Uznesenie Krajského súdu v Bratislave - 09.06.2010