Námietka miestnej nepríslušnosti súdu - 17.09.2001