Vyjadrenie k dovolaniu a zaslanie plnej moci - 23.04.2001