Dovolanie žalovaného proti rozsudku KS SR zo dňa 02.02.2001 - 28.03.2001