Opätovné vysvetlenie predmetu žaloby zhumpľovanému Krajskému súdu v Bratislave zo dňa 07.02.2014