Vyjadrenie k stanovisku žalovanej strany - 23.06.1999