Žaloba o oslobodenie platenia daní, úrokov z omeškania platenia daní a pokút za neúplnú daňovú dokumentáciu - 03.01.2003