Protokol z 1. zasadnutia Krajského súdu v Bratislave - 12.11.2009