Tr. oznámenie Dušana Tomka na VÚB, a.s. - opätovná urgencia - 04.04.2005