB a.s. 1996