Vyjadrenie odporcu k žalovanému návrhu k sp. zn. 29 Cb/26/2003 - 21.08.2006