Protokol zo zasadnutia Krajského súdu v Bratislave - 27.02.2013