Anglický preklad listu zaslaného do Banca Intesa - 25.05.2005