Oznámenie pre D. Tomka z Daňového úradu Košice II - 08.10.2002