Návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, navrhovatež VÚB a.s. - 06.07.1998