Odpor k platobnému rozkazu 19.01.1998 - 05.02.1998