Návrh na vyslovenie neprípustnosti vedľajšieho účastníctva vo veci - 27.07.2009