Vyjadrenie k návrhu žalovaného na prikázanie veci inému súdu - 30.07.1998