Protokol z 2. zasadnutia Krajského súdu v Bratislave - 01.04.2010