Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb - 16.02.2002