Odvolanie VB a.s. proti rozsudku zo da 27.03.2000 - 23.05.2000