SWIFT (preklad anglického originálu ) - 31.10.1997